Doporučení z první ruky

Ing. Radek Osička — certifikovaný heart coach


Zobrazuji všech 5 doporučení

Naše setkání probíhalo pravidelně po dobu 3 měsíců a doufám, že budu mít příležitost i nadále se s Radkem potkávat. Setkání byla pro mě přínosem zvláště ve změně perspektivy na zadaný problém, který jsme společně probírali. Díky trpělivému naslouchání Radka a diskuzi nad zadáním z různých úhlů pohledu se mi podařilo s pomocí Radka se výrazně posunout z bodu, ze kterého jsem se dlouho sám nemohl pohnout.

Josef Šedivý

Po dobu několika týdnů jsem s Radkem jako koučem spolupracoval na svém sebezdokonalení především v oblasti osobních vztahů, emoční inteligence, motivace a sebeorganizace spojené s plánovaním času. Již během prvního sezení jsem se cítil v bezpečném prostředí a za pomoci Radka jsem dokázal definovat problémy týkající se výše zmíněných oblastí a hledat příčiny jejich vzniku. Během dalších sezení se mi postupně podařilo rozřešit mnohé otázky, na které jsem předtím neznal odpověď, efektivněji třídit své myšlenky a docílit lepší sebedůvěry. Jako kouče bych Radka osobně doporučil každému, kdo si neví rady s tím, jak docílit lepšího seberozvoje ať už v soukromé či pracovní sféře. Jeho koučink měl pro mě nepochybně pozitivní přínos.

Ondřej Borovský

Naučili jsme se: posílit vnímání sebe sama a svého okolí; posílit vnímání spolupracovníků a spolupracovnic; nový přístup k řešení nekomfortních situací; pochopit své reakce a reakce ostatních v každodenních situacích; řešit věci více v klidu a s větší rozvahou; být v lepší osobní i pracovní pohodě; zlepšit vztah k spolupracovníkům a tím dosahovat společných cílů; většímu vnitřnímu klidu a laskavosti; vůči sobě i kolegům; lepšímu soustředění.

Markéta Reguli
kontakt pro referenci za týmový program v RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
www.rwe-gasstorage.cz marketa.reguli@rwe.com 739 536 040

Setkání s Radkem považuji za milník v mém životě. Mrzí mne, že jsem Radka nepotkal před pár lety. Když jsme spolu začínali, měl jsem v sobě namíchaný koktejl negativních emocí a naučených vzorců chování. Toto naučené chování mě do značné míry svazovalo a bralo mi významnou část energie. Radek mě naučil dívat se na věci z více pohledů, a především jsem teď schopen pojmenovat a pochopit nepříjemnou emoci, a to mi dává nadhled o věcech, které jsou kolem mě. Z konzumenta a producenta negativních emocí se stávám spíše jejich pozorovatelem. Dostal jsem mnoho tipů, jak se inspirovat na cestě k osobnímu probuzení nebo jakkoli to chceme nazvat. Každý z nás má své štěstí a mír v sobě, není v tropických rájích, není v podmíněných situacích, je v nás tady a teď. Překvapilo mne, jak pozorný ke mně byl. Kouč si vzpomněl na podrobnosti našeho minulého rozhovoru po několika týdnech. Důvod, proč jsem si ho vybral, není náhodný. Radek po letech opustil místo v koncernu, aby se mohl věnovat koučování. To je z mého pohledu obdivuhodné.

Juraj Gábik

Má osobní zkušenost je hodně pozitivní. Na začátku jsem neměl představu o tom, jak mi tato zkušenost může pomoct v mých problémech, ale ukázalo se, že mi to pomáhá víc než jsem čekal nebo doufal. Na začátku jsem ani nevěděl kde začít, jak jsem měl tolik řekněme problémů, ale pomohl jsi mi je správně identifikovat a také překonávat. Díky spolupráci s tebou jsem podstatně klidnější a věci beru s nadhledem a tím se mi daří je dřív a efektivněji řešit. Je pro mě podstatně lehčí dnes určovat, co je priorita v daný okamžik a co priorita není. Začal jsem se věnovat sám sobě, začal jsem být sám se sebou víc spokojený a díky tomu můžu dělat šťastné a spokojené lidi kolem sebe, a to hlavně rodinu. Dík moc za tvůj čas a trpělivost PS.: I mé okolí je ti vděčné, vnímají to a to hodně.

Tomáš Gašpár
majitel restaurace a penzionu
www.terra-trinec.cz