Mgr. Alena Ptáčková

koučka, facilitátorka a lektorka

Poskytuji koučování v osobní i profesní oblasti. Nabízím vlastní koučovací program KOUČ pro každý den s podrobnou metodikou, který v sobě spojuje koučovací techniky a principy nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga, a je zaměřený na individuální potřeby každého klienta.

Také facilituji skupinová jednání a podporuji komunikaci v konfliktních situacích. Lektoruji kurzy v oblasti osobního rozvoje a komunikace pro veřejnost i firmy. Nabízím rovněž komunikační audit interní komunikace pro zlepšení prostředí ve firmách.

  • Koučování – životní koučink, firemní koučink, týmový koučink a sportovní mentální koučink. Věřím v sílu přirozeného potenciálu ukrytého v každém člověku i v jeho schopnost naplno jej využít – v běžném a profesním životě i při sportu. Provázím klienty při jejich poznávání sebe sama a uvědomění si své jedinečnosti. Ať chcete dosáhnout svých životních nebo profesních cílů, čelíte novým výzvám nebo chcete posílit svou odolnost, podpořím vás!
  • Facilitace – podpora v procesu jednání a rozhodování ve skupině a při dosahování výsledku jednání; zefektivnění komunikace a zapojení všech zúčastněných do diskuse.
  • Poradenství v oblasti komunikace – podpora při hledání společného řešení konfliktní situace, zvládání emocí, vyjasnění si odlišných postojů a nalezení shody.
  • Lektorská činnost – individuální a skupinové kurzy. Skupinové kurzy jsou určeny pro malé skupiny (max. 10 osob), aby byl zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi. V průběhu kurzu vycházím ze svého koučovacího programu KOUČ pro každý den a používám koučovací techniky, které vám umožní hlubší uvědomění si a prožití získaných dovedností. Již v průběhu kurzu tak dosáhnete výrazného posunu v dané oblasti. Aktuálně vypsané kurzy najdete na Naučmese.cz. Nabízím i další kurzy zaměřené na oblast komunikace a osobního rozvoje.
  • Komunikační audit – ověření fungování nastavených interních procesů, zjištění slabých míst v interní komunikaci a navržení změn ke zlepšení firemní kultury včetně nabídky souvisejících služeb v oblasti facilitace jednání a zavádění změn, koučinku jednotlivců i týmů nebo vhodných kurzů.

Získala jsem univerzitní vzdělání a akreditaci profesionálního kouče. Mám 18 let praxe jako analytička a auditorka ve státní správě a odborné profesní zkušenosti z oblasti legislativy, auditu, posuzování interních norem, tvorby metodiky i ověření nastavení a fungování procesů; a 7 let praxe v oblasti soft skills (koučka, lektorka).

Jak koučuji

Jako koučka jsem průvodkyní klienta a zároveň jeho „zrcadlem“, poskytujícím mu odstup, nadhled a nezkreslený pohled na sebe sama a svou situaci. Společná setkání probíhají v pozitivní, podporující atmosféře, založené na diskrétnosti, otevřenosti, vzájemné důvěře a respektu. Můžete tak být sami sebou se svými myšlenkami, pocity, pochybnostmi a nápady. Získáte tím možnost podívat se na vámi řešený problém v různých souvislostech a hledat řešení i tam, kde jste ho do té doby neviděli. Na ukázkovém bezplatném setkání zjistíte, jak vás mohu podpořit i jak by vám vzájemná spolupráce vyhovovala.

Univerzitní vzdělání a kurzy

  • Akreditovaný externí profesionální kouč – Koučink Centrum, speciální výukový program akreditovaný Mezinárodní federací koučů (ICF) a MŠMT, 2015
  • Facilitace v procesu řízené diskuse – Asociace mediátorů ČR, 2017
  • Postgraduální specializační kurz Europeum – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, primárně pro zaměstnance státní správy, zaměřený na rozvoj odborných znalostí o fungování EU v souvislosti s vyjednáváním o vstupu ČR do EU, 1999
  • Obory Ekonomie a Překladatelství a tlumočnictví, německý jazyk – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, titul Mgr., 1990–1996
Mgr. Alena Ptáčková
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Alena Ptáčková
Kyselova 1185
Praha 8
182 00

Doporučení
z první ruky

Měla jsem možnost absolvovat několik koučovacích sezení s Alenou. Vždy se jednalo o velmi efektivně a příjemně strávený čas. Alena je velmi empatická, a díky jejímu doprovázení jsem se posunula opět o krok dál.

Petra L.