Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.

celostní fyzioterapeutka a lektorka workshopů se zaměřením na vnímání signálů těla

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR; Slovensko

Chcete porozumět svému tělu, zbavit se fyzických obtíží a přitom vnést do svého života více klidu a pohody?

Jako celostní fyzioterapeutka vám pomocí hry a vědomého doteku pomůžu najít nejvhodnější způsoby pohybu, rovnováhu těla, ale i mysli, navození pocitu klidu na těle i na duši. Řídím se heslem:

Prožij – Zpomal – Vnímej 🧡

Vnímám signály těla. Obohacuji pohyb o lehkost, volnost, hravost a hospodaření s energií. Kombinuji teoretické poznatky nejen z fyzioterapie, ale i se zkušenostmi z různých směrů, které se pohybu dotýkají. Pracuji s jednoduchými principy gravitace, vnímáním váhy, kvalitou doteku a dalšími technikami.

Nabízím tyto typy spolupráce:

 • Ošetření Trager® – Touto metodou respektujícího doteku zprostředkuji vašemu tělu volnost a živost. Tkáň po tkáni, od povrchu do hloubky uvolním všechna vědomá i nevědomá napětí ve vašem těle a vy se dostanete do stavu hluboké relaxace.
 • Workshopy Prožij pohyb a Dotkni se srdcem – Zajímáte se o celistvé vnímání svého těla? Ať už jste fyzioterapeut, lektor cvičení nebo běžný člověk, seznámím vás s moderními přístupy, které se dívají na tělo nejen po fyzické stránce, ale i z hlediska rovnováhy duše a mysli člověka. Na workshopech kombinuji teoretické a praktické znalosti fyzioterapie s dalšími technikami ladění se na sebe.
 • Uveleb se v sedu – Máte sedavé zaměstnání a běžně vám při práci tuhne šíje, bolí vás mezi lopatkami, nebo vás dokonce pravidelně bolí hlava? Během 6týdenního online kurzu vás naučím, jak si své pracovní místo jednoduše přizpůsobit potřebám svého těla a jeho mechanice.
 • Poradenství – Cítíte bolest při svých oblíbených aktivitách, při sportu nebo i při běžném pohybu? Potřebujete nastavit vhodnou péči o své tělo po úrazu či operaci? Formou konzultací vám ráda pomůžu najít cestu ke zdraví.

O problematice vnímání těla a jeho signálů píši na blogu a občas přednáším na tematických konferencích. Vydala jsem e-booky Prožij pohyb – Nohama na zemi7 oblastí na těle, které vám vykouzlí klid v duši. Vystudovala jsem fyzioterapii a v oboru působím už od roku 2006.

Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D., CKTP (*1985) je odborně nezávislá specialistka na zdravotní pohybovou prevenci prostřednictvím vnímání. Vystudovala fyzioterapii, od roku 2006 působí prakticky v oboru a využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se individuálnímu poradenství i skupinové osvětě, publikační i přednáškové činnosti. Získala i několik vědeckých ocenění.

Fotogalerie

Z kurzu Prožij pohyb E-book Prožij pohyb, 1. díl Dolní končetina E-book 7 oblastí na těle, které vám vykouzlí klid v duši

Nalezněte klid prostřednictvím práce s tělem

Profesní úspěchy a milníky

 • 2022
  • Aktivní zapojení na konferenci Skolióza a skoliotické držení pro podporu mezioborové spolupráce pořádané organizací Lokomoce
  • Přednáška Applied kinesiotherapy as prevention & Physiological aspects of musculoskeletal system in muscle performance na Summer school Sports Sciences and Outdoor Education
  • Spuštění pravidelného zpravodaje Půlměsíčník na půlky pro osvětu a možnou podporu v propojení fyzioterapie s vnímáním těla a kvalitou doteku
  • Založení skupiny Laskavě DO POHYBU pro podporu v praxi s vnímáním těla a inspiraci, jak začlenit do každodenního života
 • 2021
  • Orto Poul spol. s.r.o. dětská a dospělá ortopedie – fyzioterapeutka
  • Dokončení výcviku mezinárodní Trager® metody, školitelé Luca di Napoli, Ingrid Hörlezeder, Piermario Clara (části L1, L2, L3, Applied Anatomy 1, 2, Mentastics, supervizní hodiny a praxe)
  • Aktivní zapojení na konferenci Vadné držení těla pro podporu mezioborové spolupráce pořádané organizací Lokomoce s příspěvkem Děti nohama na zemi
 • 2020
  • Dokončení online programu Nohama na zemi (volně dostupný na YouTube kanále), spuštění online programu PROžij POHYB
  • Zapojení do projektu organizace Lokomoce Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí (Grant z programu Zdraví Fondů EHP 2014–2021)
 • 2019
  • Započetí 2letého výcviku metody Trager®
  • Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Vnímání těla a smýšlení o sobě napříč generacemi
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Hra jako terapie vedený Mgr. Kristkovou, Mgr. Jerolímovou a Bc. Šámalovou
  • Absolvování odborného kurzu Výchova a nemoci dětí 0–18 let z hlediska psychosomatiky vedený MUDr. Klímovou a Mgr. Fialovou
 • 2018
  • DRADR s.r.o. ambulance interní, kardiologická a tělovýchovná – fyzioterapeutka
  • Členka ČSTL
  • Autorka článku Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů – kazuistická studie v odborném časopise Rehabilitácia
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Neodkladná resuscitace a urgentní stavy pořádaný RZP
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Úvod do Neuro-vývojové stimulace, Pohybem se učíme® vedený Mgr. Volemanovou
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Newborn Movement Assessment vedený Michelle Turner
  • Účast na semináři Koncept Trager® – význam čelisti a jazyka (lektor Luca di Napoli)
  • Zvaná přednáška pro Českou stomatologickou akademii na téma Jak se umět starat o své tělo (zubaře)
  • Aktivní účast na 11th International Conference on Kinanthropology s příspěvkem Physiological Aspects of Musculoskeletal System In Classical Dance
  • Aktivní účast na konferenci ČSTL na téma Význam vnímání těla ve sportu
  • Spoluautorka článku Advanced Conservative Treatment of Complete Acute Rupture of the Lateral Ankle Ligaments: Verifying by Stabilometry v odborném časopise Foot and Ankle Surgery
  • Spoluautorka článku Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running v odborném časopise Journal of Human Kinetics
  • Navazující studium TČM u MUDr. Doris Danielové
 • 2017
  • Autorka článku Rehabilitace u funkčních poruch pohybového aparátu spojených s kariérou profesionálního hudebníka – kazuistická studie v odborném časopise Rehabilitácia
  • Autorka článku Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybnost v raném věku – rehabilitace jako prevence v odborném časopise Rehabilitácia
  • Spoluautorka učebního textu Regenerace a výživa ve sportu
  • Spoluautorka učebního textu pro trenéry III.třídy: Moderní gymnastika
  • Zapojena do projektu Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku u hematoonkologických pacientů
 • 2016
  • Autorka odborné publikace Hodnocení projevu svalové činnosti pomocí izokinetického dynamometru
  • Nová podoba projektu Prožij pohyb ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními odborníky zaměřenými na vnímání těla
  • Založení osobních webových stránek a stránek projektu Prožij pohyb, včetně FB stránky pro osvětu a poradenství
  • Zvaná přednáška pro Asociaci studentů fyzioterapie v Brně na téma Využití TČM ve fyzioterapii
  • Autorka článku Úloha kvalitně odebrané anamnézy v přístupu k pacientům s funkčními poruchami pohybového aparátu – kazuistická studie v odborném časopise Rehabilitácia
  • Aktivní účast na 1. konferenci Analýza pohybu v Česku i na Slovensku s příspěvkem Vliv Kinesio Taping Method na excentrickou kontrakci m. biceps brachii
  • Mezinárodní titul CKTP (Certified Kinesio Taping Practicioner) od Kinesio Taping Association
  • Spoluautorka článku Ultrasonografické zobrazení muskuloskeletarních poranění ve sportu z pohledu fyzioterapeuta v odborném časopise Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
  • Zapojena do projektu Vliv praktických funkcí na fyziologickou hybost
  • Zapojena do projektu Vliv kompresivních návleků na svalovou činnost
 • 2015
  • Autorka odborné publikace Vliv Kinesio taping Method® na svalovou činnost
  • Autorka článku Význam rehabilitace ve sportu – ukázka pro konec přípravného období v disciplíně enduro v odborném časopise Rehabilitácia
  • Spoluautorka Problematika hypermobility ve sportu v odborném časopisu Studia Sportiva
  • Zapojena do projektu Pohybový program po onkologické léčbě u žen s karcinomem prsu
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Thomas Myers´ & James Earls´ Anatomy Trains I
  • Absolvování semináře Feldenkraisova metoda
  • Zapojena do projektu Posilování pedagogických kompetencí v oblasti dynamického rozcvičení a strečinku ve vybraných sportovních odvětvích
  • Zapojena do projektu Modernizace výuky předmětu Specializace biatlonu včetně implementace do praxe
 • 2014
  • Úspěšně ukončeno doktorské studium hodnocení kvality pohybového projevu zaměřeného na funkci Kinesio Taping Method®
  • Vytvořena elektronická skripta Fyzikální terapie a Balneologie, za jejichž část získána cena děkana
  • International Intensive Programme in Education and Sport STAY HUNGRY, STAY ACTIVE, Rimini, Italy
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Základy body-psychoterapie – Hélio
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Baňkování podle Tradiční čínské medicíny
 • 2013
  • International English for Speakers of Other Languages – Communicator B2, Level 1 Certificate in ESOL International
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Terapie BPP podle Čápové
  • Zvaná přednáška na téma Využití tejpingu a kinesiotejpingu v praxi a další publikace pojednávající o problematice Kinesio Taping method®
 • 2012
  • Spuštěn projekt Prožij pohyb
  • Odborná stáž National Water Sports Centrum v Nottinghamu, pod vedením Paula Spencer-Wimpennyho MSc BHSc MCSP SRP
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Dynamická neuromuskulární stabilizace A, B a C podle doc. PaedDr. Pavla Koláře, CSc.
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Fyzikální terapie A, B
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch
 • 2011
  • Aktivní účast na 6th International Scientific Conference On Kinesiology s příspěvkem A Case Study Model: The Role of Kinesio Tape In Optimalization Of Shoulder Girdle Movement Stereotype Of Volleyball Players
  • Odborná asistentka na Katedře podpory zdraví na Fakultě sportovních studií MU (Fyzikální terapie a její aplikace, Balneologie, Sportovní fyzioterapie, Bakalářská a diplomová práce a Odborné praxe)
  • Fyzioterapeutka v NZZ ambulance sportovní fyzioterapie, ortopedie doc. MUDr. Luboše Hrazdiry, CSc.
 • 2010 – Úspěšně ukončeno magisterské vzdělání Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
 • 2009
  • Fyzioterapeutka v ÚSP pro TPM Kociánka
  • Instruktorka BODY&MIND ve Fitness Blue Gym
  • Založení rekondičního studia Mezi Dvěma slunci – poradenství a masáže
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Sportovní trénink a sportovní fyzioterapie
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Tapování
 • 2008 – Členka Unify ČR
 • 2006
  • Úspěšné absolvování odborného kurzu Masérský kurz pro sportovní a rekondiční maséry
  • Masérka v rekondičním studiu Petry Debefové
 • 2000Lektorka BODY & MIND lekcí, instruktorka fitness a tance v Salesiánském středisku mládeže Brno-Žabovřesky
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Skutilova 1034/3
Brno
621 00
Mobil:724 905 848
Email:dagmar@prozijpohyb.cz
Web:dagmarmockralova.cz
Facebook:prozijpohyb
IČ:03673677

Doporučení
z první ruky

Je neuvěřitelné, jak významně vnímám tělo, jeho změny, při tomto způsobu (ne)cvičení. Systém Prožij pohyb je vynikající, objevný a hluboký. Dnes jsem byla na 4hodinovém semináři na téma trup a paže a jsem nadšená. Já si užila nejen své, ale i lehké a přitom uzemněné tělo, sebepéči a klid, který se rozhostí v hlavě. Jako v jiném světě. Doporučuji všem!

Hana Hledíková