Bc. Radek Kubíček, MBA

bezpečnostní auditor, analytik, lektor, konzultant pro oblast GDPR a kyberbezpečnost, Lead Auditor

Od roku 2013 poskytuji profesionální služby se zaměřením na řešení problematiky ochrany osobních údajů/GDPR, kybernetickou bezpečnost, fyzickou a objektovou bezpečnost.

Založil jsem společnost 2K CONSULTING s.r.o., která je držitelem certifikace ISO 27001:2013 se zaměřením na informační a datovou bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, fyzickou a objektovou bezpečnost a jinou auditní činnost pro oblast spisové služby a archivnictví.

Disponujeme týmem zkušených odborníků a právních specialistů pro oblast bezpečnosti. Klientům nabízíme maximální úsporu času pro splnění povinnosti vůči kontrolním a dozorovým orgánům ČR a EU.

Spolupracujeme s klienty z veřejné správy a soukromého sektoru. Naše služby poskytujeme v sídle klienta, dále zpracování auditu, dokumentace a odborné konzultace včetně zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů řešíme online, videokonferencí, schůzkou v našich kancelářích.

Pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti máme uzavřenou odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám do výše 10.000.000 Kč.

Klademe důraz na individuální přístup a řešení na míru, pro jednotlivé cílové skupiny:

 • firmy (OSVČ) a e-shopy
 • obce, města, mikroregiony
 • školy a školská zařízení
 • zdravotnická a sociální zařízení
 • sdružení, svazy, spolky a jiné neziskové organizace

Ve spolupráci s partnery, kontrolními a dozorovými orgány jsme spustili projekty Bezpečný úřadBezpečná organizace, kde je účastníkům při zahájení spolupráce umožněno využití ochranné známky pro ČR a EU a zároveň je jim udělena certifikace po vstupním auditu. Klienti využívají řady dalších výhod včetně dotačních možností pro oblast bezpečnosti napřímo z Evropské komise a jiných zdrojů.

V oblasti bezpečnosti se pohybuji od roku 2008, kdy jsem zakončil studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během své praxe jsem působil na pozici interní auditor ve veřejné správě, v roce 2014 jsem uzavřel studium v oboru veřejná správa. Jsem zakladatelem Sdružení bezpečných škol a školských zařízení, aktivním členem Spolku pro ochranu osobních údajů a jiných odborných spolků se zaměřením na bezpečnost. Přednáším na českých i zahraničních konferencích. Jsem členem pracovních skupin v EU, kde zastupuji ČR; členem redakční rady časopisu Review pro obranný a bezpečnostní průmysl.

Kvalitní reference: Hlavní město Praha, Olomoucký kraj, Region Poodří, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR), Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEZ a další.

Profesionální služby a servis v těchto oblastech:

 • Ochrana osobních údajů / GDPR
  • příprava, revize a doplnění bezpečnostní dokumentace a zavedení bezpečnostní politiky
  • vypracovaní analýzy rizik a poradenství pro řešení bezpečnostních incidentů
  • provedení auditu organizace a nastavení smluvních vztahů se zpracovateli a dodavateli
  • řešení problematiky cookies a jiných zákonných povinností pro správce
  • školení statutárních zástupců, zaměstnanců formou fyzické účastí lektora a online (elearning)
  • poskytnutí vzorové dokumentace pro vedení společnosti, personalisty, účetní a jiné osoby pověřené vedením agendy ochrany osobních údajů
  • zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů v ČR i na Slovensku
  • zastupování klientů v případě kontrol a řešení stížností s ÚOOU a další
  • využití sborníku vzorů smluv, manuálů, návodů, prezentací, dokumentů a jiných záznamů v uživatelské sekci pro klienty
 • Kybernetická bezpečnost
  • audit webových stránek
  • audit kybernetické bezpečnosti
  • zaměření na ochranu odcizení osobních a firemních dat
  • posouzení stávajícího stavu a analýza přijatých opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti v oblasti odolnosti proti možnému hackerskému útoku
  • školení statutárních zástupců, zaměstnanců formou fyzické účastí lektora a online (elearning)
  • obnovení a zálohování dat, služby správce počítačové sítě
  • kontrola stavu zajištění antivirové ochrany a jiného systému zabezpečení IT zařízení, včetně platné licenční politiky organizace
  • vypracování a revize směrnic, metodik a manuálů v souvislosti s Politikou bezpečnosti ICT dle ZOKB a GDPR
  • testování aplikací a nastavení provozovaných služeb IS a další…
 • Fyzická a objektová bezpečnost
  • audit kamerového systému
  • posouzení a nastavení bezpečnostních opatření objektů + penetrační test
  • kamerové zabezpečovací a docházkové systémy
  • revize a periodické kontroly bezpečnostních systému a další
  • využití sborníku vzorů smluv, manuálů, návodů, prezentací, dokumentů a jiných záznamů v uživatelské sekci pro klienty

Navazující služby poskytované v rámci projektů Bezpečný úřad a Bezpečná organizace:

 • dotační servis a poradenství pro různé organizace z národních zdrojů a EU pro rok 2021–2027 pro oblast bezpečnosti, životního prostředí atd.
 • poradenství v oblasti administrace a realizace veřejné zakázky
 • zavedení norem ISO 27001:2013, ISO 27001:2014
 • environmentální audit
 • energetický audit
 • likvidace dokumentu v papírové i elektronické podobě, skartace
 • využití vzdělávací a školicí akademie zaměřené na školení BOZP, PO, spisové služby atd.

Osvědčení, certifikáty a ocenění:

 • nejlepší pověřenec ochrany osobních údajů v ČR za rok 2020
 • ISO/IEC 27001 Lead Auditor
 • Ethical Hacking
 • Certifikát bezpečnostních auditora
 • GDPR RISK ASSESSOR
 • GDPR IT TECHNOLOGIST
 • PRINCE 2 PRACTITIONER
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • odborná způsobilost v prevenci rizik dle 309/ 2006 Sb.
 • kurzy interního auditora – Interní auditor OHSAS 18001, QMS dle ISO 9001
Bc. Radek Kubíček, MBA
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Bc. Radek Kubíček, MBA
Tovární 915/40
Olomouc
779 00
Mobil:775 110 979
Email:radek.kubicek@2kconsulting.cz
Web:www.2kconsulting.cz
Facebook:2kconsultingsro
LinkedIn:radekkubicek
Účet:2800305469/2010 (Fio)
IČ:29451990
DIČ:CZ29451990

Doporučení
z první ruky

Se společností 2K CONSULTING s.r.o. spolupracujeme nejen jako obec, ale také na úrovni Regionu Poodří, ve svazku 20 obcí. Podařilo se nám tak výrazně optimalizovat finanční náklady na služby, které musíme zajišťovat ze zákona. Jako starostka obce mám zároveň oporu nejen v oblasti konzultací, ale také v případě toho, že když se ozve kontrola, nebudu v tom sama. Profesionalita a lidský přístup je pro mne důležitá, danou spolupráci v různých oblastech bezpečnosti mohu doporučit.

MVDr. Kateřina Křenková

starostka obce Bartošovice a předsedkyně DSO Regionu Poodří