Dobré jméno v oboru

14. srpna 2006 Robert Vlach

Profesní kariéra jednotlivce bývá zpravidla výrazně delší nežli doba trvání většiny firem působících ve stejném oboru. Profesionál by proto měl o své dobré jméno pečovat bez ohledu na to, je-li právě na volné noze, podniká a nebo je sám zaměstnán. Ačkoliv u českých zaměstnanců není dosud budování dobrého jména zvykem, ve světě jde o běžnou praxi, na níž v konečném důsledku vydělají všichni.

Význam dobrého jména a pověsti ve vztahu k podnikání na volné noze jsem již mnohokráte vyzdvihl a blíže popsal např. v článcích Kouzlo nezávislého podnikání či Levná propagace a reklama. Pro větší jednoduchost jsem se ale dosud nezmiňoval o některých dlouhodobých a okrajových souvislostech:

Firemní působení

Dobré jméno je jako jedinečná profesní identita jednotlivce tím nejcennějším kapitálem. V průběhu dlouhé životní kariéry spojí profesionál své jméno s řadou cizích či vlastních firem. Nicméně vždy by měl mít na paměti, že své renomé tím dává v sázku a selže-li firma, pošramotí to i jeho pověst.

Mnozí si toto riziko uvědomují a záměrně pak své jméno s firmou raději přímo nespojují. Existuje ale i lepší přístup a tím je cílené působení pouze v takových firmách, které nejenže vaše jméno nepošpiní, ale zároveň vám poskytnou příležitost jej dále rozvíjet. Pro moderní firmu je totiž výhodnější být reprezentována lépe placenými, ale výraznými osobnostmi, nežli anonymním stádem loajálních pracovníků.

Během svého firemního působení proto v žádném případě nerezignujte na užívání a další posilování svého dobrého jména. Buďte aktivními členy profesních sdružení, publikujte články, dávejte přednášky, pořádejte semináře a dále se vzdělávejte – prostě snažte se nezmizet ze scény a žijte nadále se svou profesní komunitou. Sobě i firmě tím zajistíte vyšší publicitu a pokud firmu později opustíte, nebudete muset znovu začínat od píky.

Pseudonymy a přezdívky

V některých oborech je zvykem užívat místo vlastního občanského jména nějaký pseudonym či přezdívku. Tato praxe komplikuje budování dobrého jména hned z několika důvodů:

  • Při celé řadě oficiálních příležitostí nelze přezdívku ani pseudonym použít a budete nuceni uvádět své skutečné občanské jméno, které mimochodem rovněž upřednostňují některá média, instituce a odborná veřejnost.
  • Přezdívky i některé pseudonymy mohou časem působit zastarale nebo nesrozumitelně, např. jde-li o nějakou dobovou narážku, která pro následující generace pozbude smyslu.
  • Vámi užívanou přezdívku si může ze spekulativních či jiných důvodů zaregistrovat někdo jiný jako ochrannou známku a soudně se pak na vás domáhat jejího opuštění.

Přezdívky a pseudonymy působí zmatečně, tříští profesní identitu jednotlivce a proto je obvykle nejlepší je nepoužívat. Pokud to i přesto uděláte, řiďte se alespoň těmito doporučeními:

  • Vyberte si takové zástupné jméno, které již nikdy nebudete muset měnit.
  • Přezdívku, na níž zakládáte svou obživu, si zaregistrujte jako ochrannou známku.
  • Proslavíte-li se pod nějakým pseudonymem, lze jej přijmout i jako občanské jméno.

Změny příjmení u žen

Zvláštní případ tvoří ženy a dívky, které se vdávají poté, co několik let úspěšně podnikaly pod svým vlastním občanským jménem. Podle zavedené společenské konvence by sice měly přijmout příjmení svého nastávajícího muže, ale je-li jméno podnikatelky zároveň její obchodní značkou, mohla by si změnou příjmení přivodit značné finanční ztráty.

U žen, jejichž jméno má skutečně dobrý zvuk, se proto většinou od změny příjmení upouští. Od manžela se očekává, že bude mít pro takovouto výjimku porozumění, zvlášť je-li to v ekonomickém zájmu jeho nové rodiny. Únosným kompromisem je též ponechání původního příjmení jako druhého v pořadí (tj. např. za svobodna Jana Novotná, po sňatku pak Jana Svobodová–Novotná).

Závěrečné shrnutí

Z výše uvedených skutečností mimo jiné jasně vyplývá, že dobrá pověst je svým dlouhodobým dopadem a rostoucí silou přesným opakem reklamních kampaní, jejichž účinek naopak postupem času rychle slábne. V praxi je pochopitelně ideální kombinovat obojí a spojíte-li dobré jméno s účinným marketingem, je úspěch téměř zaručen. Hřát vás může i vědomí, že z vaší poctivé práce mohou těžit následující pokolení potomků či dědiců – skutečně dobré jméno totiž svého věhlasného nositele rádo přežívá.

Sdílejte
a diskutujte

LinkedIn Facebook X (Twitter) Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí