Ing. Roman Sornas

stavební inženýr a autorizovaný stavitel pro pozemní stavby

Status: k vašim službám Působnost: Plzeň, západní a jižní Čechy

Jsem stavební inženýr, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Nabízím služby technického dozoru stavebníka, stavebního dozoru, technické inspekce staveb a inženýrskou činnost:

 • Technický dozor stavebníka – Hájím zájmy investora, dohlížím na správný technologický a časový postup stavby, kontroluji a přebírám dokončené části stavby, kontroluji správnost faktur a čerpání finančních prostředků podle smlouvy o dílo, zajišťuji předání a převzetí staveniště, organizuji kontrolní dny stavby, kontroluji vedení stavebního deníku, spolupracuji s autorským dozorem a koordinátorem BOZP, kontroluji dokumentaci skutečného provedení stavby, zajišťuji pořízení soupisu vad a nedodělků vč. dohodnutých termínů odstranění a kontrolu, účastním se kolaudačního řízení.
 • Stavební dozor – Provádím dozor na stavbě, kterou stavebník provádí svépomocí. Stavebníkovi nabízím poradenství, zodpovídám za prostorové umístění stavby, dodržení obecných požadavků na výstavbu, kontroluji vhodnost použitých stavebních materiálů a výrobků, správnost stavebních prací a technologických postupů.
 • Technická inspekce staveb – Zjistím stavebně technický stav nemovitosti, a to jak nemovitosti starší, určené k prodeji, tak nemovitosti nové, kde se v soupisu k přejímce zachytí závady a nedodělky pro další jednání se zhotovitelem.
 • Inženýrská činnost – Obstarám podklady a vyjádření dotčených orgánů a účastníků pro řízení vedená stavebním nebo jiným úřadem, většinou jde o stavební nebo kolaudační řízení.

Vystudoval jsem obor Pozemní stavby na Vojenské akademii v Brně. Vybrané reference najdete níže.

Vybrané reference:

 • Inženýrská činnost
  • Bytový dům Papírnická, Plzeň 2019–2021
  • Integrovaný bytový dům Bolevecká, Plzeň 2020–2021
  • Obytná zóna Tlučná, 2019–2021
  • Zateplení BD Zbůch, 2021
  • Rekonstrukce lodžií BD Horní Bříza, 2021
  • Bytové domy Nová Role, 2021
 • Stavební dozor
  • RD Staňkov, 2021
  • RD Vodní Újezd, Dobřany, 2021
Ing. Roman Sornas

Kontakty

Ing. Roman Sornas
Ke Kukačce 797/19
Plzeň
312 00
Mobil:724 602 739
Email:sornas.roman@gmail.com
LinkedIn:romansornas
WhatsApp:420724602739
Datovka:sk6eefk
IČ:67080961 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

Pana Sornase z vlastní zkušenosti doporučuji. Rozumí potřebné problematice, poradí, doprovodí na úřad, vyhmátne nedostatky, zkontroluje opravu. Takže i u banality převzetí bytu je velmi prospěšnou osobou.

Lucie Mašková