Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.

celostní fyzioterapeutka a lektorka workshopů se zaměřením na vnímání signálů těla

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR; Slovensko

Chceš porozumět svému tělu, zbavit se fyzických obtíží a přitom vnést do svého života více klidu a pohody?

Jako celostní fyzioterapeutka ti pomocí hry a vědomého doteku pomůžu najít nejvhodnější způsoby pohybu, rovnováhu těla, ale i mysli, navození pocitu klidu na těle i na duši. Řídím se heslem:

Prožij – Zpomal – Vnímej 🧡

Vnímám signály těla. Obohacuji pohyb o lehkost, volnost, hravost a hospodaření s energií. Kombinuji teoretické poznatky nejen z fyzioterapie, ale i se zkušenostmi z různých směrů, které se pohybu dotýkají. Pracuji s jednoduchými principy gravitace, vnímáním váhy, kvalitou doteku a dalšími technikami.

O problematice vnímání těla a jeho signálů píši na blogu a občas přednáším na tematických konferencích. Vydala jsem e-booky Prožij pohyb – Nohama na zemi7 oblastí na těle, které vám vykouzlí klid v duši. Vystudovala jsem fyzioterapii a v oboru působím už od roku 2006.

Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D., CKTP (*1985) je odborně nezávislá specialistka na zdravotní pohybovou prevenci prostřednictvím vnímání. Vystudovala fyzioterapii, od roku 2006 působí prakticky v oboru a využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se individuálnímu poradenství i skupinové osvětě, publikační i přednáškové činnosti. Získala i několik vědeckých ocenění.

Fotogalerie

Z kurzu Prožij pohyb E-book Prožij pohyb, 1. díl Dolní končetina E-book 7 oblastí na těle, které vám vykouzlí klid v duši

Nabízím tyto typy spolupráce:

 • Podpora pro pečující profese – Provádíš terapie, ale sezení ti berou moc energie? Jsi pohybový lektor, který zatím ještě hledá svůj styl práce? Nedokážeš v krizové situaci získat potřebný odstup a nadhled? Společně tvoji situaci rozklíčujeme a krůček po krůčku půjdeme vstříc k vaší pohodě.
 • Workshopy Prožij pohyb a Dotkni se srdcem – Zajímáš se o celistvé vnímání svého těla? Ať už jsi fyzioterapeut, lektor cvičení nebo běžně pracující člověk, seznámím tě s moderními přístupy, které se dívají na tělo nejen po fyzické stránce, ale i z hlediska rovnováhy duše a mysli člověka. Na workshopech kombinuji teoretické a praktické znalosti fyzioterapie s dalšími technikami ladění se na sebe.
 • Ošetření Trager® – Touto metodou respektujícího doteku zprostředkuji vašemu tělu volnost a živost. Tkáň po tkáni, od povrchu do hloubky uvolním všechna vědomá i nevědomá napětí ve vašem těle a vy se dostanete do stavu hluboké relaxace.
 • Klub Rozhoupej se v sedu – Pro možnost dotáhnout změnu do konce a včlenit ji do každodennosti jsem vytvořila podporu online. Navazujeme tak na to, co jsme začali osobně na workshopu či při ošetření. Současně je to i ochutnávka, jak se naučit zastavit a dát sebe na 1. místo. Jak vnímat své hranice prostřednictvím tělesných signálů.
 • Poradenství – Cítíš bolest při svých oblíbených aktivitách, při sportu nebo i při běžném pohybu? Potřebuješ nastavit vhodnou péči o své tělo po úrazu či operaci? Formou konzultací ti ráda pomůžu najít cestu ke zdraví.
 • Péče o maminky, miminka a děti – Opečuji tvoje bolesti svým dotekem a pomocí pohybu tě provedu změnami v těhotenství i po porodu. Ukážu ti tipy, jak péči o miminko rozšířit o dotekové hry, aby si lépe uvědomovalo sebe sama v prostoru. U větších dětí obohacuji pohybový rejstřík o vědomé rozvíjení pohybu a propojení celého těla pro efektivnější a šetrnější zátěž.

Profesní úspěchy a milníky

 • 2023
  • Odborná asistentka na CESA VUT – výuka funkční anatomie, kritické myšlení s přístrojem Diers v kombinaci s Trager principy, podpora přirozeného pohybu pro zaměstnance a studenty
  • Založení Asociace Trager CZ, z.s. pro tvorbu komunity a podporu praktiků a přátel této metody
  • Aktivní zapojení na konferenci Osa dolní končetiny pro podporu mezioborové spolupráce pořádané organizací Lokomoce
  • Webináře k ergonomii pracovního místa na míru
  • Založení Klubu Rozhoupej se do pohybu pro podporu pohybu v každodennosti a integrace nového krůček po krůčku
  • Pořádání Trager sletů a pravidelného sdílení zkušeností práce s touto metodou
 • 2022
  • Aktivní zapojení na konferenci Skolióza a skoliotické držení pro podporu mezioborové spolupráce pořádané organizací Lokomoce
  • Přednáška Applied kinesiotherapy as prevention & Physiological aspects of musculoskeletal system in muscle performance na Summer school Sports Sciences and Outdoor Education
  • Spuštění pravidelného zpravodaje Půlměsíčník na půlky pro osvětu a možnou podporu v propojení fyzioterapie s vnímáním těla a kvalitou doteku
  • Založení skupiny Laskavě DO POHYBU pro podporu v praxi s vnímáním těla a inspiraci, jak začlenit do každodenního života
 • 2021
  • Orto Poul spol. s.r.o. dětská a dospělá ortopedie – fyzioterapeutka
  • Dokončení výcviku mezinárodní Trager® metody, školitelé Luca di Napoli, Ingrid Hörlezeder, Piermario Clara (části L1, L2, L3, Applied Anatomy 1, 2, Mentastics, supervizní hodiny a praxe)
  • Aktivní zapojení na konferenci Vadné držení těla pro podporu mezioborové spolupráce pořádané organizací Lokomoce s příspěvkem Děti nohama na zemi
 • 2020
  • Dokončení online programu Nohama na zemi (volně dostupný na YouTube kanále), spuštění online programu PROžij POHYB
  • Zapojení do projektu organizace Lokomoce Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí (Grant z programu Zdraví Fondů EHP 2014–2021)
 • 2019
  • Započetí 2letého výcviku metody Trager®
  • Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Vnímání těla a smýšlení o sobě napříč generacemi
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Hra jako terapie vedený Mgr. Kristkovou, Mgr. Jerolímovou a Bc. Šámalovou
  • Absolvování odborného kurzu Výchova a nemoci dětí 0–18 let z hlediska psychosomatiky vedený MUDr. Klímovou a Mgr. Fialovou
 • 2018
  • DRADR s.r.o. ambulance interní, kardiologická a tělovýchovná – fyzioterapeutka
  • Členka ČSTL
  • Autorka článku Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů – kazuistická studie v odborném časopise Rehabilitácia
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Neodkladná resuscitace a urgentní stavy pořádaný RZP
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Úvod do Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme® vedený Mgr. Volemanovou
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Newborn Movement Assessment vedený Michelle Turner
  • Účast na semináři Koncept Trager® – význam čelisti a jazyka (lektor Luca di Napoli)
  • Zvaná přednáška pro Českou stomatologickou akademii na téma Jak se umět starat o své tělo (zubaře)
  • Aktivní účast na 11th International Conference on Kinanthropology s příspěvkem Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance
  • Aktivní účast na konferenci ČSTL na téma Význam vnímání těla ve sportu
  • Spoluautorka článku Advanced Conservative Treatment of Complete Acute Rupture of the Lateral Ankle Ligaments: Verifying by Stabilometry v odborném časopise Foot and Ankle Surgery
  • Spoluautorka článku Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running v odborném časopise Journal of Human Kinetics
  • Navazující studium TČM u MUDr. Doris Danielové
 • 2017
  • Autorka článku Rehabilitace u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka – kazuistická studie v odborném časopise Rehabilitácia
  • Autorka článku Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost v raném věku – rehabilitace jako prevence v odborném časopise Rehabilitácia
  • Spoluautorka učebního textu Regenerace a výživa ve sportu
  • Spoluautorka učebního textu pro trenéry III.třídy: Moderní gymnastika
  • Zapojena do projektu Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku u hematoonkologických pacientů
 • 2016
  • Autorka odborné publikace Hodnocení projevu svalové činnosti pomocí izokinetického dynamometru
  • Nová podoba projektu Prožij pohyb ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními odborníky zaměřenými na vnímání těla
  • Založení osobních webových stránek a stránek projektu Prožij pohyb, včetně FB stránky pro osvětu a poradenství
  • Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Využití TČM ve fyzioterapii
  • Autorka článku Úloha kvalitně odebrané anamnézy v přístupu k pacientům s funkčními poruchami pohybového aparátu – kazuistická studie v odborném časopise Rehabilitácia
  • Aktivní účast na 1. konferenci Analýza pohybu v Česku i na Slovensku s příspěvkem Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii
  • Mezinárodní titul CKTP (Certified Kinesio Taping Practicioner) od Kinesio Taping Association
  • Spoluautorka článku Ultrasonografické zobrazení muskuloskeletarních poranění ve sportu z pohledu fyzioterapeuta v odborném časopise Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
  • Zapojena do projektu Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybost
  • Zapojena do projektu Vliv kompresivních návleků na svalovou činnost
 • 2015
  • Autorka odborné publikace Vliv Kinesio taping Method® na svalovou činnost
  • Autorka článku Význam rehabilitace ve sportu – ukázka pro konec přípravného období v disciplíně enduro v odborném časopise Rehabilitácia
  • Spoluautorka Problematika hypermobility ve sportu v odborném časopisu Studia Sportiva
  • Zapojena do projektu Pohybový program po onkologické léčbě u žen s karcinomem prsu
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Thomas Myers´ & James Earls´ Anatomy Trains I
  • Absolvování semináře Feldenkraisova metoda
  • Zapojena do projektu Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích
  • Zapojena do projektu Modernizace výuky předmětu Specializace biatlonu včetně implementace do praxe
 • 2014
  • Úspěšně ukončeno doktorské studium hodnocení kvality pohybového projevu zaměřeného na funkci Kinesio Taping Method®
  • Vytvořena elektronická skripta Fyzikální terapie a Balneologie, za jejichž část získána cena děkana
  • International Intensive Programme in Education and Sport STAY HUNGRY, STAY ACTIVE, Rimini, Italy
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Základy body-psychoterapie – Hélio
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Baňkování podle Tradiční čínské medicíny
 • 2013
  • International English for Speakers of Other Languages – Communicator B2, Level 1 Certificate in ESOL International
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Terapie BPP podle Čápové
  • Zvaná přednáška na téma Využití tejpingu a kinesiotejpingu v praxi a další publikace pojednávající o problematice Kinesio Taping method®
 • 2012
  • Spuštěn projekt Prožij pohyb
  • Odborná stáž National Water Sports Centrum v Nottinghamu, pod vedením Paula Spencer-Wimpennyho MSc BHSc MCSP SRP
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Dynamická neuromuskulární stabilizace A, B a C podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc.
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Fyzikální terapie A, B
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch
 • 2011
  • Aktivní účast na 6th International Scientific Conference On Kinesiology s příspěvkem A Case Study Model: The Role of Kinesio Tape In Optimalization Of Shoulder Girdle Movement Stereotype Of Volleyball Players
  • Odborná asistentka na Katedře podpory zdraví na Fakultě sportovních studií MU (Fyzikální terapie a její aplikace, Balneologie, Sportovní fyzioterapie, Bakalářská a diplomová práce a Odborné praxe)
  • Fyzioterapeutka v NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, ortopedie doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc.
 • 2010 – Úspěšně ukončeno magisterské vzdělání Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
 • 2009
  • Fyzioterapeutka v ÚSP pro TPM Kociánka
  • Instruktorka BODY&MIND ve Fitness Blue Gym
  • Založení rekondičního studia Mezi Dvěma slunci – poradenství a masáže
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Sportovní trénink a sportovní fyzioterapie
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Tapování
 • 2008 – Členka Unify ČR
 • 2006
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Masérský kurz pro sportovní a rekondiční maséry
  • Masérka v rekondičním studiu Petry Debefové
 • 2000Lektorka BODY & MIND lekcí, instruktorka fitness a tance v Salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Skutilova 1034/3
Brno
621 00
Mobil:724 905 848
Email:dagmar@prozijpohyb.cz
Web:dagmarmockralova.cz
Facebook:prozijpohyb
IČ:03673677

Doporučení
z první ruky

Víkendový kurz PROžij POHYB byl pro mě něco netradičního, nového. Cíl jsem měla jasný – vyčistit hlavu od každodenních starostí a užít si samu sebe. Lektorka nás vedla ke zpomalení, poznání vlastního těla, dechu – součástí každého živého tvora, které se však snažíme uspěchaným životním stylem přebít. Dáša nám předala hromadu informací a návodů pro každodenní život v klidu a zdraví. A to je v dnešní době k nezaplacení. Děkuji, že jsem mohla být součástí skvělé party. Každý předal kousek sebe do celkové skládačky a mé očekávání se naplnilo na 100 %.  Chcete se zastavit, ale nevíte jak na to? Dášiny kurzy jsou to ideální místo.

Ing. Ivana Minářová
Ing. Ivana Minářová

stavební inženýrka se specializací na rekonstrukce domů