Skupinová spolupráce

17. února 2006 Robert Vlach

U velkých zakázek je prakticky vyloučeno, že by je dokázal pokrýt jediný člověk, byť by byl velmi schopný. Většina zákazníků v takových případech osloví nějakou firmu, aniž tuší, že je zde ještě velmi dobrá a často výrazně levnější alternativa v podobě koordinované spolupráce skupiny profesionálů.

Začátkem roku 2006 za mnou přišel se zajímavým nápadem Milan Sedláček, přední český odborník na oblast vinařství a vynikající manažer (nějaký ten rok se už známe). Jeho myšlenka byla jednoduchá a originální: založme společnost, která bude zastřešovat velký počet jinak zcela nezávislých profesionálů a při realizaci zakázek všeho druhu budeme jejich práci cíleně koordinovat. V relativně nízkém počtu stálých pracovníků či zaměstnanců by tak bylo možné pracovat na mnoha různorodých projektech, přičemž pro každý z nich by byla účelově sestavena pracovní skupina smluvně vázaných profesionálů.

Nápad je to výborný a protože v zahraničí již delší dobu podobné organizace fungují, nepochybuji o tom, že rovněž v Česku se dříve či později nějaká objeví a třeba i vznikne z popudu tohoto článku nebo osloví ke spolupráci některé registrované uživatele tohoto portálu, z čehož bych měl upřímnou radost.

Za svůj jsem ale Milanův návrh nepřijal – jednak se na něco tak organizačně náročného necítím a zároveň bych zatím nechtěl spojovat značku portálu Na volné noze s jakoukoliv další podnikatelskou aktivitou. O celé věci jsem nicméně později přemýšlel s větším odstupem a uvědomil jsem si, že toto téma si přece jen zaslouží více pozornosti:

Holografický princip

Klasický hologram je trojrozměrný obraz zachycený na ploché desce. Pozorujete-li jej z různých úhlů, mění se na něm zobrazený objekt tak, jako by byl skutečně prostorový a působí tím velice plasticky. Velké hologramy, podobné svým miniaturním napodobeninám z různých nálepek či přebalů knih, mají mnoho zajímavých vlastností a zvlášť jedna stojí za zmínku: i když je hologram rozřezán na několik menších částí, na každé z nich bude zmenšený celý původní obraz. Obrazová informace je tedy rovnoměrně rozložena po celé ploše hologramu. Někteří vědci se dokonce domnívají, že na obdobném principu funguje např. lidská paměť či nejmenší částice hmoty a energie – informace nebo částice je nonlokální, což znamená, že se nenachází na žádném konkrétním místě.

Pro lidské chápání to jistě není jednoduchá představa. V soudobé moderní společnosti můžeme ale narazit na podobné jevy všude tam, kde hraje spolupráce větší úlohu než řídící hierarchie. Velmi populární jsou např. různé programy pro stahování hudby z internetu: některé jsou záměrně vymyšleny tak, že jejich sítě nemají žádný střed, konec ani počátek. Řadu zajímavých projektů bychom našli i v oblasti ekonomie či managementu a spojíme-li takovýto způsob nazírání s původním tématem tohoto článku, dojde nám, že každý nezávislý profesionál se může stát dočasným koordinátorem menší pracovní skupiny, díky níž je pak schopen přijímat zakázky, na které by sám nikdy nemohl stačit.

Praxe a výhody pro zákazníka

Situace, kdy si profesionál na volné noze přizve ke spolupráci na zakázce další kolegy, je v praxi natolik běžná, že je až spodivem, jak málo prostoru této tematice věnují autoři podnikatelské literatury a webových stránek pro podnikatele.

Ačkoliv je takovýto způsob realizace zakázek výhodný jen v některých případech, zákazník by měl o této možnosti alespoň vědět, protože pro něj může představovat obrovskou úsporu nákladů, někdy až v desítkách procent. Obecně vzato mají totiž firmy mnohem dražší provoz a s pochybnostmi lze pohlížet i na obecně přijímaný názor, že firma jako taková je lepším garantem úspěšného dokončení zakázky – je sice pravdou, že živnostník může onemocnět a tím včasné dokončení prací ohrozit, narozdíl od běžné firmy s ručením omezeným ale za své smluvní závazky ručí celým majetkem.

Dlužno dodat, že řada velmi úspěšných firem vznikala právě ze sehraných part zkušených profesionálů, kterým se po určité době prostě vyplatilo firmu založit.

Základy skupinové spolupráce

Nezávislý profesionál, který chce začít budovat svůj podpůrný tým, by měl mít neustále na paměti, že je to především jeho dobré jméno, které je v sázce, a podle toho by se měl různit rozsah přidělených kompetencí i výše odměny pro něj a pro jeho spolupracovníky, kteří nenesou odpovědnost za celou zakázku. Máte-li své vlastní podnikání ve všech ohledech dobře zvládnuté, nemusíte mít v žádném případě z týmové spolupráce obavy, zvlášť přidržíte-li se několika dobrých a osvědčených zásad:

  • Spolupracovníky byste si měli vybírat podle toho, jak jsou schopní, spolehliví a čestní v jednání. Platí pravidlo, že součástí podpůrného týmu by neměl být nikdo, kdo je nenahraditelný. Odchod takového člověka by mohl způsobit krach celého projektu, a proto je dobré skládat tým z lidí, jejichž práci jste schopni v případě potřeby sami zastoupit nebo nahradit někým ze zálohy.
  • Časový odhad je v týmové práci velmi důležitý. Dopředu musíte znát časové možnosti a rychlost práce všech členů svého týmu, abyste mohli odhadnout celkový čas potřebný k dokončení zakázky, včetně přiměřené rezervy. Pokud jde o natolik rozsáhlý projekt, že nelze jeho časovou náročnost předem určit, je lepší jej rozdělit do několika etap se stanoveným datem předání.
  • Výplata spolupracovníků může proběhnout až po dokončení celé zakázky, ale pokud by se stalo, že vám zákazník nezaplatí, nemělo by to být pro vás výmluvou, proč nevyplatíte vy je a nebo proč to uděláte se zpožděním. Tyto honoráře byste měli mít pojištěny výší přijaté zálohy. S kolegy jednejte na rovinu a nešiďte je, jinak váš tým záhy opustí. Na druhou stranu, pokud uvidí, že spolehlivě platíte za všech okolností, v budoucnu vám to mnohokrát vrátí.

V krátkém článku, jako je tento, samozřejmě nelze popsat veškeré podrobnosti týkající se týmové spolupráce. Opatrným zkoumáním jejích možností a postupným rozšiřováním vašeho podpůrného týmu o další spolehlivé specialisty ale můžete výrazně zvýšit své příjmy pokrytím mnohem pestřejší škály zakázek a to i v případě, že manažerské schopnosti nepatří zrovna mezi vaše nejsilnější stránky.

Sdílejte
a diskutujte

LinkedIn Facebook X (Twitter) Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí