Ing. Vladimír Arnošt

krajinářský a zahradní architekt

Každý prostor je unikátní a zaslouží si naši pozornost.

Jako krajinářský a zahradní architekt navrhuji zahrady u rodinných domů, zeleň developerských projektů, veřejných prostranství a parků, projektuji ekologické prvky v krajině aj. Mým cílem je vytvářet díla architektonicky/designově kvalitní, zároveň ekologicky udržitelná a šitá přesně na míru mým klientům.

Věnuji se všem měřítkům a typům projektů:

 • rodinné zahrady – návrhy, architektonické studie, osazovací plány,
 • developerské projekty – funkční zeleň pro rozsáhlé bytové celky a sídliště,
 • veřejné parky a prostranství – architektonické studie, ozeleňovací plány, projektová dokumentace,
 • historické zahrady – rekonstrukce a obnova historických zahradních prostor,
 • projekční činnost – projektování krajinářských realizací a úprav krajiny,
 • zeleň – zakládání a údržba veřejné a krajinné zeleně.

Vystudoval jsem obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě v Lednici při Mendelově univerzitě v Brně. Dále jsem absolvoval odborné stáže na Louisiana State University v USA a Kasetsart University v Thajsku, pracoval jako zahradník na zámku Valeč v Čechách i v Bylinkové zahradě Lu & Tiree Chmelar ve Valticích.

Vášeň ke krajině, zahradám a rostlinám v sobě nosím už od útlého dětství. Zajímám se o udržitelný rozvoj zemědělství a krajiny, zkoumám šetrné a ekologické přístupy k hospodaření. Příroda je mi neutuchajícím zdrojem inspirace.

Vybrané reference:

 • Ústecký kraj – perspektivy rozvoje Ústeckého kraje se zaměřením na utváření krajiny (řešeno diplomovou prací)
 • Zámek Valeč v Čechách – obnova vybraných částí zahradních úprav zámeckého areálu (řešeno bakalářskou prací)

Pracovní zkušenosti:

 • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
  • referent zahraničního oddělení (2020–2021)
  • asistent oddělení PR (2017–2019)
 • Výukový kurz architektury a designu FESTAD
  • lektor výukového kurzu architektury a designu (2017)
  • asistent lektora výukového kurzu architektury a designu (2015, 2016)
 • Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar Valtice – zahradník (2015, 2017)
 • Státní zámek Valeč – zahradník (2013)

Vzdělání a absolvované kurzy:

 • Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita v Brně, bakalářský a magisterský obor Zahradní a krajinářská architektura (2015–2021)
 • Kasetsart University, Thajsko, zahraniční stáž a práce na semestrálním projektu pod vedením Sigita Dwiananto Arifwidodo, Ph.D. (2019)
 • Louisiana State University, USA, zahraniční stáž a práce na výzkumném projektu pod vedením děkana Alcibiadese P. Tsolakise (2018)
Ing. Vladimír Arnošt
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Ing. Vladimír Arnošt
Prokopa Holého 2002
Most (Ústecký kraj)
434 01
Mobil:739 402 141
Email:vladimir.arnost@seznam.cz
Účet:1017288076/6100
IČ:10986219

Doporučení
z první ruky

Naše spolupráce s panem Arnoštem byla krátká, ale velmi bohatá. I přesto, že jsme s ním jednali pouze ve fázi poptávání služeb zahradního architekta pro náš celkem velký, zanedbaný, šumavský pozemek, pan Arnošt nám ochotně a dobrovolně poskytl velké množství cenných postřehů, rad a informací. Dokázal citlivě navnímat naše potřeby a navrhnout kreativní a fundovaná řešení. Nakonec jsme vybrali jinou firmu pouze ze dvou praktických důvodů: úklid pozemku, koncepce a realizace návrhu pod jednou střechou. Firma je navíc místní, tedy zná místní další řemeslníky či např. deponie hlíny apod. Mohu pana Arnošta vřele doporučit!

Roderick Lambert

Weight loss coach/Business coach