Publikační web

6. října 2008 Ing. Mira Vlach

Vydávání kvalitních odborných textů na vlastním webu je náročným, ale krásným způsobem, jak budovat své dobré jméno, pomáhat ostatním a dlouhodobě profesně růst.

V téměř každém oboru se najde pár odborníků, kteří jsou na pomyslném vrcholu odborných znalostí. Když se na tyto profesionály zaměříme více, zjistíme, že se často zabývají publikační nebo lektorskou činností.

Oproti tomu průměrný odborník sice většinou sleduje novinky v oboru, ale publikováním či školením se buď nezabývá vůbec, anebo jen nahodile. Často se domnívá, že nemá dostatečné zkušenosti, znalosti a autorské dovednosti. Přitom právě psaní odborných textů je jedním ze způsobů, který výrazně napomáhá k přeměně profesionála na uznávaného experta.

Mohlo by se zdát, že člověk musí být znamenitým odborníkem, aby dokázal napsat kvalitní odborný text. Přitom je tomu vlastně naopak – psaním kvalitních textů zvyšujete svou odbornou úroveň. Právě při procesu psaní, když chcete problematiku jasně vysvětlit ostatním, jste často nuceni přehodnocovat své zkušenosti a rozšiřovat znalosti, což vás vždy odborně obohatí.

Nezávislému profesionálovi může pravidelné odborné publikování přinést hned několik výhod. Kromě toho, že tím tříbí své myšlenky a odborně roste, posiluje také své dobré jméno a stává se známějším. Dostává se mu častější zpětné vazby od odborné veřejnosti, a má tak více příležitostí k rychlému zlepšování. Pro mnohé je odměnou už jen to, že publikováním pomáhají ostatním a popularizují svůj obor, o kterém se domnívají, že má smysl.

Pokud autor publikuje dlouhodobě, pravidelně a s poctivým přístupem, postupně se to téměř vždy odrazí také ve zvýšené poptávce po jeho službách či produktech. Tento efekt se však může projevit až po delší době pravidelného psaní.

S masovým rozšířením internetu je jednou z nejzajímavějších možností ke zveřejňování článků vlastní publikační web či blog. Zde má autor plnou svobodu psát o tématech, která jej zajímají.

O čem a jak psát

Rozhodnutí publikovat na vlastním webu by mělo mít dlouhodobou platnost. Je vhodné si pečlivě rozmyslet, o čem chcete psát v časovém horizontu několika měsíců až let. Každopádně je dobré psát o něčem, co vás baví, čemu rozumíte a s čím máte zkušenosti. Pozornost čtenářů si samozřejmě získáte snáze, pokud budete psát o tématech, která jsou dosud málo nebo špatně zpracovaná, zvlášť když je po nich poptávka. Je-li v oboru kvalitních publicistů již dost, můžete své šance zvýšit, pokud se budete úžeji tematicky specializovat.

Kromě tematiky je také důležité zvážit, kdo budou vaši čtenáři a v jaké kvalitě chcete psát. Všeobecně se dá říci, že pro budování dobrého jména je vhodné psát pečlivě připravené články, které jdou více do hloubky. Vyhněte se narychlo napsaným komentářům a plytkým příspěvkům, kde se můžete dopouštět nepřesností a ztrácet tak zbytečně důvěru čtenářů. Z tohoto pohledu existuje velký rozdíl mezi publikačním webem a tzv. blogem. U většiny blogů kvalita příspěvků značně kolísá, protože se zde mísí odborné články s narychlo psanými komentáři či novinkami. Ty navíc nezřídka obsahují také překlepy, pravopisné a stylistické chyby, kterým je vždy lepší se vyhnout.

Pro úspěch u čtenářů je také klíčové, aby internetové články respektovaly zásady psaní pro web. Ty se značně liší od pravidel pro tištěná média, neboť internetoví čtenáři čtou text málokdy celý. Často přečtou jen začátek a zbytek jen rychle přeletí očima, zda stojí vůbec za to číst. Hlavní zásady tedy jsou psát stručně, nejdůležitější informace uvést hned na začátku a až dále se zaobírat detaily. Velmi důležité jsou také nadpisy a správné zvýrazňování důležitých informací v textu. Máte-li v plánu aktivně se psaní pro web věnovat, je důležité si tento způsob psaní osvojit, protože tím výrazně zvýšíte úspěšnost a dosah vašich článků.

Pokud jste si vybrali dostatečně zajímavé téma, nemusíte se obávat, že by vám v dohledné době došly náměty pro články. Optimální je psát minimálně jednou měsíčně. K získání a udržení stálých čtenářů, je dobré psát pravidelně bez velkých výkyvů a pokud možno se vyhnout delším výpadkům.

Zajímavé také je, že se příliš nevyplatí něco tajit. Výjimkou jsou samozřejmě přelomová zjištění s mimořádným obchodním potenciálem, tajné rodinné recepty, patentovatelné vynálezy apod. O většinu svého know-how se ale můžete téměř vždy podělit bez obav, že byste ke své škodě podporovali konkurenci anebo trpěli úbytkem nabídek. Efekt bývá spíše přesně opačný a poptávka po vás se časem jen zvýší díky důvěře veřejnosti, kterou si publikováním získáte.

Technické provedení

Příprava publikačního webu je samostatnou kapitolou. Většina autorů uvítá hotové řešení, které jim umožní zaměřit se jen na psaní a neřešit technické detaily. Takovéto služby jsou už naštěstí poměrně hojně k dispozici a často dokonce zdarma. Namátkou jmenujme např. Blogger, Respekt či Sblog, což jsou bezplatné blogovací služby. Na nich si můžete vytvořit uživatelský účet a tedy i vlastní web, o jehož obsahu rozhodnete sami. Nemusíte dodržovat styl většiny blogerů, ale psát jen delší a kvalitně zpracované články.

Další možností je nechat si udělat publikační web na zakázku včetně redakčního systému. Ten však může být i velmi drahý, má-li být kvalitně zpracovaný. Laikům určitě doporučuji se před jakoukoliv větší investicí do webu poradit, protože mnoho webdesignerů je schopno dodat za drahé peníze nekvalitní výsledek, aniž by o tom sami věděli (natož aby špatnou kvalitu poznal zadavatel jako laik).

Je samozřejmě výhodou, když web provozujete na vlastní doméně typu Vášnázev.cz a nejste tak vázáni na konkrétní blogovací službu. Váš web by měl být optimalizovaný pro vyhledávače, což dokáže podstatně zvýšit návštěvnost vašich článku. Z obchodního hlediska jsou nejdůležitější vaši pravidelní čtenáři, proto je vhodné, aby web podporoval odběr novinek přes RSS a pokud možno také emailem (tzv. newsletter). Dobré je mít možnost sledovat vývoj v návštěvnosti čtenářů pomocí statistik.

Dříve či později se také budete muset rozhodnout, zda umožníte na svých stránkách reklamu a dáte prostor pro komentáře čtenářů. V obou případech existují argumenty pro i proti. Můj čistě osobní názor je ten, že peníze za reklamu málokdy vyváží její otravnost pro čtenáře. Proto s ní nakládejte opatrně. Komentáře čtenářů jsou někdy velmi přínosné, je však potřeba počítat s tím, že jejich moderování je časově náročné, a mohou přinášet nečekané problémy a někdy autora dokonce i znechutit. Na mém osobním webu o projektovém řízení prostor pro komentáře není a zatím tohoto rozhodnutí určitě nelituji.

Vyjádření publikujících odborníků

Protože začít psát na vlastní web je poměrně velký závazek, připojuji dále pro ilustraci několik komentářů déle publikujících autorů:

 • Milan Sedláček, autor publikující o víně na webu Znalec vín (volně přeformulované odpovědi v bodech):
  • Píše na svůj web přibližně 3 roky a i když nemá na psaní poslední dobou kvůli novým podnikatelským aktivitám moc času, určitě se chystá v brzké době aktivně pustit do psaní dalších hesel o víně do své encyklopedie.
  • Psaní mu přineslo větší známost mezi milovníky vína. Občas jej zastavují lidé v cizích městech a ptají se jej na různé problémy o víně, někdy po nocích odpovídá na emailové dotazy čtenářů. Obdobně vzrostla i poptávka po jeho službách.
  • Vždy, když se mu podaří napsat a publikovat nové texty pro svůj web, usíná s dobrým pocitem. Bere to jako čas věnovaný svému rozvoji. Při velké pracovní zátěži je však často těžké vyhradit si klidný čas pouze pro psaní.
  • Určitě by doporučil psát na svůj vlastní web i ostatním. Takovéto psaní hodnotí jako formu seberealizace, kvalitní texty podle něj zvyšují sebevědomí každého autora. Psaní je uspokojující možná i právě proto, že nejde o činnost dělanou primárně pro peníze. Přesto však psaní pro web většinou autorovi finance přinese – ačkoliv třeba s odstupem let a v nečekaných a nahodilých souvislostech.
  • Úspěšné publikování s sebou přináší bohužel i jistou ztrátu soukromí. S tím se však člověk musí smířit, neboť to patří k silnému profesnímu jménu.
 • Jakub Vrána, autor publikující odborné články o programování na webu PHP triky (volně přeformulované odpovědi v bodech):
  • První odborný článek mu vyšel před pěti lety. Soustavnému psaní na svém blogu se věnuje tři roky.
  • Publikování zásadně ovlivnilo jeho profesní dráhu. Psaním si vybudoval jméno, kdy o něm ví většina lidí v oboru. To se odráží nejen v množství nabídek k zaměstnání, ale i v tom, že si může dovolit školit pod svým jménem. Ačkoliv je příprava školení poměrně náročná, přináší mu finanční nezávislost. Hlavně tím však stále prohlubuje své znalosti, které může zúročit i při programování.
  • V počátcích blogu psal tři články týdně a materiálu měl připraveno na půl roku dopředu. Tato fronta mu vydržela asi rok a půl. Teď už píše nepravidelně asi šest článků měsíčně.
  • Psát pro něj není náročné, protože ho to baví. Hlavně v počátcích to pro něj byl způsob, jak si vyčistit hlavu a vyřešit nedořešená témata. To byl vlastně i hlavní impuls, proč začal psát.
  • Píše tehdy, když má potřebu. Říká, že si může dovolit třeba celý měsíc nic nenapsat a že pokud by se do psaní musel nutit, asi by jej to přestalo bavit.
  • Při psaní článků doporučuje citovat zdroje a dokládat fakta. Dále také popsat i alternativy představené myšlenky a motivaci zvolení právě této.
  • Psaní pro vlastní web by nedoporučil každému. Podle něj je důležité myšlenku správně uchopit a popsat. Někdo může mít dobrou myšlenku, ale nemusí ji umět vyjádřit na dostatečné úrovni. To se však může většina lidí naučit – např. tak, že se budou zamýšlet nad připomínkami čtenářů v diskuzi. Psaní by tedy doporučil hlavně lidem, které baví probírat věci do hloubky a představovat své myšlenky.
 • Robert Vlach, autor publikující články o nezávislém podnikání na portále Na volné noze:
"Od roku 2005 publikuji jeden odborný článek měsíčně a ročně tak oslovím přibližně 70 tisíc čtenářů, kteří stráví u jednoho mého textu v průměru přes 2 a půl minuty – to je asi 3.000 čtenářských hodin oproti mým 80 hodinám k napsání těchto článků. Všechny články elektronicky archivuje Národní knihovna a občas mne také citují některá přední česká média – to jsou další tisíce oslovených posluchačů či čtenářů. Vše se ale odvíjí od toho, že si jednou měsíčně sednu a napíšu kvalitní článek na zajímavé téma z poznámek, které zpravidla sbírám i několik měsíců. Snažím se přitom psát nadčasově, protože narozdíl od běžného tisku je životnost internetového textu mnohonásobně delší a často dosahuje maxima čtenosti až s odstupem několika měsíců nebo let. Z toho plyne, že publikační web je běh na dlouhou trať a vytrvalci jsou zde jednoznačně ve výhodě. Takovým autorům mohu psaní pro web jedině doporučit. Mou vlastní profesní dráhu změnila publikační činnost od základů."

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí