Registrace ochranné známky

7. července 2007 Robert Vlach

Přihlašování ochranných známek není tak složité, jak se na první pohled zdá. Registraci běžné národní ochranné známky může zvládnout i odhodlaný laik. Pokud ví jak na to.

Upozornění autora: Tento návod je zastaralý, protože od roku 2007 se toho hodně změnilo! Všem zájemcům o registraci ochranné známky doporučuji navštívit školení JUDr. Jindry Šulcové Braň svou značku. Jindra je špičková expertka na známkové právo a její kurz hodnotím jako vynikající. Přínosem bude i pro marketéry a tvůrce značek:

Braň svou značku | školení JUDr. Jindry Šulcové

Typická národní ochranná známka se přihlašuje pro obchodní název a logo nějakého produktu či firmy. Proto je velmi populární známka kombinovaná, kterou je chráněno celé obrazové zpracování. Oblíbené jsou také známky slovní pro samostatný název či slogan.

Registrace není obvykle náročná, nicméně pokud je váš případ čímkoli specifický, podejte raději přihlášku prostřednictvím odborného patentového zástupce. Následující návod je aktuální k červenci 2007. Postupujte podle něj výhradně na vlastní zodpovědnost s vědomím, že ačkoli základní postup zůstává stejný, změn ve známkovém právu je hodně a registrace může být komplikována řadou výjimek, které nemohou být v takto krátkém článku popsány, natož průběžně aktualizovány. Zejména při první registraci tedy buďte mimořádně pečliví. Jednoduché dotazy vám občas zodpoví i pracovníci Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV), do jehož kompetence ochranné známky spadají.

1. Rešerše ochranné známky

Nový obchodní název vždy předem ověřte, ať máte jistotu, že stejné označení nepoužívá na trhu či dokonce ve stejném oboru někdo jiný. I kdyby konkurent neměl ochrannou známku, možným budoucím problémům předejdete nejlépe volbou jiného názvu.

Originální značka je lepší nejen z hlediska zapamatovatelnosti. Přihláška ochranné známky může být totiž také zamítnuta z důvodu zaměnitelnosti s podobnou známkou. O registraci je proto vhodné požádat dříve, než začnete značku užívat, protože když přihláška z nějakého důvodu neprojde, neohrozí to vaši pozici na trhu.

To samé platí v plném rozsahu také pro obrazovou část přihlašované známky, kterou je zpravidla nějaké logo. V žádném případě se nesnažte napodobovat cizí výtvory a hledejte originální vzhled, nejlépe ve spolupráci se zkušeným grafikem. Vedle placené rešerše ÚPV je to ten nejlepší způsob snížení rizika zamítnutí z důvodu zaměnitelnosti.

Známkou by měla být chráněna zejména klíčová část značky. Obvykle tedy vypouštíme typ firmy (např. s.r.o., a.s.), podtitul názvu (např. řešení pro vaše bydlení), koncovky domény (např. .cz, .com) a další podružnosti. Teprve pro tento základ názvu (jako např. Budvar či Invia) proveďte samotnou rešerši:

 • Pomocí vyhledávače Google si ověřte výskyt vámi zvoleného názvu na internetu. Pro dobrou představu většinou postačí projít prvních pár stránek výsledků vyhledávání.
 • databázi národních a mezinárodních ochranných známek platných na území ČR hledejte shodné či podobné známky zadáním zvoleného názvu mezi dva znaky % do formulářové kolonky Znění ochranné známky (např. %Seznam%).

Stejná či podobná ochranná známka platná pro zcela odlišný seznam výrobků či služeb nemusí představovat problém, nicméně pokud by zde bylo reálné riziko záměny, zvažte registraci jiného názvu a nebo se obraťte na odborníka. Podle stejného doporučení se řiďte také v případě, že prohledávání internetu odhalí jiné podobné značky.

2. Seznam výrobků a služeb

Každá ochranná známka je přihlašována pro libovolně rozsáhlý seznam výrobků a služeb. Princip ochrany spočívá v tom, že pro tyto výrobky či služby nemůže být registrována zaměnitelná známka jiného přihlašovatele. Zaměnitelná registrace pro odlišné výrobky či služby naopak možná je, takže je nezbytné provádět výběr položek velice pečlivě a neopomenout opravdu nic, co se dané značky týká.

Minimální platnost známky je 10 let a pozdější změny nejsou možné. To činí z registrace ochranné známky důležité strategické rozhodnutí, při kterém se zvažuje mimo jiné také budoucí potenciál přihlašované značky. Do přihlášky se tak dostanou rovněž později nevyužité položky, ale to prostě ke kvalitní, široce pojaté ochraně patří.

Pro výběr seznamu se používají standardní mezinárodní třídníky výrobků a služeb, které zveřejňuje ÚPV. Jde vlastně o velmi dlouhý trojjazyčný seznam čítající na 15 tisíc řádků, rozdělený tematicky do 45 tříd. Seznam je navíc značně nepřehledný a většina položek je v něm uvedena vícekrát. Postupné procházení všech tříd by bylo časově náročné a proto je dobré postupovat následovně:

 1. Ověřte, jestli máte nainstalován Adobe Reader pro čtení PDF souborů a případně program nainstalujte nebo proveďte aktualizaci na novější verzi.
 2. Ze stránek ÚPV si stáhněte aktuální verze Úvodního listu s poučením pro uživatele, Seznam výrobků a služeb s vysvětlivkami a dále seznamy výrobků a služeb v uspořádání podle tříd. Úvodní list si ve vlastním zájmu přečtěte.
 3. Projděte celý Seznam tříd s vysvětlivkami a poznamenejte si čísla všech tříd, které by se mohly vaší známky týkat. U výrobků není důležité, zdali daný produkt vyrábíte či prodáváte, známka se na ně vztahuje v každém případě.
 4. Otevřete si Seznam výrobků podle tříd a/nebo Seznam služeb podle tříd a projděte všechny vybrané třídy položku po položce. České názvy položek, kterých se vaše známka týká, zkopírujte pomocí funkce Vybrat z programu Adobe Reader např. do Poznámkového bloku. Položky oddělujte středníkem a vkládejte je za číslo třídy.
 5. Zapište si všechna klíčová slova, kterých se vaše značka týká (např. auto, pneumatiky, výměna, opravy). Hledejte jedno slovo po druhém v třídnících a nově nalezené položky kopírujte do svého seznamu za číslo třídy. Nezapomeňte také zkontrolovat další varianty vybraných slov (např. auta, pneu apod.).
 6. Nyní byste měli mít více či méně dlouhý vlastní seznam položek rozdělený do odstavců podle tříd. Každý odstavec by měl začínat číslem třídy v závorce, za kterým následují jednotlivé položky oddělené středníkem. Projděte jednu třídu po druhé a citlivě odstraňte zjevně duplicitní položky.
 7. Do seznamu je možné připsat také položky, které se v seznamech ÚPV nevyskytují. Začátečníkům to ale nelze doporučit, protože to může zkomplikovat schvalovací proces. Máte-li pochybnosti, obraťte se buď přímo na ÚPV a nebo tyto položky nepřidávejte.

Důležité upozornění: Poplatek za registraci je přímo úměrný počtu vybraných tříd bez ohledu na to, kolik položek je v dané třídě označeno. Někteří přihlašovatelé se proto snaží ušetřit na poplatku tím, že méně zastoupené a nedůležité třídy vypustí. Je to zdaleka nejčastější začátečnická chyba a opravdu jen výjimečně se tato drobná úspora vyplatí, protože se tím zároveň oslabuje ochrana značky.

3. Přihláška ochranné známky

Samotná přihláška je ve srovnání s přípravou seznamu celkem jednoduchá. Přesto je nutné věnovat jejímu vyplňování maximální pozornost:

 1. Ze stránek ÚPV si stáhněte aktuální Návod k vyplnění přihlášky ochranné známky, Formulář přihlášky ochranné známky a Potvrzení o podání přihlášky ochranné známky. Všechny tři dokumenty si důkladně pročtěte. Formulář přihlášky můžete vyplňovat přímo v programu Adobe Reader.
 2. V oddíle 1 Údaje o ochranné známce zadejte přidáním křížků X typ známky. Ochranná známka slovní je známkou v běžném písmu, zatrhněte tedy příslušnou volbu ano. V případě známky kombinované ji ponechte nevyplněnu a zvolte černobílé provedení, aby byly chráněny všechny barevné varianty daného vyobrazení. O známku prostorovou ani známku tvořenou pouze barvou nejde, takže u těchto možností zatrhněte shodně ne.
 3. Do oddílu 2 Přihlašovatel zadejte údaje fyzické či právnické osoby jakožto majitele známky a do oddílu 4 můžete zadat odlišnou Adresu pro doručování.
 4. V oddíle 6 Přílohy zatrhněte možnost Dvě čitelné kopie seznamu výrobků a služeb a pokud má známka obrazovou část, zatrhněte Tři fotokopie ochranné známky.
 5. Do oddílu 7 Znění nebo vyobrazení známky napište "Znění známky:" a pod to název, který chcete chránit. Má-li známka obrazovou část, napište pod to "Vyobrazení známky:" a níže po vytištění přihlášky ještě dotiskněte černobílé vyobrazení známky. (Možná k tomu budete potřebovat pomoc a nebo přinejmenším pár pokusů, než se vám podaří vyobrazení známky na vyplněný formulář dotisknout.)
 6. Do oddílu 8 Ochranná známka se přihlašuje pro tyto výrobky nebo služby zkopírujte svůj připravený seznam. Pokud je příliš dlouhý, napište tam poznámku a přidejte k přihlášce jeden exemplář seznamu navíc.
 7. V oddíle 9 Místo pro vyznačení způsobu platby vyberte formu úhrady přeškrtnutím zbývajících tří možností (např. vložením pomlček). Nejpohodlnější je asi úhrada převodem nebo složenkou.
 8. Do oddílu 10 napište jméno či název přihlašovatele a po vytištění formuláře zde přihlášku podle uvedených pokynů potvrďte.
 9. K vyhotovené přihlášce dodejte přílohy v požadovaném množství. Může jít o běžný list papíru nadepsaný tak, aby bylo jasné, ke které známce se vztahuje (např. Seznam výrobků a služeb jako příloha ochranné známky ČEZ).
 10. Doplňte svou adresu a název přihlašované známky na výtisk Potvrzení o podání přihlášky ochranné známky.
 11. Všechny dokumenty ještě jednou pečlivě zkontrolujte, vložte do obálky a odešlete doporučeně na adresu ÚPV uvedenou v záhlaví přihlášky.
 12. Potvrzení o podání přihlášky ochranné známky vám přijde do 1–3 týdnů poštou zpět, doplněné o důležité evidenční číslo podané přihlášky.
 13. Evidenční číslo použijte jako základ variabilního symbolu při následující úhradě správního poplatku přesně podle pokynů uvedených v Návodu k vyplnění přihlášky ochranné známky. Platbu proveďte v zákonem stanovené výši, která činí 5.000 Kč za tři třídy výrobků nebo služeb plus 500 Kč za každou další (např. známka přihlašovaná do 10 tříd přijde na 5000 + 500×7 = 8.500 Kč).
 14. ÚPV nezasílá běžné doklady o zaplacení. Úhradu proto zaúčtujte jako správní poplatek dle zákona 634/2004 a doložte výpisem z účtu, kopií složenky apod.

Podáním přihlášky a úhradou správního poplatku jsou většinou splněny všechny formální náležitosti. Stav podání pak můžete dále sledovat odesláním přiděleného evidenčního čísla v příslušném formuláři na stránkách ÚPV.

4. Schvalovací proces

Od podání přihlášky do okamžiku, kdy vám poštou přijde dlouho očekávané Osvědčení o zápisu ochranné známky, uplyne podle okolností obvykle 6 až 12 měsíců. Také proto je vhodné přihlašovat známky dostatečně dlouho před jejich použitím v praxi.

V mezidobí po podání přihlášky vás mohou úředníci ÚPV ještě několikrát písemně kontaktovat ve věci zjištěných nedostatků. Pokud jste nepřehlédli něco důležitého při rešerši, nemělo by jít o nic vážného a vše se většinou vyřeší korespondenčně.

Pokud je přihláška napadena z důvodu zaměnitelnosti s jinou známkou, je situace složitější. V takovém případě je pak nutné postupovat přesně podle pokynů ÚPV a nebo se rovnou obrátit pro pomoc k odborníkovi.

Nedělejte si ale zbytečné obavy. Drtivá většina přihlášek ochranných známek podaných v dobré víře bez postranních úmyslů (a po důkladné rešerši) projde hladce celým schvalovacím procesem až k úspěšnému zápisu.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí