Doporučení z první ruky

Ing. Radek Osička — certifikovaný heart coach


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Naše setkání probíhalo pravidelně po dobu 3 měsíců a doufám, že budu mít příležitost i nadále se s Radkem potkávat. Setkání byla pro mě přínosem zvláště ve změně perspektivy na zadaný problém, který jsme společně probírali. Díky trpělivému naslouchání Radka a diskuzi nad zadáním z různých úhlů pohledu se mi podařilo s pomocí Radka se výrazně posunout z bodu, ze kterého jsem se dlouho sám nemohl pohnout.

Josef Šedivý

Po dobu několika týdnů jsem s Radkem jako koučem spolupracoval na svém sebezdokonalení především v oblasti osobních vztahů, emoční inteligence, motivace a sebeorganizace spojené s plánovaním času. Již během prvního sezení jsem se cítil v bezpečném prostředí a za pomoci Radka jsem dokázal definovat problémy týkající se výše zmíněných oblastí a hledat příčiny jejich vzniku. Během dalších sezení se mi postupně podařilo rozřešit mnohé otázky, na které jsem předtím neznal odpověď, efektivněji třídit své myšlenky a docílit lepší sebedůvěry. Jako kouče bych Radka osobně doporučil každému, kdo si neví rady s tím, jak docílit lepšího seberozvoje ať už v soukromé či pracovní sféře. Jeho koučink měl pro mě nepochybně pozitivní přínos.

Ondřej Borovský

Naučili jsme se: posílit vnímání sebe sama a svého okolí; posílit vnímání spolupracovníků a spolupracovnic; nový přístup k řešení nekomfortních situací; pochopit své reakce a reakce ostatních v každodenních situacích; řešit věci více v klidu a s větší rozvahou; být v lepší osobní i pracovní pohodě; zlepšit vztah k spolupracovníkům a tím dosahovat společných cílů; většímu vnitřnímu klidu a laskavosti; vůči sobě i kolegům; lepšímu soustředění.

Markéta Reguli
kontakt pro referenci za týmový program v RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
www.rwe-gasstorage.cz marketa.reguli@rwe.com 739 536 040