Ing. Václav Nedvídek, ACCA

externí finanční ředitel (CFO) a konzultant

Jako externí finanční ředitel (CFO) zastanu kompletní agendu finančního managementu ve vašem podniku, abyste se mohli plně soustředit na rozvoj svého byznysu. Díky svým zkušenostem a know-how v odvětvích účetnictví, controllingu, reportingu, IFRS a finančních analýz dokážu pomoci SME firmám, startupům, ale i nezávislým investorům.

Mám 10+ let praxe na pozicích finančního ředitele, auditora, CEO, dále pedagoga a konzultanta na Katedře podnikání na VŠE v Praze. Jako certifikovaný externí auditor (ACCA) jsem prováděl externí audity, due diligence, finanční analýzy a další služby pro klienty jako Velká čtyřka, Skupina ČEZ, ČSOB Pojišťovna, CETIN Group.

Nabízím především tyto služby:

 • interní due diligence – finanční a účetní audit zaměřený na evaluaci finančního stavu podniku a zjišťování rizik v rámci jeho prodeje, akvizice, úvěrů, vstupu investora atd.
 • nastavení manažerského reportingu – individuální návrh struktury a náplně finančních přehledů, nastavení výkaznictví pro efektivní management podniku s co nejnižšími riziky
 • budgeting – tvorba, kontrola a monitoring rozpočtů, zahrnuje přípravy výkazů, controlling, forecasting, hodnocení tržních výsledků a další úkony
 • plánování cash flow – strategické a operativní plánování pro efektivní řízení finančních toků ve firmě, včetně detekce a eliminace rizik, řešení výkyvů a přípravy na krizová období s pomocí moderních postupů a softwaru.

Vystudoval jsem magisterský obor Učitelství odborných ekonomických předmětů & Auditing na Vysoké škole ekonomické v Praze (2009–2011). Od roku 2011 jsem působil na různých pozicích a zodpovídal za audity, přípravu finanční dokumentace, finanční management a poradenství pro několik firem a institucí. Obdržel jsem prestižní účetní certifikáty ACCA (2019) a IFRS Specialist (2013) od Institutu certifikace Svazu účetních. Od roku 2021 nabízím své služby jako nezávislý profesionál. Specializaci si prohlubuji dalším vzděláváním v data science a projektovém managementu.

Praxe:

 • 2021–dosud – externí CFO, freelancer
 • 2021 – Institut klinické a experimentální medicíny, CFO
 • 2018–2021 – Vamed Mediterra, Chief Executive Director
 • 2017–2018 – ČSOB Pojišťovna, senior ekonom
 • 2015–2017 – Česká telekomunikační infrastruktura, senior IFRS a CAS specialista
 • 2011–2015 – Ernst & Young, senior auditor
 • 2011–2014 – Vysoká škola ekonomická v Praze, vysokoškolský pedagog
Ing. Václav Nedvídek, ACCA

Kontakty

Ing. Václav Nedvídek, ACCA
Augustinova 2066/10
Praha 11
148 00
Mobil:724 282 224
Email:vaclav@vaclavnedvidek.com
LinkedIn:vaclavnedvidek
Účet:2801586231/2010 (Fio)
IČ:07909594