Výsledky průzkumu: Jak se daří českým freelancerům?

30. listopadu 2015 Robert Vlach

Představujeme výsledky největšího českého průzkumu podnikání na volné noze, do kterého se zapojilo na 2.300 freelancerů. Podívejte se, jak odpovídali na více než 50 otázek: Kolik vydělávají? Jak moc pracují? A co jim pomáhá k úspěchu?

Výsledky průzkumu: Jak se daří českým freelancerům?

Podrobné výsledky průzkumu Jak se ti daří na volné noze najdete níže. Co z nich možná nebude na první pohled zřejmé, je následující profil typického nezávislého profesionála:

 • 97 % uvádí, že jsou na volné noze stejně, anebo šťastnější (74 %) než dřív
 • 96 % rozjíždělo své podnikání bez kapitálu, nebo z vlastních a rodinných úspor
 • 92 % hodnotí platební morálku klientů jako slušnou, velmi dobrou nebo vynikající
 • 90 % pracuje přinejmenším občas o víkendu a svátcích
 • 88 % tráví polovinu, většinu nebo veškerý pracovní čas u počítače
 • 86 % hodnotí svou finanční situaci jako obstojnou až velmi dobrou
 • 86 % považuje za největší výhodu freelancingu flexibilitu a svobodu
 • 86 % tvoří živnostníci a jiné OSVČ
 • 85 % ovládá angličtinu
 • 82 % pracuje běžně doma
 • 81 % reaguje na poptávky do 1 pracovního dne
 • 80 % má práci na volné noze jako hlavní zdroj příjmů

Nezávislí profesionálové (neboli freelanceři) jsou podle odpovědí převážně specialisté, kteří v mnoha ohledech vybočují z průměru. Převládají lépe placené odborné činnosti s vyšší kvalifikací, nezřídka vykonávané primárně na počítači a pro menší počet klientů. 56 % má vysokoškolské vzdělání, což je více než čtyřnásobek národního průměru.

Rozsáhlý vzorek 2.296 respondentů průzkumu byl přitom dosti pestrý. Kromě freelance komunity se do šíření dotazníku zapojila také většina coworkingů, servery Podnikatel.cz, Jakpodnikat.cz, Naučme se, Forbes, Fotobanky, Živnostník roku, Hospodářská komora, SPŘ ČR, GrowJOB, některé univerzity i menší oborová sdružení. Především díky této široké podpoře se naše výsledky blíží velkým freelance průzkumům v zahraničí.

Aktualizace v srpnu 2016

Kliknutím na procentní hodnoty v tabulkách odpovědí u jednotlivých otázek můžete filtrovat výsledky podle odpovědí, které měly alespoň 100 respondentů. Jednoduše si tak můžete nechat zobrazit výsledky pouze pro obor jazykových služeb (297 respondentů) nebo pouze pro Jihomoravský kraj (339 respondentů).

Když si s filtrováním trochu pohrajete, můžete zjistit spoustu zajímavých věcí. Například že ve skupině začínajících freelancerů nemá celých 70 % žádné neuhrazené pohledávky. Ve skupině, která podniká 1–2 roky už je to jen 61 %, u podnikajících 3–5 let to dále klesá na 46 % a ve skupině podnikajících 6–9 let už je to jen 38 % bez neplatičů. A konečně u těch, kteří jsou na volné noze 10 více let, nemá pouze 29 % žádné neuhrazené pohledávky. Přesná čtvrtina těchto veteránů má pohledávky přesahující částku 50 tisíc Kč.

Následují tedy grafy a tabulkové přehledy, místy doplněné o vysvětlující komentář nebo vybrané citace respondentů. Díky všem za vyplnění dotazníku i další šíření výsledků!

Rozhovor o výsledcích průzkumu pro Byznyspark Michala Andery

VÝSLEDKY

Jak dlouho už pracuješ na volné noze?

přesné znění a četnost odpovědí:
10,00 %právě začínám
17,34 %1 až 2 roky
30,96 %3 až 5 let
19,48 %6 až 9 let
22,23 %10 a více let

Formálně je tvá práce na volné noze vedena převážně jak?

První dvě odpovědi u této otázky pokrývají v podstatě všechny OSVČ. Jejich četnost je celkem 86 %, což znamená že zbylých že 14 % respondentů průzkumu nejsou OSVČ.

