Ing. František Francírek, Ph.D.

průvodce zpracováním bakalářských prací, odborných praxí a mentor profesního rozvoje studentů

Pochopil jsem, že skutečným bohatstvím země není úroveň HDP, ale míra naplnění osobního potenciálu každého z nás. I proto se mou oblastí zájmu staly podpora a rozvoj studentů — ať už při studiu, v rámci zpracování závěrečné práce, zajištění efektivní odborné praxe nebo v jejich nasměrování do profesního života.

Podpoře studentů se věnuji přes 15 let, od doby, kdy jsem dokončil své doktorské studium – poté, co jsem měl příležitost vyučovat bakalářský seminář na VŠE v Praze. Právě tehdy jsem si uvědomil, že studenti jsou příliš orientovaní na formální dosažení vysokoškolského diplomu a uniká jim tak mnohdy samotný smysl a příležitost vzdělávání, stejně jako klíčový význam rozvoje jejich vlastního potenciálu. A že by tak potřebovali především povzbuzení a podporu v jejich žádoucím rozvoji. Aby mohli naplno využít své nabyté znalosti a nehnali se jen za „titulem“ bez důrazu na získávání praktických kompetencí a jejich faktického využívání. Držím se totiž myšlenky, že lidské nadání, vlohy a talent, promítnuté do profesního povolání, se mohou stát skutečným životním posláním a radostí. A díky tomu tak i tím nejvzácnějším a nejefektivnějším „výrobním faktorem“, který vždy a všude akcentují a hledají všichni personalisté. Stručně řečeno – závěrečná práce nesmí být jen tzv. psaná, a to ještě do šuplíku ve školním archivu, nýbrž reálně uplatnitelná v praxi. Závěrečná práce totiž není jenom zákonná podmínka pro završení vysokoškolského studia, ale především i nejspolehlivější „vstupenka“ do úspěšného pracovního uplatnění.

Jako lektor dlouhodobě přednáším na Katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze a nově také na NEWTON College, kde se mj. soustředím právě na aktivizaci studentského potenciálu. Vedl jsem desítky bakalářských a diplomových prací na různá témata a pomáhal mnoha dalším studentům v roli konzultanta a mentora. Napsal jsem několik učebnic, které studentům vysokých a vyšších odborných škol pomáhají nejen se zpracováním závěrečné práce (absolventská práce, bakalářka, diplomka) v celém jejím průběhu, ale také a hlavně jim dodávají dosud mnohdy chybějící potřebu a smysl se těmto pracem věnovat skutečně naplno, s nefalšovaným elánem a zaujetím.

Vedle této pedagogické činnosti se řadu let věnuji také ziskovému, neziskovému a veřejnému sektoru. V rámci této mé působnosti jsem (spolu)založil a (spolu)inicioval několik organizací a projektů.

Profesní milníky

 • Lektorská činnost
  • lektor na NEWTON College (od 2020)
  • výuka předmětu Převodní ceny na VŠE v Praze (od 2007)
  • výuka v předmětu Financování neziskových organizací na VŠE v Praze
  • výuka bakalářského semináře na VŠE v Praze
  • lektorování pro agenturu VOX
 • Vydání učebnic
  • Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce (2020)
  • Absolventská práce jako vzdělávací nástroj
  • Absolventská práce (2013)
  • Bakalářská práce (2012)
 • Členství v organizacích
  • Mensa České republiky
  • Poradní komise k Arbitrážní konvenci EU
  • Komora daňových poradců České republiky
  • Česká komora odhadců majetku
 • Vysokoškolské vzdělání
  • titul Ph.D. na VŠE v Praze (obor Veřejné finance, 2004)
  • titul Ing. na VŠE v Praze (obor Ekonomika průmyslu, 1991)

Kurzy a osvědčení

 • Úvod do psychosomatiky (Konzultační a terapeutický institut Praha), 2011
 • The Art and Sciences of Coaching Modules I-IV (Erickson College International), 2010
 • Family Coaching (Erickson College International), 2010
 • Respektuji tě a naslouchám (Občanské sdružení Šafrán dětem), 2009
 • NLP Coaching and Strategies of Genius (Institut pro NLP s.r.o.), 2009
 • The Prague Inner Game Workshop (Koučink Centrum, s.r.o.), 2009
 • Základní seminář Bazální stimulace v ošetřovatelské péči, 2006
Ing. František Francírek, Ph.D.

Kontakty

Ing. František Francírek, Ph.D.
Studentské firmy, s. r. o.
Klimentská 1246/1
Praha 1
110 00
Mobil:602 211 128
Email:info@francirek.cz
Web:www.francirek.cz
LinkedIn:francirek
IČ:09378430

Doporučení
z první ruky

Již od našeho prvního společného hovoru kladl František důraz na to, abych si udělala jasno, jaký přínos má bakalářská práce bude mít a komu bude směřována. Z počátku to nebylo vůbec jednoduché. Jako každý student, který napsal už několik seminárních prací, jsem před sebou měla obrovskou výzvu - určit si hlavní cíl mé práce a zahrnout do ní i znalosti, které jsem získala během let při studovaní oboru zdanění a daňová politika, a napsat tak něco, co bude mít zhruba 35 stran. František dával důraz na originalitu a také na to, aby napsaná práce mohla neziskovým organizacím posloužit i jako příručka, pokud by se znovu dostaly do nevšedních podmínek. Dále hlídal, aby byl dodržen harmonogram psaní práce, splněny dílčí cíle práce a především hlavní cíl. Tento způsob jeho vedení mi velmi pomáhal. Na jednu stranu mi František pomohl, když jsem si nevěděla rady, na druhou stranu mi nechával volnou ruku, abych ve své práci mohla ukázat, co ve mně je. Dbal, aby práce byla vytvořena především mnou a on sám do ní moc nezasahoval. Má závěrečná práce byla hodnocena velmi kladně, známkou výborně, a její napsání mi pomohlo získat bakalářský titul a dále pokračovat v mém studiu.

Bc. Nikola Bendíková

studentka magisterského programu Zdanění a daňová politika (VŠE)