Bc. Radek Kubíček, MBA

bezpečnostní auditor, analytik, lektor, konzultant pro oblast GDPR a kyberbezpečnost, Lead Auditor

Od roku 2013 poskytuji profesionální služby se zaměřením na řešení problematiky ochrany osobních údajů/GDPR, kybernetickou bezpečnost, fyzickou a objektovou bezpečnost.

Založil jsem společnost 2K CONSULTING s.r.o., která je držitelem certifikace ISO 27001:2013 se zaměřením na informační a datovou bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, fyzickou a objektovou bezpečnost a jinou auditní činnost pro oblast spisové služby a archivnictví.

Disponujeme týmem zkušených odborníků a právních specialistů pro oblast bezpečnosti. Klientům nabízíme maximální úsporu času pro splnění povinnosti vůči kontrolním a dozorovým orgánům ČR a EU.

Spolupracujeme s klienty z veřejné správy a soukromého sektoru. Naše služby poskytujeme v sídle klienta, dále zpracování auditu, dokumentace a odborné konzultace včetně zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů řešíme online, videokonferencí, schůzkou v našich kancelářích.

Pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti máme uzavřenou odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám do výše 10.000.000 Kč.

Klademe důraz na individuální přístup a řešení na míru, pro jednotlivé cílové skupiny:

 • firmy (OSVČ) a e-shopy
 • obce, města, mikroregiony
 • školy a školská zařízení
 • zdravotnická a sociální zařízení
 • sdružení, svazy, spolky a jiné neziskové organizace

Ve spolupráci s partnery, kontrolními a dozorovými orgány jsme spustili projekty Bezpečný úřadBezpečná organizace, kde je účastníkům při zahájení spolupráce umožněno využití ochranné známky pro ČR a EU a zároveň je jim udělena certifikace po vstupním auditu. Klienti využívají řady dalších výhod včetně dotačních možností pro oblast bezpečnosti napřímo z Evropské komise a jiných zdrojů.

V oblasti bezpečnosti se pohybuji od roku 2008, kdy jsem zakončil studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během své praxe jsem působil na pozici interní auditor ve veřejné správě, v roce 2014 jsem uzavřel studium v oboru veřejná správa. Jsem zakladatelem Sdružení bezpečných škol a školských zařízení, aktivním členem Spolku pro ochranu osobních údajů a jiných odborných spolků se zaměřením na bezpečnost. Přednáším na českých i zahraničních konferencích. Jsem členem pracovních skupin v EU, kde zastupuji ČR; členem redakční rady časopisu Review pro obranný a bezpečnostní průmysl.

Kvalitní reference: Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Region Poodří, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR), Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEZ a další.

Profesionální služby a servis v těchto oblastech:

 • Ochrana osobních údajů / GDPR
  • příprava, revize a doplnění bezpečnostní dokumentace a zavedení bezpečnostní politiky
  • vypracovaní analýzy rizik a poradenství pro řešení bezpečnostních incidentů
  • provedení auditu organizace a nastavení smluvních vztahů se zpracovateli a dodavateli
  • řešení problematiky cookies a jiných zákonných povinností pro správce
  • školení statutárních zástupců, zaměstnanců formou fyzické účastí lektora a online (elearning)
  • poskytnutí vzorové dokumentace pro vedení společnosti, personalisty, účetní a jiné osoby pověřené vedením agendy ochrany osobních údajů
  • zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů v ČR i na Slovensku
  • zastupování klientů v případě kontrol a řešení stížností s ÚOOU a další
  • využití sborníku vzorů smluv, manuálů, návodů, prezentací, dokumentů a jiných záznamů v uživatelské sekci pro klienty
 • Kybernetická bezpečnost
  • audit webových stránek
  • audit kybernetické bezpečnosti
  • zaměření na ochranu odcizení osobních a firemních dat
  • posouzení stávajícího stavu a analýza přijatých opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti v oblasti odolnosti proti možnému hackerskému útoku
  • školení statutárních zástupců, zaměstnanců formou fyzické účastí lektora a online (elearning)
  • obnovení a zálohování dat, služby správce počítačové sítě
  • kontrola stavu zajištění antivirové ochrany a jiného systému zabezpečení IT zařízení, včetně platné licenční politiky organizace
  • vypracování a revize směrnic, metodik a manuálů v souvislosti s Politikou bezpečnosti ICT dle ZOKB a GDPR
  • testování aplikací a nastavení provozovaných služeb IS a další…
 • Fyzická a objektová bezpečnost
  • audit kamerového systému
  • posouzení a nastavení bezpečnostních opatření objektů + penetrační test
  • kamerové zabezpečovací a docházkové systémy
  • revize a periodické kontroly bezpečnostních systému a další
  • využití sborníku vzorů smluv, manuálů, návodů, prezentací, dokumentů a jiných záznamů v uživatelské sekci pro klienty

Navazující služby poskytované v rámci projektů Bezpečný úřad a Bezpečná organizace:

 • dotační servis a poradenství pro různé organizace z národních zdrojů a EU pro rok 2021–2027 pro oblast bezpečnosti, životního prostředí atd.
 • poradenství v oblasti administrace a realizace veřejné zakázky
 • zavedení norem ISO 27001:2013, ISO 27001:2014
 • environmentální audit
 • energetický audit
 • likvidace dokumentu v papírové i elektronické podobě, skartace
 • využití vzdělávací a školicí akademie zaměřené na školení BOZP, PO, spisové služby atd.

Osvědčení, certifikáty a ocenění:

 • nejlepší pověřenec ochrany osobních údajů v ČR za rok 2020
 • ISO/IEC 27001 Lead Auditor
 • Ethical Hacking
 • Certifikát bezpečnostních auditora
 • GDPR RISK ASSESSOR
 • GDPR IT TECHNOLOGIST
 • PRINCE 2 PRACTITIONER
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • odborná způsobilost v prevenci rizik dle 309/ 2006 Sb.
 • kurzy interního auditora – Interní auditor OHSAS 18001, QMS dle ISO 9001
Bc. Radek Kubíček, MBA
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Bc. Radek Kubíček, MBA
Tovární 915/40
Olomouc
779 00
Mobil:775 110 979
Email:radek.kubicek@2kconsulting.cz
Web:www.2kconsulting.cz
LinkedIn:radekkubicek
Facebook:2kconsultingsro
Účet:2800305469/2010 (Fio)
IČ:29451990
DIČ:CZ29451990

Doporučení
z první ruky

Ve funkci starosty jsem již druhé volební období. Hledali jsme odborníky, kteří dokážou kvalitně zajistit potřebné služby v regionu. Od počátku spolupráce se společností 2K CONSULTING s.r.o. jsme již řešili několik složitějších situací, kdy jsme se mohli na právní konzultanty a konzultanty v oblasti bezpečnosti vždy spolehnout. Momentálně již společně neřešíme pouze problematiku GDPR, ale spoustu dalších navazujících činností. Projekt Bezpečný úřad mi ukázal další možnosti spolupráce a certifikace je dalším krokem pro zvýšení kvality a chodu našeho obecního úřadu. Vyhovuje mi operativní řešení požadavků či dotazů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je pro mě spolehlivým partnerem. Vstup do projektu a navázání spolupráce doporučuji všem svým kolegům.

Ing. Tomáš Němčic

starosta obce Bělkovice-Lašťany