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
71,52 %živnost
23,16 %podnikám jako OSVČ dle zvláštních předpisů (svobodná povolání, autorské činnosti aj.)
16,35 %vlastním či spoluvlastním společnost s r.o., přes kterou fakturuji
4,75 %nepodnikám, jen uzavírám jednorázové smlouvy o dílo, dohody o provedení práce aj.
4,36 %nechávám se najímat do projektů jako zaměstnanec na dobu určitou
4,32 %jde o drobné nárazové příjmy, které nikde nevykazuji (výpomoc, doučování, úklid, hlídání aj.)
4,14 %mám několik menších zaměstnaneckých úvazků, které kombinuji pro zajištění příjmu
4,10 %mé příjmy jdou přes online platformu (např. Aukro, Fler, Airbnb aj.)
2,53 %příjmy na volné noze fakturuji přes rodiče, partnera či jinou osobu
2,40 %práci mi zprostředkovává agentura, která vyřizuje i smlouvy a nutnou administrativu

PRÁCE S KLIENTY

Kam tvá práce oborově spadá?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
33,90 %web, programování a IT — webaři, vývojáři, startupisti, sociální sítě, UX, sw/hw…
25,83 %design a multimédia — grafici, designéři, ilustrátoři, fotografové, kameramani…
20,11 %marketing, prodej a PR — marketéři, PRisti, ideamakeři, sloganisti, SEO, PPC…
15,92 %psaní a práce s textem — copywriteři, blogeři, redaktoři, editoři, publicisté…
15,75 %vzdělávání a osvěta — školitelé, učitelé, lektoři, přednášející, pořadatelé akcí…
12,96 %jazykové služby — překladatelé, tlumočníci, korektoři, lektoři jazyků…
10,21 %obchodování a e-shopy — provozovatelé e-shopů, import-export, obchodníci…
8,68 %podpora podnikání a řízení — poradci, projekťáci, auditoři, mentoři, investoři…
8,07 %stavebnictví a řemesla — řemeslníci, stavitelé, projektanti, architekti, statici…
5,58 %ostatní služby — chůvy, virtuální asistenti, auto-moto a co se jinam nevejde…
5,50 %psychologie a osobní rozvoj — psychologové, kouči, osobní poradci, motivátoři…
5,41 %umění, tvorba a showbyznys — umělci, baviči, zpěváci, moderátoři, performeři…
4,97 %účetnictví, daně a právo — právníci, znalci, odhadci, účetní, daňoví poradci…
4,71 %malovýroba a móda — rukodělní výrobci, kutilky, módní návrháři, zlepšovatelé…
3,93 %zdraví a péče o tělo — zdravotníci, terapeuti, výživáři, léčitelé, trenéři, maséři…
1,79 %cestování a turismus — průvodci, cestovní kanceláře, incoming, eventy…
1,79 %pohostinství a ubytování — degustátoři, kavárníci, kuchaři, catering, Airbnb…
1,31 %zemědělství a chovatelství — veterináři, pěstitelé a chovatelé, ekofarmy…

Kdo jsou tví typičtí klienti?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
69,72 %malé a střední firmy
59,20 %jednotlivci — veřejnost
25,69 %velké firmy a korporace
16,86 %nezávislí profesionálové
14,20 %neziskovky a spolky
13,28 %instituce a veřejná správa
11,45 %startupy a neformální týmy

Odkud je většina tvých zákazníků?

přesné znění a četnost odpovědí:
30,95 %z mého regionu
54,47 %z Česka
7,94 %z EU
6,63 %z celého světa

Kolik máš ročně klientů?

65 % respondentů má do 20 klientů ročně, což odpovídá běžné odborné práci na větších střednědobých až dlouhodobých projektech. U takto omezené klientely lze očekávat i důraz na proklientský přístup a budování dobrých vztahů s klíčovými zákazníky.

přesné znění a četnost odpovědí:
15,14 %mám 1 až 3 klienty ročně
50,46 %do 20 klientů
23,37 %do 100 klientů
11,03 %nepočítaně

Jak k tobě přicházejí noví klienti?

Dominantním zdrojem zakázek freelancerů jsou sociální vazby — dobré jméno, osobní doporučení, kontakty nebo třeba použití sociálních sítí a networking.

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
77,87 %osobní doporučení přes známé a kolegy
43,17 %kontakty z předchozího zaměstnání či projektů
41,29 %vlastní webové stránky
36,93 %mám dobré jméno, lidi mě prostě už znají
27,89 %sociální sítě
18,81 %networking a náhodná setkání
15,67 %přes webové katalogy (Na volné noze, Firmy.cz aj.)
11,26 %zprostředkovaně přes agenturu
10,82 %přes B2B partnery (třeba přes firmu, se kterou dlouhodobě spolupracuješ)
9,86 %přes mé přednášky a školení
9,08 %přes mou publikační činnost
7,68 %zprostředkovaně přes online platformu (Airbnb, Elance, Fler, Aukro, Uber, ePoptávka aj.)
6,55 %výběrová řízení či soutěže, kterých se účastním
4,10 %přes nějakou formu placené reklamy (od PPC po billboardy)
3,36 %znají mne z médií

Odměňuješ nějak lidi, kteří tě doporučují?

přesné znění a četnost odpovědí:
6,12 %ne, beru to jako samozřejmost
68,11 %ne, ale poděkuji a případně se snažím doporučení opětovat
7,38 %ano, odměním je nějakým dárkem nebo poukazem
9,44 %ano, za dobré doporučení vyplácím i finanční provize
0,87 %ano, používám affiliate program na výpočet provizí
8,08 %zatím mě nedoporučují — tento dotaz se mě netýká

Jak rychle reaguješ na poptávky?

přesné znění a četnost odpovědí:
15,50 %okamžitě, třeba i do jedné hodiny
44,76 %většinou ještě ten samý den
20,87 %do 1 pracovního dne
7,99 %do 2 pracovních dní
6,20 %jak to vyjde, někdy i za 3 dny nebo později
4,67 %poptávky obvykle nedostávám — dotaz se mě netýká

Odmítáš zakázky?

přesné znění a četnost odpovědí:
16,20 %ne, držím se zásady, že dobrá práce se neodmítá, a snažím se vyjít zájemcům vstříc
29,20 %ne, neodmítám, ale při nedostatku času nabízím pozdější termíny dodání
36,38 %ano, ale snažím se neříkat přímo „ne“ (spíše zvýším cenu, doporučím kolegy apod.)
17,99 %ano, běžně, nemám s tím problém
4,95 %jiné

Poznámka: Odpověď „jiné“ zahrnovala v tomto případě nejrůznější kombinace výše uvedených možností od respondentů, kteří se nedokázali se žádnou z nich plně ztotožnit.

Scházíš se nezávazně se zájemci o tvou práci či služby?

přesné znění a četnost odpovědí:
47,07 %příležitostně
34,85 %ano
18,08 %ne

Kolik času dáváš zájemcům v rámci úvodního jednání o zakázce zdarma?

přesné znění a četnost odpovědí:
3,46 %ani minutu!
14,64 %do 30 minut
34,31 %do 1 hodiny
12,49 %do 4 hodin
4,82 %do 1 dne
13,58 %i několik dní, např. v rámci jednání o velké zakázce
16,70 %o zakázkách obvykle předem nejednám — dotaz se mě netýká

Uzavíráš se zákazníky písemné smlouvy?

přesné znění a četnost odpovědí:
42,78 %příležitostně
31,25 %ne
25,97 %ano, běžně

JE TO I O PENĚZÍCH

Je práce na volné noze hlavním zdrojem tvých příjmů?

přesné znění a četnost odpovědí:
80,29 %ano
16,48 %ne, mám to jako přivýdělek (při studiu, na rodičovské, v zaměstnání, startupu apod.)
3,23 %nevím, nedokážu na to jednoznačně odpovědět

Jak nejčastěji naceňuješ a účtuješ svou práci?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
63,21 %hodinová sazba — např. 250 Kč/hod × počet odpracovaných hodin
51,29 %individuální cena za projekt — např. výroba kuchyně dle návrhu 44.000 Kč apod.
22,91 %jednotková cena — např. 1 normostrana textu 400 Kč, úklid bytu 500 Kč apod.
16,16 %paušál — měsíční nebo roční předplatné služby, ať už ji klient využije nebo ne
13,32 %dle rozpočtu klienta — kvalitu a rozsah přizpůsobuji pevně danému rozpočtu klienta
11,74 %člověkodny — např. 4.000 Kč za den vykázané práce
10,86 %cenové varianty — např. varianta A za 7 tis. Kč, B za 15 tis. a C za 24 tis. Kč
10,16 %balíčková cena — typizovaná nabídka, např. web se 4 sekcemi 15.000 Kč apod.
6,88 %sjednaná mzda — má odměna je stanovena pracovní smlouvou, kterou uzavírám
5,78 %podíl na zisku — sjednávám si podíl v projektech, na kterých pracuji, např. startupy
5,26 %success/satisfaction fee — část odměny je vázána na výsledek/spokojenost klienta

Jaká je v průměru tvá hodinová odměna či sazba?

přesné znění a četnost odpovědí:
2,93 %pod 100 Kč/hod
9,94 %100 až 199 Kč/hod
18,79 %200 až 299 Kč/hod
26,41 %300 až 499 Kč/hod
22,47 %500 až 999 Kč/hod
8,19 %1.000 až 1.999 Kč/hod
1,97 %nad 2.000 Kč/hod
9,29 %to nedokážu blíže určit ani spočítat

Jak obvykle přistupuješ ke zdražování?

přesné znění a četnost odpovědí:
37,61 %individuálně — mám vícero cen pro různé klienty a při zdražování to zohledňuji
27,13 %zatím nezdražuji — dotaz se mě netýká
24,68 %průběžně — po malých krocích
5,68 %skokově — o 20 % a více
4,89 %periodicky — např. ceny pro rok 2016, pro následující školní rok apod.

Jaká je platební morálka tvých klientů?

přesné znění a četnost odpovědí:
8,80 %vynikající — platí většinou předem
49,85 %velmi dobrá — platí ve sjednané době splatnosti
33,44 %slušná — platí max. do týdne po splatnosti
6,78 %slabá — musím je upomínat i týdny po splatnosti
1,14 %katastrofální — platí i měsíce po splatnosti a někdy vůbec

Používáš nějaké metody prevence problémů s neplatiči?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
55,66 %intuice — nepracuji pro lidi, kteří se chovají divně, nebo ze kterých nemám dobrý pocit
28,79 %požaduji zaplacení zálohy předem v dostatečné výši, přinejmenším u nových klientů
16,77 %snažím se odhalit neplatiče předem pomocí internetové rešerše a dotazování kolegů
6,18 %pohledávky dokumentuji a případně vymáhám elektronickým platebním rozkazem
16,94 %bez odpovědi
tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů:
 • „O Vánocích si vzpomenu na neplatící klienty, pošlu jim poštou dopis a vždy všichni rádi zaplatí (pochopí, že to pro ně bude nejlepší možnost).“
 • „Používám firmu na vymáhání pohledávek.“
 • „Typologie klientů A, B, C, kterou úspěšně používám, dává hodně znaků dopředu, jak se klient bude chovat. Neplatiči jsou problémoví už od prvního kontaktu.“
 • „Hodnotím finanční situaci klienta dle informací, které mi o sobě sám poskytne v dotazníku.“
 • „Sankce na faktuře.“
 • „Po datu splatnosti zasílám upomínku emailem, případně volám. Začínám velmi přátelsky, postupně zvyšuji tlak, zatím vždy fungovalo.“

Kolik máš nedobytných pohledávek za celou dobu podnikání?

přesné znění a četnost odpovědí:
45,69 %žádné, všichni mi zaplatili
26,94 %málo, pod 10 tisíc Kč
15,02 %10 až 50 tisíc Kč
5,83 %51 až 100 tisíc Kč
3,02 %101 až 200 tisíc Kč
2,10 %201 až 500 tisíc Kč
1,40 %větší než 500 tisíc Kč

Jaká je tvá současná finanční situace?

přesné znění a četnost odpovědí:
15,56 %velmi dobrá
35,19 %spíše dobrá
35,32 %jsem na svém
11,44 %spíše špatná
2,50 %velmi špatná

Uvážíš-li čas práce na volné noze v měsíci, jak velkou část zhruba platí klienti?

přesné znění a četnost odpovědí:
7,34 %vše — veškerý pracovní čas na volné noze mám placený
40,24 %většinu
26,34 %zhruba polovinu
10,83 %menšinu
15,25 %nevím — nedá se to tak říct nebo nemám představu

Vyděláváš na volné noze více než dříve?

přesné znění a četnost odpovědí:
26,84 %ano, výrazně více
25,97 %ano, o něco více
15,45 %zhruba stejně
8,90 %ne, o něco méně
7,07 %ne, výrazně méně
15,76 %nevím — nemohu nebo nemám to s čím srovnávat

Jaký je tvůj roční obrat z práce na volné noze? (součet příjmů)

přesné znění a četnost odpovědí:
16,56 %do 120 tisíc Kč ročně = do 10 tisíc měsíčně
15,98 %120 až 240 tis. ročně = cca 10 až 20 tis. měsíčně
16,47 %240 až 360 tis. ročně = cca 20 až 30 tis. měsíčně
17,48 %360 až 540 tis. ročně = cca 30 až 45 tis. měsíčně
18,85 %540 tis. až 1 milión ročně = cca 45 až 80 tis. měsíčně
7,86 %1 až 1,5 mil. ročně = cca 80 až 125 tis. měsíčně
6,80 %nad 1,5 mil. ročně = nad 125 tis. měsíčně

Jak velká část tvého příjmu na volné noze pochází ze zahraničí?

přesné znění a četnost odpovědí:
61,68 %žádná — mám příjmy pouze od klientů z Česka
26,71 %menšina
4,58 %zhruba polovina
4,98 %většina
2,05 %všechny — mé příjmy pocházejí výhradně ze zahraničí

Jak byl financován rozjezd tvého podnikání?

přesné znění a četnost odpovědí:
59,77 %rozjezd byl kapitálově nenáročný, žádné financování nebylo zapotřebí
36,07 %veškeré investice šly výhradně z vlastních úspor a našich rodinných peněz
4,15 %s výraznějším podílem externího financování (půjčky, úvěry, dotace apod.)

PRACOVNÍ NÁVYKY

Kde obvykle pracuješ?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
81,86 %doma
31,75 %u zákazníků
20,15 %ve vlastní kanceláři mimo domov
17,92 %na cestách
12,34 %v coworkingu nebo sdílené kanceláři
9,64 %na provozovně nebo v dílně

Kolik hodin týdně pracuješ?

přesné znění a četnost odpovědí:
13,00 %méně než 20 hodin
17,43 %20 až 29 hodin
21,98 %30 až 39 hodin
23,29 %40 až 49 hodin
14,89 %50 až 59 hodin
9,41 %přes 60 hodin týdně

Jak velkou část pracovního času strávíš u počítače?

přesné znění a četnost odpovědí:
34,45 %všechen — prakticky celou pracovní dobu trávím u počítače
36,98 %většinu pracovního času trávím u počítače
16,66 %zhruba polovinu
9,68 %menšinu pracovního času strávím u počítače
2,22 %téměř žádný — s počítačem téměř nepracuji

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?

přesné znění a četnost odpovědí:
68,72 %pracuji flexibilně v závislosti na okolnostech a povaze zakázky
24,33 %mám pravidelný režim a pevnou pracovní dobu, kterou se snažím dodržovat
6,95 %na volné noze pracuji po večerech a víkendech, přes den mám jinou práci

Jak často si dopřáváš cvičení, sport nebo jiný zdravý pohyb?

přesné znění a četnost odpovědí:
18,10 %každý den mám nějaký pohyb (cvičení, procházka, běh, sport, fitko, pohyb v práci aj.)
36,99 %několikrát týdně podle možností
37,87 %pohybu mám nedostatek, ale chci to změnit
7,04 %minimálně, není to pro mne priorita — nemohu nebo nechci se více hýbat

Kolik hodin měsíčně věnuješ svému vzdělávání a rozvoji?

přesné znění a četnost odpovědí:
5,58 %nevěnuji tomu prakticky žádný čas
37,83 %do 10 hodin měsíčně
25,04 %10 až 19 hodin měsíčně
11,47 %20 až 29 hodin měsíčně
9,60 %více než 30 hodin měsíčně
10,47 %nevím — nedokážu na to přesně odpovědět

Pracuješ běžně o víkendech a svátcích?

přesné znění a četnost odpovědí:
53,01 %ano
37,38 %jen v některých částech roku, kdy je nejvíc práce
9,61 %ne

Kolik máš ročně celých týdnů dovolené, kdy nepracuješ?

přesné znění a četnost odpovědí:
18,50 %0 — celotýdenní dovolenou bez práce nemám
18,23 %1 týden
35,33 %2 až 3 týdny
27,94 %4 týdny a více

Spolupracuješ s dalšími profesionály?

přesné znění a četnost odpovědí:
23,44 %ne, až na výjimky zvládám vše bez cizí pomoci
29,14 %ano, ale jen v rámci odborné podpory (účetnictví, daně, právo a jiné odborné činnosti)
30,94 %ano, mám pár prověřených kolegů, které občas přizvu k většímu projektu
16,48 %ano, spolupracuji se skupinou freelancerů, na které mohu dle potřeby outsourcovat, delegovat či subkontraktovat práci

Máš nějaké zaměstnance?

přesné znění a četnost odpovědí:
81,38 %ne
11,36 %ano, příležitostně, na přechodnou dobu
7,26 %ano, nastálo

Co děláš pro zvýšení své pracovní produktivity?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
69,36 %kalendář či diář — pomáhá mi organizovat práci a udržet celkový přehled
64,59 %poznámky — do mobilu, do zápisníku nebo na papírky; nespoléhám se na paměť
54,85 %úkolovník — udržuji si přehled to-do, tedy co a v jakém kontextu udělat
37,52 %to nejdůležitější na první místo — dělám přednostně to, co je skutečně důležité
27,69 %zdravý životní styl — jsem v kondici, zdravě jím a pracuji v souladu se svými biorytmy
26,23 %každý den se počítá — každý den se snažím udělat nějakou důležitou, zásadní práci
26,06 %disciplinovanost a pravidelnost — umím máknout a mám ± stálou pracovní dobu
24,16 %evidence klientů — vedu si přehlednou evidenci klientů a aktivně s ní pracuji
22,62 %aktivní boj s prokrastinací — mám problém s prokrastinací a snažím se ji omezovat
20,59 %měření pracovního času — měřím a analyzuji (Toggl, Pomodoro, Paymo, stopky aj.)
20,15 %podnikatelský minimalismus — umím osekat vše nepodstatné a jít k jádru věci
17,33 %evidence poznámek — mám přehledný archiv dokumentů, nápadů a zápisků
16,40 %myšlenkové mapy a skečnouty — myslím vizuálně a pomáhá mi to být kreativní
15,48 %projektové řízení — umím pracovat v projektovém týmu a řídit své i klientské projekty
12,61 %ergonomie pracoviště — mé pracoviště po všech stránkách podporuje můj výkon
10,85 %systémový přístup — na vše mám procesy / checklisty / tabulky / postupy / GTD
5,16 %osobní asistent — využívám pravidelnou cizí výpomoc na úklid / hlídání / vyřizování
tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů:
 • „Piju čaj Matcha.“
 • „Nic z toho. Nemám ráda disciplínu, mé jméno je chaos. Někdy pracuju v kuse hodně hodin, jindy se mi zas nic dělat nechce, zůstanu v posteli, čtu si, jdu ven se psem a s kamarádkou na kafe a netrestám se za to :) Nemám ráda pravidelnost a nalajnovaný dny. Možná toho takhle udělám míň, ale s větší chutí a troufám si tvrdit, že na výsledku je to vidět.“
 • „Pracuju 18 hodin denně, jak můžu dělat ještě něco jiného?“
 • „Sloužím občas v krajské nemocnici, abych si vážila toho, jak se mám ve své ordinaci dobře.“

Používáš k práci některé z těchto nástrojů?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
68,25 %smartphone a aplikace v něm (iPhone, Android apod.)
58,49 %Gmail nebo Google Apps na vlastní doméně (pro elektronickou poštu)
49,96 %Disk Google (= Google Drive či Dokumenty Google, zkrátka kancelář v cloudu)
44,51 %Kalendář Google
38,41 %DropBox
23,74 %datová schránka pro komunikaci se státní správou
19,34 %Evernote
17,55 %Toggl
13,76 %iDoklad
13,59 %Trello
11,67 %Fakturoid
8,84 %Basecamp
6,62 %Wunderlist
5,40 %Todoist
10,89 %bez odpovědi

POCITY, HODNOTY, VIZE

Jsi na volné noze šťastnější než dříve?

přesné znění a četnost odpovědí:
74,30 %ano :-)
22,77 %asi tak stejně
2,93 %ne :-(

Považuješ se za podnikatele/podnikatelku?

přesné znění a četnost odpovědí:
57,77 %ano
42,23 %ne

Pracuješ na nějakém vlastním projektu?

přesné znění a četnost odpovědí:
72,40 %ano
27,60 %ne

Jaké byly tvé začátky na volné noze?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
58,79 %bokovky při zaměstnání, při studiu, na rodičovské apod.
29,48 %problémy v zaměstnání a chuť být svým vlastním pánem
21,75 %práce zdarma pro rodinu, kamarády či známé a snaha profesionalizovat se
18,32 %mé podnikání navázalo na předmět mého studia
14,37 %kontraktorská práce pro jednoho velkého klienta
12,35 %na začátku byl unikátní nápad, nadšení a odhodlání jej realizovat
8,08 %ztráta zaměstnání a nutnost rychle hledat alternativu
6,24 %zaměstnavatel mě přiměl k založení živnosti a fakturování (tzv. švarcsystém)
4,83 %na mateřské či rodičovské mi došlo, co chci skutečně dělat, a tomu se nyní věnuji
4,39 %impulz začít podnikat přišel od mého mentora, mistra či jiné autority, kterou uznávám
1,89 %mé podnikání je pokračováním rodinné tradice
0,79 %mám pronajatou franšízu a mé podnikání tedy vzešlo z cizího know-how

Jaké jsou pro tebe hlavní výhody práce na volné noze?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
86,32 %flexibilita a svoboda
74,70 %dělám, co mě baví
73,87 %jsem svým pánem
62,95 %nezávislost
47,61 %práce na sebe (ze všeho, co vymyslím a vytvořím, mohu v budoucnu dále profitovat)
38,45 %víc peněz
38,05 %pestrý život
34,06 %dobré jméno
28,80 %víc času
28,32 %mobilita
23,59 %kvalitní vztahy
14,73 %jednoduchost
tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů:
 • „Vidím v tom vyšší smysl.“
 • „Dobrý pocit vlastní důstojnosti, sebevědomí a sebeuvědomění.“
 • „Nemusím dělat morální kompromisy, které mi vadily v zaměstnání (články na míru velkým inzerentům, psaní bullshitu bez obsahu).“
 • „Nejsem součástí »politických« hrátek v korporátu. Mám svůj odstup. Když nechci, nemusím. Udržuju si mentální zdraví.“
 • „Mohu si zvolit, s jakými lidmi se budu stýkat. Nejsem nucena trávit podstatnou část pracovního dne v zaměstnání s lidmi, se kterými si nerozumím a nemám s nimi vůbec nic společného (abych to pak o to více musela kompenzovat vyhledáváním vhodných kontaktů).“

Jaké jsou naopak hlavní nevýhody tvého volnonožského života?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
65,81 %výkyvy příjmů
48,48 %ztráta hranic mezi prací a soukromím
47,68 %nezastupitelnost
45,61 %nejistota a stres
37,05 %hledání klientů
34,49 %sklony k workoholismu
30,83 %nedostatečná podpora v nemoci či rodičovství
28,19 %vysoké daně a odvody pojistného
27,13 %osamělost
21,53 %těžké začátky
15,92 %neplatiči
14,87 %náročná administrativa
8,25 %složitost
5,25 %korupce
tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů:
 • „Únava a přepracování.“
 • „Nepociťuji žádné nevýhody.“
 • „Je to těžké, ale krásné :-)“
 • „Kolísání slučitelnosti mého volného času s volným časem mé drahé polovičky, která není na volné noze.“
 • „Vadí mi pranýřování OSVČ v médiích. Srovnávání se zaměstnanci nepřispívá k dobrému obrazu OSVČ ve společnosti.“

Co ti nejvíc pomáhá k úspěchu na volné noze?

Dobré jméno, odbornost, spolehlivost a kontakty jsou 4 dominantní předpoklady úspěchu:

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
62,45 %dobré jméno — spousta lidí ví, že tuhle práci dělám dlouho a dobře, doporučují mne
60,37 %odbornost — mám nadprůměrné oborové znalosti a dovednosti, je o mne zájem
54,89 %100% spolehlivost — dodržuji sjednané termíny a co slíbím, to platí; je na mě spoleh
48,03 %kontakty — z předchozího působení a projektů mám kvalitní kontakty, které využívám
31,93 %informovanost — sleduji články, knihy či videa o freelancingu a to mi pomáhá růst
26,93 %profesní poslání — jde mi o víc, než jen vydělávat na zakázkách, a to mě odlišuje
26,54 %rodinné zázemí — v rodině mám oporu a mohu využívat společné věci k podnikání
26,05 %psaný projev — umím slušně psát, což mi pomáhá získat lidi slovem pro mou věc
24,86 %prezentační dovednosti — umím se postavit před lidi a podat přesvědčivý výkon
24,86 %silné stránky — podnikání se opírá o mé přirozené přednosti, které velmi dobře znám
22,16 %důraz na inovace — zaměřuji se na to, co je v mém oboru nové, a neustále inovuji
21,67 %intuice a obezřetnost — mám dar empatie i čuch na to, s kým nespolupracovat
21,36 %tah na bránu — výsledek mé práce obvykle dalece překonává očekávání klientů
20,52 %práce zdarma — občas podpořím nějaký neziskový projekt a vrací se mi to v dobrém
19,55 %osobní brand — jsem výrazná osobnost, umím se prezentovat a prodat to, co dovedu
17,03 %finanční rezerva — mám dost peněz stranou pro všechny případy a problémy
14,46 %vyjednávání — jsem dobrý vyjednavač a běžně při vyjednávání dosahuji svých cílů
12,03 %prevence rizik — nečekám, až se problémy náhle objeví a snažím se jim předcházet
10,26 %finanční řízení — pečlivě si hlídám finance, vedu si rozvahu a/nebo přehled cashflow
4,82 %závazková dieta — omezuji závazky a ponechávám si prostor pro šťastné náhody
tato otázka umožňovala také vložení jiné odpovědi — zde je pár vybraných komentářů:
 • „Štěstí :-)“
 • „Odolnost vůči stresu.“
 • „Mentoring, mastermind.“
 • „Rozšiřování služeb u stálých zákazníků.“
 • „Vědomí, že pro mně jiná forma práce nepřichází v úvahu.“
 • „Jsem multikompetentní. Umím designovat vzdělávací programy a strategie realizace, lektorovat, koučovat, mentorovat, přednášet, v ČJ, AJ, NJ, tahle multifunkčnost se klientům líbí, protože by na to jinak hledali 3 různé lidi.“

Co všechno zapojuješ do svého osobního marketingu?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
66,25 %webové stránky
47,17 %Facebook
45,51 %LinkedIn
33,58 %doporučování se navzájem mezi kolegy
26,18 %online portfolio
23,04 %osobní vizitka
21,52 %Twitter
19,69 %přednášková a lektorská činnost
19,03 %odborný blog nebo jiná publikační činnost
17,90 %aktivní oslovování potenciálních klientů
17,73 %osobní logo a vizuální styl
17,38 %networking na akcích
16,55 %CV nebo přehled profesních úspěchů a milníků
14,98 %písemná doporučení klientů, které dále uvádím při prezentaci mé práce
13,07 %zapojení do freelance komunity
11,06 %členství v profesních organizacích
10,19 %stylové oblečení
7,80 %PPC reklama (Adwords, Sklik, Facebook propagace)
7,10 %profesionální fotoportrét
5,66 %mediální PR a spolupráce s novináři
4,49 %sídlo podnikání na dobré adrese
4,01 %členství v coworkingu, které mi občas přináší i zakázky
2,22 %videoblog či podcast
2,05 %intelektuální marketing (veřejný diskurs)
1,74 %marketingový plán a placené kampaně
1,18 %účast v podnikatelských soutěžích
5,27 %bez odpovědi

Jak to vidíš s prací na volné noze do budoucna?

přesné znění a četnost odpovědí:
50,61 %chci zůstat na volné noze a rozvíjet se ve svém oboru
20,67 %nechávám tomu zcela volný průběh
14,80 %chci expandovat a přibírat lidi, volnou nohu beru jen jako dočasný mezistav
8,76 %zatím si prací na volné noze jen přivydělávám a chci do toho šlápnout naplno
5,17 %uvažuji o návratu do zaměstnání, naskytne-li se vhodná příležitost či nabídka

OSOBNÍ PROFIL

Jsi žena, nebo muž?

Zhruba 40 % českých freelancerů tvoří ženy, stejně jako v USA (viz slajd č. 38).

přesné znění a četnost odpovědí:
60,39 %muž
39,61 %žena

Kolik ti je let?

přesné znění a četnost odpovědí:
0,26 %méně než 18 let
11,52 %18 až 25
45,29 %26 až 35
27,01 %36 až 45
11,04 %46 až 55
4,89 %více než 55

Kde v současnosti bydlíš?

Polovina českých freelancerů žije v Praze a širším okolí. Celé dvě třetiny jsou pak soustředěny kolem tří největších českých měst.

přesné znění a četnost odpovědí:
34,28 %v Praze
14,80 %Jihomoravský kraj
9,26 %Středočeský kraj
8,65 %Moravskoslezský kraj
4,15 %Zlínský kraj
3,84 %Pardubický kraj
3,41 %Královéhradecký kraj
3,32 %Ústecký kraj
3,23 %Plzeňský kraj
3,14 %Olomoucký kraj
2,58 %Liberecký kraj
2,53 %Vysočina (kraj)
2,23 %Jihočeský kraj
2,01 %na Slovensku
1,62 %jinde v zahraničí
0,96 %Karlovarský kraj

Ovládáš nějaké světové jazyky?

přesné znění a četnost odpovědí — tato otázka umožňovala vybrat více odpovědí
85,02 %angličtina
25,44 %němčina
14,68 %ruština
7,62 %francouzština
6,84 %španělština
0,78 %čínština
0,74 %portugalština
9,89 %bez odpovědi

Poznámka: U této otázky byla ponechána možnost vložit i jiné jazyky, vedle těch světových. Asi nepřekvapí, že převažovala polština a slovenština.

Jaké máš nejvyšší dosažené vzdělání?

přesné znění a četnost odpovědí:
4,41 %zahraniční univerzita
51,81 %česká univerzita
4,85 %vyšší odborná škola
34,43 %střední škola s maturitou
4,50 %jiné vzdělání bez maturity

Máš nějaké formální oborové vzdělání?

přesné znění a četnost odpovědí:
40,72 %ano, ze střední nebo vysoké školy
37,68 %ne, jsem samouk na volné noze
21,60 %ano, mám na to kurz či školení

Poděkování

Děkuji vřele vám všem, kteří jste dotazník šířili. Především díky vám jsme mohli pracovat s nebývale velkým souborem odpovědí. Největší dík patří Laďce Zbiejczuk Suché za metodické vedení, Mirovi Szkanderovi za krásnou grafiku, celému týmu za podnětné připomínky a samozřejmě vám všem, kteří jste obětovali chvíli svého drahocenného času a dotazník vyplnili. Všechny vaše komentáře jsem si pozorně přečetl a pomohou mi jak s další interpretací výsledků, tak s návrhem budoucích průzkumů. Robert Vlach


Sdílejte
a diskutujte

FacebookTwitterLinkedInInstagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí