Škola života

16. února 2007 Robert Vlach

Skuteční profesionálové by se měli neustále vzdělávat, to je známý fakt. Mnozí ale neuváženě upřednostňují školy či jiná vzdělávací zařízení na úkor samostudia a plného zúročení vlastních životních zkušeností.

V rámci naší civilizace mají školy obrovský význam. Zjednodušeně vzato nás základní školy učí jednoduchým dovednostem, střední poskytují odbornost a vysoké formují intelektuální elitu národa. Tento systém se v praxi osvědčil a tím se stal pro společnost prakticky nepostradatelným. Jeho nepochybná užitečnost má ale i své stinné stránky. Zatímco dříve se u odborníků běžně uvádělo, čími jsou žáky, dnes je tato role mistra přisouzena takřka výhradně vzdělávacím institucím. Do životopisů píšeme, kde jsme studovali a ne u koho jsme odbornost získali.

Tento posun v pojetí vzdělávání je nenápadný, ale zároveň velmi závažný. Narozdíl od původní různorodosti, dané jedinečností vztahu učitel–žák, jsou dnes produktem vzdělávacího procesu specialisté, kteří se navzájem podobají jako vejce vejci. To ovšem snižuje jejich konkurenceschopnost a tedy i možnost uplatnění. České školství je navíc zvláštní tím, že opovrhuje praxí a vychovává "odborníky" bez praktických zkušeností.

Zjevnou výhodou odborného školství je tedy to, že poskytuje snadno dostupný základ pro další profesní rozvoj. Tyto informace mohou být dobrým odrazovým můstkem, ale až vlastní poznání či zkušenost tvoří jedinečnost profesionála a teprve takto vyspělý jedinec je schopen dlouhodobě profesně uspět.

Samostudium a zúročení životních zkušeností

Takzvaná škola života je vlastně praktickým uplatněním jedinečných životních zkušeností. Jde o zcela přirozený proces, v jehož průběhu profesionál postupně nahrazuje původní teoretické znalosti vlastními závěry. Tím se zároveň začíná vymykat běžnému profesnímu průměru a dává vzniknout svému dobrému jménu.

Nezbytnou podmínkou je ovšem určitá sebedůvěra i schopnost trvale vyhledávat a upřednostňovat takové životní situace, které jsou přínosné. Zde bývá častou příčinou neúspěchu celkově špatné zdraví nebo psychické překážky, které člověku brání cokoliv pozitivně prožívat. Tyto problémy je každopádně nejdříve třeba rozpoznat a vyléčit.

Některé životní zkušenosti představují obrovský vzdělávací potenciál pro další osobní růst. Naše celkové možnosti jsou nekonečné, uveďme proto za všechny alespoň několik osvědčených doporučení s tím, že další formy odhalíte jistě postupně sami:

  • Cesty do zahraničí na zkušenou doporučoval svým žákům už mistr Komenský jako formu vyššího studia. Jejich přínos je zcela nepopiratelný a cestujete-li za praxí či studiem ve svém oboru, můžete si tím zcela mimořádně vylepšit kvalifikaci.
  • Osobní učitel vám jako profesní patron může dát mnohem víc než škola. Odvěký způsob předávání vědomostí z mistra na žáka má dodnes velkou sílu a je oboustranně výhodný. Student získává zasvěcení do praxe a postupně poznává skryté stránky své profese, zatímco učitel nabývá ojedinělý statut mistra ve svém oboru. S ohledem na uvedené změny ve vzdělávání společnosti se dnes takovýto vztah navazuje s obtížemi, ale přesto se o něj pokuste a třeba i na více místech.
  • Samostudium by mělo být samozřejmostí pro každého nezávislého profesionála. Studujte nejen domácí, ale i zahraniční informace či trendy ve svém oboru a nezanedbávejte ani své mimopracovní zájmy, protože časem mohou být pro vaše podnikání důležité. Obětovat všeobecný rozhled na úkor užší specializace není dnes příliš prozíravé, protože ekonomika se rychle mění a staré jistoty již neplatí.
  • Experimenty všeho druhu stojí nezřídka u zrodu úspěšných inovací. Rozhodně se nebojte zkoušet nové věci a ty nejzajímavější postupně začleňujte do svého podnikání. Pro tento druh výzkumu či vývoje je typické, že ne vždy musí novinka na trhu zaznamenat tu správnou odezvu – počítejte s tím a buďte připraveni.
  • Odborné vzdělání dosažené formálním způsobem přes školu nebo jinou organizaci vám může být užitečné za předpokladu, že je buď velmi praktické a nebo alespoň nějakým způsobem ojedinělé. Z hlediska získání konkurenční výhody jsou vysoce ceněny zejména různé certifikáty, náročnější zkoušky, specifická školení apod. Klíčové jsou zde především kvality hlavního lektora.

Praktické doporučení

Škola života je cestou praxe a jedině v tomto kontextu dávají výše uvedené náměty smysl. Studujte mimořádně pečlivě své i cizí životní příběhy a zkuste v nich vypozorovat situace, které skýtají nějaká poučení. Ne vždy je skutečný význam událostí na první pohled zřejmý a s odstupem času může hrát velkou roli i zdánlivě zanedbatelná epizoda.

Ve své pravé podstatě je tedy škola života neustálým upravováním životního směru na základě plného vstřebání a pochopení dosavadních zkušeností. Tento vyzrálý životní postoj je přesným opakem rutinního, mechanického chování, které zpravidla vede k postupnému ustrnutí a neúspěchu v podnikání i životě. Skutečné životní lekce jsou tak hlavní podmínkou pro správné jednání v přítomnosti a budoucnosti.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí