Mastermind skupiny

28. dubna 2017 Pavel Ovesný

Říká se, že profesionál je jenom tak dobrý jako kolegové, s nimiž spolupracuje, nebo se kterými se stýká. A toto setkávání může mít mj. formu uzavřené mastermind skupiny.

Mastermind skupiny
ilustrace Michael Petrus

Získání kalorické porce zpětné vazby během pouhé čtvrthodinky. Splnění veřejně slíbeného úkolu – často takového, který sami neustále odkládáme. Koncentrace kontaktů, znalostí a zkušeností. Takové jsou tři největší benefity mastermind skupin (dále MMS). Konceptu, který ve svých knihách The Law of Success (v češtině Pravidlo úspěchu)Think and Grow Rich (Myšlením k bohatství) nastínil jeden z pionýrů literatury o osobním rozvoji Napoleon Hill. K jeho přínosům se hlásí řada osobností, včetně Henryho Forda, Thomase Edisona či Billa Gatese.

Co je to mastermind skupina? Série pravidelných řízených setkání v malé uzavřené skupině s podobným cílem nebo zaměřením, postavená na sdílení, podpoře a spolupráci. Jistěže skupina či kruh, jehož členové jsou si navzájem oporou, je osvědčeným nástrojem mnoha oborů. Ať už jsou to různé terapie, mužské a ženské kruhy, ale třeba také podpůrné studentské skupiny. MMS se pak snaží znásobit potenciál odborností, dovedností, životních zkušeností či sítě kontaktů jejich jednotlivých členů.

„Pokud se budeme bavit o úspěšných lidech, tak si troufnu říct, že nenajdete nikoho, kdo se nestýká s ostatními úspěšnými lidmi, aby s nimi neprodiskutoval, co je nového a navzájem probrali, jaké mají před sebou výzvy,“ komentuje v rozhovoru pádný důvod pro jejich založení zakladatel facebookové skupiny Masterminder CZ/SK Michal Hantl.

Pro volnonožce, zvlášť pracuje-li převážně z domu, by měl masterminding patřit do takřka povinné výbavy aktivit, jakými jsou alespoň občasné návštěvy networkingových setkání, oborových srazů nebo školení. Podnikateli-solitérovi může kromě benefitů, popsaných na následující řádcích, totiž zprostředkovat také důležitý pocit podpory a sounáležitosti.

Přínosy mastermind skupin

Hlavním pilířem je moderovaná diskuse, kdy každý z účastníků v předem stanovém čase získává od ostatních zpětnou vazbu ke svému nápadu, potíži či potřebě. Ať už je to cena nové služby, řešení opakujících se nesnází s organizací času, hledání vhodného nástroje pro e-mailový marketing nebo názvu domény pro webové stránky…

Setkání pak končí kolečkem veřejně slíbených závazků, které každý do příští schůzky splní. Ta pak začíná právě jejich reflexí a nic nenakopne atmosféru skupiny tak, jako když se je všem podaří splnit. Veřejný slib a obhajování jeho splnění před ostatními je hnacím motorem pro dokončení i těch nejnepříjemnější úkolů.

Právě v tom mně osobně členství v MM skupině pomáhá v současnosti nejvíce: posouvat se v mých bočních projektech, na které v každodenní rutině práce pro klienty často nezbývá čas. Zcela cíleně se zavazuji k úkolům, do kterých se mi příliš nechce. Nejpozději den nebo dva před dalším mastermindem se do něj chtě nechtě zakousnu. Leckdy jej dokončuji až v noci před schůzkou, ale usínám s povznášejícím pocitem zvládnutí dlouho odkládaného úkolu.

Chcete ještě další pádný důvod, proč se začít o mastermind zajímat? Na kurzu Kreativní nápady snadno a rychle mě zaujaly výsledky průzkumu pravděpodobnosti dokončení vlastního nápadu s různými podmínkami. Zatímco při rozhodnutí pustit se do práce je vyhlídka na protnutí cílové pásky pouze čtvrtinová, při sestavení podrobného plánu s jasným termínem už poloviční. Závratných 95 % pak podle průzkumu zaručují pravidelné schůzky s osobou/osobami, kterým jste to slíbili. Jak toho nejlépe docílit? Ano, v mastermind skupině!

Zakládáme novou skupinu

„Zní to zajímavě, rád/a bych to vyzkoušela, nevíš o nějaké skupině, do které bych se mohl/a přidat?“ Takový dotaz slýchávám po představení konceptu MMS často. Tázající však musím zklamat – okamžitá možnost přidání se k nějaké rozběhnuté skupině bývá spíše výjimkou. Ale protože k podnikatelským ctnostem patří proaktivita a vytrvalost, je založení vlastní skupiny vítanou výzvou. Přidávám 3 tipy, jak či kde sehnat vhodné členy:

 • Nasdílejte tento článek na svém facebookovém nebo twitterovém účtu a rovnou se zeptejte, zda se nechce někdo přidat. Nebojte se začít i ve třech.
 • Větší počet potenciálních zájemců o masterminding můžete najít v síti kontaktů okolo českých coworkingů. Např. při příležitosti mých přednášek Punkové podnikání jsem pomáhal rozběhnout skupinu třeba v plzeňském prostoru DEPO2015 nebo pražské Pracovně, minimálně jedna skupina se schází i ve smíchovském Impact Hubu.
 • Další možností je požádat o členství v tématických facebookových skupinách Punkové podnikání – Mastermind nebo Masterminder CZ/SK. Po přijetí buďte aktivní, napište co děláte, kde žijete a jaké tématické zaměření skupiny vám vyhovuje.

Jste v podnikání v začátcích? Pak to s nároky na výběr kolegů do MMS nemusíte přehánět — body k dobru jsou alespoň přibližná příbuznost vašich oborů a podobná úroveň zkušeností. S většími ambicemi však roste chuť. Podle pravidla „pokud jste v místnosti nejchytřejší, jste ve špatné místnosti“ může být odvážné rozhodnutí přidat se do skupiny pokročilých podnikatelů akcelerátorem vašeho růstu. Nemusí být však právě jednoduché ustát větší nároky na váš přínos pro ostatní a dostatečně náročné závazky.

S vyzkoušením nebo rozjezdem mastermind skupiny se také můžete obrátit na profesionály. Jednotlivci především z řad lektorů a koučů nabízí buď jednorázové otevřené setkání nebo službu externího facilitátora pro první/další schůzky vaší skupiny. Organizovaný tříměsíční program pak běží např. pod křídly studentské konference Rise and Shine, MMS jsou také součástí některých dlouhodobých podnikatelských programů (např. Moudrého podnikání žen).

Základní otázky pro sestavování skupiny

Je lepší mít oborově profilovanou nebo všeobecnou skupinu?

Obojí má své pro a proti. V oborovém kroužku nejspíš dostanete odpověď i na velice konkrétní dotazy, se kterými vám zástupci jiných odvětví či řemesel nejspíš nedovedou poradit. Příslušníci stejné branže ale také mohou mít klapky na očích a mnohé pokládat za samozřejmé či všeobecně známé. Multi-oborová skupina je naopak příslibem širokého pohledu zvenčí, z jiného úhlu, z vnějšku oborové bubliny. Třeba očima vašeho zákazníka.

Je výhodnější se potkávat online nebo naživo?

Bydlíte na vesnici či malém městě? Pak se nejspíše jinak než přes internet s podobně naladěnými lidmi nespojíte. Má to i výhody – ušetříte čas za dojíždění a členové vaší skupiny mohou být odkudkoliv. Živá setkání ale nic nenahradí – část lidské komunikace je neverbální a osobní chemie či jiskra mezi účastníky na Skype nikdy nebude taková, jako když spolu sedíte tváří v tvář u jednoho stolu.

Jak často a v jakém počtu se máme scházet?

Staré pořekadlo praví „Víc hlav, více ví.“ Záleží na formě a frekvenci setkávání. Nejběžnějším počtem členů je v případě online skupin čtveřice, při živých setkáních se z mojí zkušenosti osvědčil jako ideální počet 6–7 lidí. Zato při deseti účastnících už je brainstormingová část ke konci svojí délkou unavující.

Příklady reálných skupin:

 1. Čtyři provozovatelé e-shopů z různých měst se schází na Skype na hodinu každé pondělí večer.
 2. Sedmičlenná různooborová skupina se potkává naživo v pátek dopoledne jednou za 3 týdny. S reflexí minulých závazků a příslibem nových se vejdou do 2 hodin.

Dva nejběžnější formáty? Horké křeslo a kulatý stůl.

V případě horkého křesla je jedno setkání věnováno potřebám konkrétního člena s hlubším a detailnějším záběrem. Každý si však musí počkat na setkání, kdy „křeslo“ vyjde na něj. Což je spíše akceptovatelné u skupin, které se schází častěji na kratší dobu anebo jsou součástí dlouhodobého cyklu, kde panuje jistota, že se dostane opravdu na všechny. Mnohem rozšířenější je formát kulatého stolu, kde se čas rovnoměrně rozdělí mezi jednotlivé členy. V zaběhnuté skupině pak může dojít podle potřeby i na kombinaci obojího – jeden člen jednoduše dostane po domluvě větší prostor, příspěvky ostatních budou kratší nebo se někteří svého tématu pro tentokrát vzdají.

Další témata k zamyšlení

 • Zásadními předpoklady pro účast v MMS by měla být ochota všech členů spolupracovat a dělit se o své zkušenosti a jak k tématům svým, tak ostatních, přistupovat s upřímností, pravdivě a otevřeně.
 • Atmosféra důvěry se často buduje i několik setkání. A až větší otevřenost může přinášet konkrétnější a přínosnější rady. Diskutovaná témata a jejich závěry jsou pochopitelně důvěrná a mimo skupinu se o nich mlčí.
 • Je v zájmu každého člena své téma představit co možná nejstručněji a nechat co nejvíce prostoru radám a doporučením ostatních. Stejně jako si osvojit dovednost udržet debatu v tématických mantinelech tak, aby v časovém limitu dostali prostor všichni, kteří mají chuť do diskuze přispět.
 • Můj osobní mini-průzkum mezi členy úspěšných i zvolna rozpadajících se MMS mě utvrdil v předsvědčení, že dlouhodobě fungující skupinu od „posezení u kafe“ odlišují jasná pravidla, hlídání času a disciplína. Je takřka nutností mít ve skupině nějakého náčelníka, který ji přirozeně vede – svolává další setkání, hlídá čas, utíná debatu, pokud uvízne v mrtvém bodě.

Průběh jednoho setkání

 • Scházíme se v 9:30 v kavárně Alta. Po krátkém rozpovídání si beru slovo a začínáme sdílecím kolečkem, jak se nám dařilo se poprat s úkoly z minula. Všichni máme splněno. Skvělé.
 • Rozvrhneme si čas. Nejpozději v 11:30 musíme skončit, po odečtení závěrečné čtvrthodinky tedy zbývá 90 minut. Což je v šesti lidech 15 minut pro každého.
 • Na telefonu zapínám odpočítávání na 13 minut, aby zbyla rezerva na dopovězení. A to už první z nás představuje svoji otázku. Téma nakupení práce pro klienty, způsobující nedostatek volného času, občas pálí každého z nás. Vrháme se tak do vášnivé debaty, kterou přerušuje zvonění telefonu. Poslední z nás přidává své postřehy.
 • Slovo bere další účastník a já znovu zapínám časomíru… Postupně se se svými tématy vystřídáme všichni.
 • Je 11:15 a hledáme nový termín, který bude vyhovovat všem. Potkáme se za tři týdny. Zvažujeme, jak náročný závazek si můžeme dovolit slíbit. Jsou to např.: 2 nové články na web, vypsaní nového kurzu na Naučmese.cz nebo strávených 10 hodin práce na svém vlastním projektu.
 • V půl dvanácté končíme. Někteří tu zůstávají pracovat u svého notebooku, další odchází na jinou schůzku. Já přepisuji závazky do naší facebookové skupiny. Kromě zápisu a komunikace mezi setkáváními ji využíváme na sdílení tipů na články a videa nebo pro zpětnou vazbu k drobnějším nápadům.

Časté dotazy

Kde se scházet?

Protože se v MMS probírají velmi otevřeně záležitosti okolo peněz či unikátních nápadů, zauvažujte o vypůjčení nebo pronajmu zasedačky či salónku. Pokud už se rozhodnete využít veřejný prostor, dobrou volbou je dopoledne v tichém koutu větší kavárny.

Jak se připravit na první setkání?

Rozběhnout mastermind skupinu není nic složitého. I s doporučením a postřehy v tomto článku to jistě zvládnete vlastními silami. Pokud se však nikdo z vás MMS dosud neúčastnil, zkuste na vaši první schůzku přemluvit někoho zkušenějšího. Nebo s ním alespoň zajděte na oběd nebo kafe.

Jak rozsáhlé má být téma, se kterým chci na jednom setkání MMS poradit?

Pokud jde o větší projekt, z vlastní zkušenosti doporučuji rozklíčovat si jej na dílčí části a připravit si z něj seriál navazujících kroků pro jednotlivá setkání. V každém případě si připravte jeho představení předem tak, aby bylo co nejsrozumitelnější pro ostatní a ušetřete tak čas pro zpětnou vazbu.

Co dělat, když některý člen neplní závazky nebo chodí nepřipravený?

Disciplína je naprostý základ. Občas se stane, že někdo závazek nesplní, nesmí se však z toho stát pravidlo. Tolerance neplnění závazků může mít na motivaci skupiny toxický vliv. Pokud některý ze členů opakovaně neplní sliby a nenosí nová témata, je na čase si otevřeně promluvit, co mu skupina přináší. Téměř vždy to vede buď k rychlé nápravě nebo odchodu.

Jaká je životnost skupiny?

Potenciál každé skupiny se dříve nebo později vyčerpá. Třeba proto, že se časem neshodnete v ambicích a úrovni pokročilosti. Anebo jste nápadů nasbírali dostatek a teď potřebujete hlavně čas na nich pracovat. Já jsem už téměř pět let členem v podstatě jedné a té samé skupiny, kde jsme několikrát zůstali jen ve dvojici a posléze jsme skupinu opět doplnili novou krví.

Má smysl být členem více skupin?

Opět platí, že více hlav, více názorů. Velký přínos získáte třeba kombinací větší multi-oborové družiny naživo a menšího, tématicky profilovaného kroužku online.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí