Sólování

15. listopadu 2007 Robert Vlach

Podnikání je umění a uhlazená profesionalita je pouze jedním z jeho vývojových stupňů. Pro nezávislé profesionály představuje asi největší výzvu úroveň známá jako sólování.

Dovolím si začít vlastním příběhem. Obrovský rozdíl mezi nezávislými profesionály na volné noze a běžnými zaměstnanci či podnikateli jsem si poprvé jasněji uvědomil asi před 10 lety. Inspiroval mne můj kamarád Martin, který si spokojeně žil na volné noze, aniž by zakoušel každodenní stres a řešil jinde běžné pracovní problémy. Jeho příklad byl tak silný, že jsem překonal strach z neznáma a sám jsem se na volnou nohu vydal…

V roce 2001 jsem vytvořil malou stránku pro nezávislé překladatele, o dva roky později jsem přizval další profese a konečně roku 2005 jsem rozjel portál Na volné noze. Brzy mi začalo docházet, že jsem v Česku zřejmě jediným specialistou, který se problematice podnikání na volné noze systematicky věnuje. Podklady pro své články jsem tedy mohl čerpat jedině z praxe a zahraniční, anglicky psané literatury nebo internetu.

Drobných rozdílů mezi lidmi na volné noze jsem si přirozeně všímal a jeden rozpor mne vysloveně zarážel. Ačkoli jsem jako autor kladl velký důraz na celkovou profesionalitu, věděl jsem také o několika výrazných profesionálech, kteří svým uvolněným stylem nejenže popírali mé poučky, ale byli také mnohem úspěšnější než kdokoli jiný v jejich oboru. Světlo do celé věci mi vnesla až kniha Soloing americké autorky Harriet Rubin, kterou jsem náhodou letos zakoupil v jednom egyptském antikvariátě:

Obálka knihy Soloing od americké autorky Harriet Rubin
Obálka mého výtisku knihy Soloing od americké autorky Harriet Rubin

Podnikání jako umění

Harriet Rubinová definuje sólování jako vyšší vývojový stupeň podnikání na volné noze (anglicky freelancingsoloing). Sólista je podle ní profesionál, který opustil profesní či společenské škatulky, vydal se na sólovou dráhu a stal se tak jedinečným představitelem své profese. Každý sólista je úplně jiný, ale často u nich můžeme nalézt společné znaky jako např. neformálnost projevu, značný vliv na odbornou či laickou veřejnost a mnohonásobně vyšší příjmy, než jaké jsou v daném oboru obvyklé.

V zemích s letitou podnikatelskou tradicí se sólisty nezřídka stávají vysoce postavení manažeři, kterým se úzkoprsé firemní prostředí definitivně zprotivilo. U nás je zatím běžnější druhá cesta postupného profesního vývoje. Ten samozřejmě není přímočarý a mnohem více se podobá pomyslné spirále evoluce, po níž se člověk časem vrací ke stejným věcem obohacen o nově nabyté zkušenosti.

Jednotlivé vývojové etapy na sebe navazují. Ačkoli jde o zjednodušené příklady, můžeme si je na spirálu umístit a tím získáme souvislou posloupnost amatérživnostníkprofesionálsólista:

Evoluční spirála vývoje podnikání na volné noze
 1. Amatér je člověk, který již prošel jistým vývojem, když jej nějaká činnost zaujala natolik, že se jí ve volném čase pravidelně věnuje. Pokud jej práce baví a cítí se v ní být dobrý, začíná po čase uvažovat o tom, že by se začal tímto způsobem i živit.
 2. Živnostník je v rámci našeho příkladu libovolný začátečník, který se již vydal na profesionální dráhu, ale jako podnikatel se teprve hledá. Jeho ideálem je bezchybný profesionál a právě tato vize jej zpočátku motivuje, což je konec konců jedině dobře.
 3. Profesionál je opakem amatéra. Jeho podnikání je uhlazené, často velice formální a docela výnosné. Pro některé profesionály přestává být práce zábavou a snadno se s tím i smiřují, protože jim to připadá zcela přirozené a dospělé. Statut profesionála představuje určitý extrém ve smyslu spořádanosti a stálosti. Drtivá většina lidí v této pozici setrvává v domnění, že jejich vývoj je u konce.
 4. Sólista je profesionál, který učinil zásadní obrat tím, že se uvolnil a nadále nelpí na svém profesním postavení. Často se vyjadřuje neformálně a bez obalu. Jako odborník je výrazný a ve svém oboru je považován za autoritu. Jeho postoj k práci se nejvíce podobá umělci nebo amatérovi. Sólista pracuje s nadšením a zaujetím na různorodých projektech, které někdy ani nesouvisejí s jeho hlavní profesí.

Výjimečnost sólisty oproti běžným živnostníkům lze také velice dobře ilustrovat pomocí tabulky, kterou uvádí Harriet Rubin. Pro účely tohoto článku jsem výčet mírně upravil:

Živnostník…Sólista…
pracuje, aby zaplatil účtypracuje, aby experimentoval se svým potenciálem
přijímá bezpečná zadánípřijímá odvážná zadání
hledá výnosné obchodní příležitostihledá zajímavé výzvy
vidí práci jako základ jistotyvnímá práci jako dobrodružství
zdokonaluje se v tom, co už umíloví zakázky v neprozkoumaných vodách
raději propásne příležitost, než aby chybovalraději udělá chybu, než aby minul příležitost
jeho ideálem je být profesionálemjeho ideálem je být umělcem

Z výše uvedeného mimo jiné plyne, že posun na vyšší úroveň je vždy vykoupen nemalým úsilím. Amatér se musí odvážit opustit zaměstnání a zvládnout celou podnikatelskou abecedu. Nezkušený živnostník pak těžce hledá cestu k větší profesionalitě a přitom musí odbourat řadu svých nedostatků. No a konečně profesionál si musí uvědomit, že jeho formální profesionalita je ničím ve srovnání s živelnou otevřeností sólisty.

To je zároveň dobrým důvodem, proč opouštět klidný přístav profesionální jistoty a vyplouvat do neznámých vod. Vše se mění a ten, kdo se nevyvíjí, po čase přešlapování na místě ztrácí své jistoty, degeneruje a nakonec začíná jakoby znovu.

Oproti tomu sólista se nebojí neznáma a neustálou změnu přijímá jako základní životní princip. Díky tomu získává zakázky, o kterých si mohou běžní živnostníci nechat jen zdát. Sólista dělá snovou práci za nestandardní odměny (např. v tisících Kč za hodinu). Bohaté firmě s velkým obratem se investice do takového člověka vyplatí, protože vnáší své dlouholeté zkušenosti, originální nápady a jako externista se nebojí vyslovovat nahlas věci, o kterých většina manažerů raději mlčí.

Nejběžnější znaky sólisty

Sólista je profesionál s kvalitami umělce a to z něj dělá velice vzácné a žádané zboží. I když v Česku je zatím sólistů poměrně málo, možná znáte ve svém oboru někoho, kdo tyto (a jiné) výjimečné vlastnosti má:

 • Dobré jméno jako jasný příslib kvality a profesionality
 • Velký vliv a funkce přirozené autority pro odborníky i média
 • Vysoké ceny při horní cenové hranici oboru
 • Nezávislost, originalita a vnitřní soudržnost názorových postojů
 • Pronikavý vhled a jasná vyhraněnost vůči populárním omylům
 • Neformálnost ve vystupování a vyjadřování bez obalu
 • Méně projektů či zakázek a o to více volného času
 • Široký záběr a nadhled vycházející z letité zkušenosti
 • Vynikající výsledky a fenomenální profesní úspěchy

Sólování jako prostředek osobního vývoje

Každý sólista je unikát a proto žádný jednoduchý návod na sólovou dráhu neexistuje. Dokonce nelze ani s jistotou říci, kolika různými způsoby se lze na úroveň sólisty dopracovat. Co člověk, to jiná cesta osobního vývoje. Jelikož je ale každý sólista jedinečný, lze základní předpoklady spojovat právě s touto opravdovostí.

Sólista je člověk, který pomyslně ční nad šedý průměr a musí být připraven nést nejen své úspěchy, ale také občasnou kritiku. Mnoho profesionálů tuto soustředěnou pozornost reflektorů neustojí, zatímco sólista je nositelem silných vizí, které stojí samy o sobě. Škatulkování sólista uniká nečekanými profesními zvraty, a tím je stále o pomyslný krok napřed.

Výše uvedené předpoklady má mnoho umělců ale málokterý profesionál. Je třeba jít opravdu hluboko, až k samotným základům, aby se něco změnilo a člověk pochopil, že formálně pojatá profesionalita jej vlastně uzavírá do těsné schránky. Sólista si ponechává to nejlepší z profesionála i umělce, načež stále objevuje nové cesty pro svůj další vývoj.

Poznámka: volný anglický překlad tohoto článku vyšel na známém blogu Lateral Action pod názvem The Four Stages of Freelance Success.

Sdílejte
a diskutujte

LinkedIn Facebook X (Twitter) Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí