Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC

konzultantka pro lidské zdroje, L&D architektka, akreditovaná koučka, lektorka essential skills

Profesionální poradenství pro lidské zdroje (human resources, HR), vytváření vzdělávacích a rozvojových programů pro společnosti všech velikostí, školení měkkých dovedností, tzv. soft/essential skills v češtině a angličtině. Dále profesionální koučování a online kurzy a workshopy pod značkou LearningHub.

Vysokoškolské vzdělání v oborech sociologie a politologie na Masarykově univerzitě v Brně, sociologie také na Univerzitě Luiss Gudio Carli v Římě. Certifikovaná profesionální koučka (PCC, ICF), akreditovaná lektorka dalšího vzdělávání, auditorka age managementu, držitelka certifikátu Human Resource Managementu (CIPD, Velká Británie). Bohaté zkušenosti z korporátního i akademického prostředí.

ČlenstvíInternational Coach Federation (ICF).

Autorka knih Kapesní kouč – Průvodce vnímavého člověka vlastním životem (BizBooks 2023) a Připravte děti na život – Rozvoj soft skills pro každého (BizBooks 2021)

HR konzultace, audity a metriky

 • nastavení HR procesů
 • analýza stávajících HR procesů
 • změření funkčnosti HR procesů
 • navržení změn pro optimalizaci nefunkčních nebo zavedení chybějících HR procesů
 • facilitace a moderování řešitelských setkání

Koučink

Jako koučka jsem v roli průvodce, který plně věří v potenciál a schopnosti klienta. Strukturou kladených otázek pomáhám klientům v nalezení vlastních řešení a odpovědí. Věnuji se těmto oblastem koučování:

 • Business koučink
 • Executive koučink
 • Kariérní koučink
 • Životní koučink

Vzdělávání a rozvoj

 • Architektura udržitelných vzdělávacích a rozvojových strategií v souladu s vizemi a potřebami zákazníka.
 • Navržení jednotlivých vzdělávacích a rozvojových aktivit v souladu se strategickými plány a potřebami zákazníka.
 • Vedení školení / workshopů / zážitkových seminářů soft-skills, mezi které patří, např.:
  • Efektivní komunikace – Komunikační techniky pro vzájemné porozumění a dosažení maximální možné shody v daném čase.
  • Krizová komunikace – Techniky, nástroje a postupy, jak efektivně komunikovat v době krize, tj. neplánované události. Krize může být příležitostí k posílení pozice společnosti, loajality zaměstnanců či prestiže značky.
  • Time management – Vědomé rozhodování a řízení úkolů a aktivit v čase, znalost priorit v závislosti na vlastních hodnotách, mentální disciplína a umění říci „ne“.
  • Psychická odolnost – Techniky předcházení stresu, znalost vlastních stresorů, nástroje pro rozvoj dlouhodobé psychické odolnosti a budování psychologického kapitálu.
  • Facilitace – Techniky vedení skupinových setkání, v nichž účastníci aktivně směřují k určitému cíli, i v případech, kdy počáteční komunikace ve skupině neprobíhá efektivně.
  • Hodnotící rozhovory a zpětná vazba – Zásady sdělování (a přijímání) zpětné vazby, způsoby efektivního vedení hodnotícího rozhovoru.
  • Leadership skills – Dovednosti a schopnosti dobrých lídrů: od výběru vhodných kandidátů, přes rozhodovací procesy, po jednání s náročnými zaměstnanci.
  • Rozvoj spolupracovníků jako strategická hra – Jak rozvíjet schopnosti a potenciál spolupracovníků v týmu nebo ve firmě v každodennosti i prostřednictvím formálních vzdělávacích aktivit.
  • Školení interních lektorů – Dovednosti a schopnosti interního lektora, příprava školení, vedení školení, techniky interakce s posluchači, výstupy ze školení a zpětná vazba.
  • Meetingy a porady – Efektivní vedení meetingů a porad, práce s časem a smysluplným obsahem.
  • Vedení pracovního rozhovoru – Pracovní interview na základě behaviorální metody.
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC
Barvičova 13
Brno
602 00
Mobil:777 157 479
Email:hana.vykoupilova@inspirro.cz
Web:inspirro.cz
IČ:02317508

Doporučení
z první ruky

S Hankou jsem se potkal v rámci koučovacího výcviku. Je to velmi milá, lidská kultivovaná a příjemná žena, která přistupuje ke své práci profesionálně a přesto uvolněně. Věřím, že se naše profesní dráhy zase brzy protnou.

Jiří George Konečný
Jiří George Konečný

společenský a sportovní moderátor, facilitátor