Doporučení z první ruky

Mgr. Aleš Burget — tlumočník francouzštiny, španělštiny a angličtiny


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 24 doporučení

Rád bych tímto poděkoval za zprostředkování tlumočení panem Burgetem. Byl naprosto skvělý, pečlivý, profesionálně připravený. Měl dobrý přednes, frázování a všichni jsme byli jeho prací nadšeni.

Bc. Michal Slavev
Sales Manager, Ericson Laboratoire
www.ericson-laboratoire.cz sales@ericsonlab.cz 775 571 051

Aleš patří mezi tlumočníky, na které je absolutní spoleh. Vím, že na tlumočení přijde včas, skvěle připraven a odvede výbornou práci. Nebojím se ho ke klientovi poslat místo sebe a ani s ním jít tlumočit do kabiny. Takových kolegů není mnoho.

Mgr. Libor Nenutil
tlumočník a překladatel angličtiny a francouzštiny se specializací na právo a marketing
www.libornenutil.cz nenutil@outlook.com 775 985 074

S panem Mgr. Alešem Burgetem jsme opakovaně spolupracovali. Pro naši společnost tlumočil z francouzského jazyka, a to v průběhu interního auditu závodu, při zavádění nových procesů do výroby a opakovaně při odborném školení zaměstnanců (senzorické hodnocení). Při těchto příležitostech vždy podal profesionální výkon, spolehlivě zprostředkoval komunikaci mezi francouzskou a českou stranou a dokázal si rychle osvojit potřebnou odbornou slovní zásobu. S prací pana Burgeta jsme byli velmi spokojeni a v případě dalších potřeb tlumočení jeho schopnosti opět využijeme.

Ing. Monika Ledecká
manažerka kvality, BEL Sýry Česko a.s.
www.belsyry.cz/section/spolecenska-zodpo… mledecka@groupe-bel.com

Tímto potvrzujeme, že pan Aleš Burget už několik let pravidelně zajišťuje překlady pro kubánskou sekci společnosti Člověk v tísni. Jedná se převážně o publicistické články a vzdělávací materiály v jazykové kombinaci španělština – čeština, případně angličtina – španělština. Většina překládaných textů se týká politických, ekonomických a společenských reálií Kuby. Se spoluprací s panem Burgetem jsme velmi spokojeni, zejména s ohledem na jeho profesionalitu, ochotu a pečlivost. Jeho překlady plně vyhovují po stránce věcné a vyznačují se výbornou stylistikou. Oceňujeme zejména to, že pan Burget je schopen pracovat i s nestandardními texty a textovými formáty.

Tereza Nedorostková
Člověk v tísni, o.p.s.
http://www.clovekvtisni.cz/cs/o-nas tereza.nedorostkova@clovekvtisni.cz

Potvrzuji, že pan Aleš Burget pro naše občanské sdružení Komba pravidelně tlumočí z francouzského jazyka. Jeho služeb využíváme každoročně během festivalu Tvůrčí Afrika aneb všichni jsme Afričani, kde tlumočí při úvodních projevech a na besedách s africkými umělci, zajišťuje titulkování divadelních představení nebo simultánní tlumočení filmů. Pan Burget tlumočí také na dalších akcích a při debatách mezi umělci a studenty na katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Služby pana Aleše Burgeta jsou vždy na velmi vysoké úrovni. Jako tlumočník vyniká výbornými jazykovými znalostmi, důslednou přípravou a příjemným vystupováním. Jeho služby mohu jedině doporučit.

Lucie Němečková
Občanské sdružení Komba

Překladatelská agentura Artlingua patří mezi přední aktéry na českém trhu s tradicí od roku 1990. Svoji dobrou pověst získala naše agentura především díky velkému důrazu na kvalitu a na spolehlivost lidí, kteří pro nás pracují. Pan Mgr. Aleš Burget pro nás zajišťuje překlady dokumentů z angličtiny, francouzštiny a španělštiny do češtiny a s kvalitou jeho práce jsme velmi spokojeni. Mezi nejčastěji překládané dokumenty patřily v minulosti zejména legislativní texty Evropské komise, kde se na kvalitní zpracování překladu klade obzvlášť velký důraz. Pan Mgr. Aleš Burget vždy odvedl vysoce kompetentní, poctivou práci a důsledně dodržel požadovanou terminologii i stanovený termín. Jeho služby proto rozhodně můžeme doporučit.

Jana Chaloupecká
předsedkyně představenstva Artlingua, a.s.
www.artlingua.cz chaloupecka@artlingua.cz 224 921 317

Pan Aleš Burget pravidelně zajišťuje překlady textů pro internetové stránky našeho hotelu do angličtiny, francouzštiny a španělštiny. Překlady jsou zajišťovány s důrazem na dosažení požadovaného efektu a využití odpovídajících výrazů z našeho oboru. Oceňujeme nejen kvalitu dodávaných překladů, ale zejména flexibilitu a ochotu pana Burgeta reagovat na urgentní potřeby v případě sezónních nabídek a časově omezených akcí, které na našem webu uveřejňujeme.

Ivana Michalová
ředitelka Hotelu Hoffmeister
www.hoffmeister.cz ivana.michalova@hoffmeister.cz 251 017 111

Potvrzuji, že Mgr. Aleš Burget působil od 9. 6. 2008 do 31. 7. 2009 v interním překladatelském týmu Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády ČR. [...] V průběhu předsednictví Aleš Burget překládal nebo korigoval tiskové zprávy na obecná i odborná témata související s agendou předsednictví a další informační texty určené pro webový portál (tisková avíza, doprovodné texty do kalendáře akcí předsednictví, ale také projevy a články vysokých představitelů vlády České republiky, kde byl kladen důraz zejména na významovou přesnost a jazykovou i stylistickou kvalitu. Při překladech si Aleš Burget osvojil cizojazyčnou terminologii státní správy a názvosloví související s problematikou Evropské unie a předsednictví a dbal na její důsledné užívání v publikovaných textech. Podílel se rovněž na tvorbě glosářů pro terminologickou databázi. Během náročné práce při zajišťování překladatelských služeb českého předsednictví v Radě Evropské unie prokázal Aleš Burget kromě vynikajících překladatelských schopností i schopnost efektivně spolupracovat v rámci celého týmu. (Zkráceno, plné znění referenčního dopisu bude poskytnuto na vyžádání.)

Mgr. Pavlína Hladíková, M.E.S
koordinátorka překladatelských služeb a jednotného vizuálního stylu českého předsednictví
www.eu2009.cz 220 143 727

Jakožto zástupkyně delegace Generální rady Akvitánie, která navštívila Prahu za účelem hledání a nalezení profesionálních kontaktů pro mladé Akvitánce studující na našich vzdělávacích zařízeních, bych ráda potvrdila nejen to, že pan Burget je schopným tlumočníkem s vynikajícími znalostmi francouzštiny, ale byl také nesmírně ochotný a efektivní při řešení všech problémů, které se v průběhu naší návštěvy vyskytly, ať už šlo o maličkosti či o komplikovanější záležitosti. To vše svědčí o skutečné kompetentnosti pana Burgeta za jakékoli situace. Za sebe a za členy naší delegace mnohokrát děkuji za kvalitní služby.

Anne-Marie Cocula
místopředsedkyně Generální rady Akvitánie pro vzdělávání
anne-marie.cocula@aquitaine.fr 05 57 57 02 64

Potvrzujeme, že pan Aleš Burget tlumočil pro společnost Elektroline, a.s. přejímku systému řízení výhybek a tramvajových dopravních návěstidel tuniským klientem a následně třídenní školení personálu na servis tohoto zařízení. S tlumočením pana Burgeta jsme byli maximálně spokojeni a rádi jeho služeb při další příležitosti opět využijeme.

Klára Moláčková
asistentka vedení společnosti Elektroline, a.s.
www.elektroline.cz molackova@elektroline.cz 284 021 110