Ing. František Francírek, Ph.D.

průvodce zpracováním bakalářských prací, odborných praxí a mentor profesního rozvoje studentů

Pochopil jsem, že skutečným bohatstvím země není úroveň HDP, ale míra naplnění osobního potenciálu každého z nás. I proto se mou oblastí zájmu staly podpora a rozvoj studentů — ať už při studiu, v rámci zpracování maturitní či závěrečné práce, zajištění efektivní odborné praxe nebo v jejich nasměrování do profesního života.

Podpoře studentů se věnuji přes 15 let, od doby, kdy jsem dokončil své doktorské studium – poté, co jsem měl příležitost vyučovat bakalářský seminář na VŠE v Praze. Právě tehdy jsem si uvědomil, že studenti jsou příliš orientovaní na formální dosažení maturitní zkoušky nebo vysokoškolského diplomu a uniká jim tak mnohdy samotný smysl a příležitost vzdělávání, stejně jako klíčový význam rozvoje jejich vlastního potenciálu. A že by tak potřebovali především povzbuzení a podporu v jejich žádoucím rozvoji. Aby mohli naplno využít své nabyté znalosti a nehnali se jen za „titulem“ bez důrazu na získávání praktických kompetencí a jejich faktického využívání. Držím se totiž myšlenky, že lidské nadání, vlohy a talent, promítnuté do profesního povolání, se mohou stát skutečným životním posláním a radostí. A díky tomu tak i tím nejvzácnějším a nejefektivnějším „výrobním faktorem“, který vždy a všude akcentují a hledají všichni personalisté. Stručně řečeno – maturitní či závěrečná práce nesmí být jen tzv. psaná, a to ještě do šuplíku ve školním archivu, nýbrž reálně uplatnitelná v praxi. Maturitní a závěrečná práce totiž není jenom zákonná podmínka pro završení středoškolského nebo vysokoškolského studia, ale především i nejspolehlivější „vstupenka“ do úspěšného pracovního uplatnění.

Jako lektor dlouhodobě přednáším na Katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze a nově také na NEWTON University, kde se mj. soustředím právě na aktivizaci studentského potenciálu. Vedl jsem desítky bakalářských a diplomových prací na různá témata a pomáhal mnoha dalším studentům v roli konzultanta a mentora. Napsal jsem několik učebnic, které studentům středních, vysokých a vyšších odborných škol pomáhají nejen se zpracováním maturitní nebo závěrečné práce (absolventská práce, bakalářka, diplomka) v celém jejím průběhu, ale také a hlavně jim dodávají dosud mnohdy chybějící potřebu a smysl se těmto pracem věnovat skutečně naplno, s nefalšovaným elánem a zaujetím.

Vedle této pedagogické činnosti se řadu let věnuji také ziskovému, neziskovému a veřejnému sektoru. V rámci této mé působnosti jsem (spolu)založil a (spolu)inicioval několik organizací a projektů.

Profesní milníky

 • Lektorská činnost
  • lektor na NEWTON College (od 2020)
  • výuka předmětu Převodní ceny na VŠE v Praze (od 2007)
  • výuka v předmětu Financování neziskových organizací na VŠE v Praze
  • výuka bakalářského semináře na VŠE v Praze
  • lektorování pro agenturu VOX
 • Vydání učebnic
  • Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce (2020)
  • Absolventská práce jako vzdělávací nástroj
  • Absolventská práce (2013)
  • Bakalářská práce (2012)
 • Členství v organizacích
  • Mensa České republiky
  • Poradní komise k Arbitrážní konvenci EU
  • Komora daňových poradců České republiky
  • Česká komora odhadců majetku
 • Vysokoškolské vzdělání
  • titul Ph.D. na VŠE v Praze (obor Veřejné finance, 2004)
  • titul Ing. na VŠE v Praze (obor Ekonomika průmyslu, 1991)

Kurzy a osvědčení

 • Úvod do psychosomatiky (Konzultační a terapeutický institut Praha), 2011
 • The Art and Sciences of Coaching Modules I-IV (Erickson College International), 2010
 • Family Coaching (Erickson College International), 2010
 • Respektuji tě a naslouchám (Občanské sdružení Šafrán dětem), 2009
 • NLP Coaching and Strategies of Genius (Institut pro NLP s.r.o.), 2009
 • The Prague Inner Game Workshop (Koučink Centrum, s.r.o.), 2009
 • Základní seminář Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, 2006
Ing. František Francírek, Ph.D.

Kontakty

Ing. František Francírek, Ph.D.
Studentské firmy, s. r. o.
Klimentská 1246/1
Praha 1
110 00
Mobil:602 211 128
Email:info@francirek.cz
Web:www.francirek.cz
LinkedIn:francirek
YouTube:frantisekfrancirek
IČ:09378430

Doporučení
z první ruky

Hned od začátku naší spolupráce dával František důraz na to, aby moje práce a čas, který přípravě budu věnovat, nevyústily v pouhé naplnění nezbytného předpokladu pro dokončení mého studia. Zároveň mi díky volbě tématu pomohl věnovat se aktuálnímu velmi specifickému tématu v oblasti daňového poradenství, kterou se zabývalo v České republice pouze omezené množství odborníků. V průběhu samotného zpracování mi František významnou měrou mi asistoval při uspořádání myšlenek a struktury diplomové práce a tím pádem hlídal, abych se při jejím následném psaní nevydal nesprávným směrem a nevěnoval energii a čas zbytečně. Naučil jsem se více věnovat čas studiu podkladů a informací a následnému rozmyšlení struktury, obsahu a záměru tvořeného textu, před jeho samotným psaním. Naše diskuze nad hlavními myšlenkami a obsahem diplomové práce mne nutily formovat myšlenky a naučit se prezentovat a obhajovat své záměry, či je dále rozvíjet a dotvářet dle získané zpětné vazby.

Ing. Ivo Žilka

manažer; Mazars s.r.o.