Doporučení z první ruky

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC — konzultantka pro lidské zdroje, L&D architektka, akreditovaná koučka, lektorka essential skills


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 11 doporučení

Jiří George Konečný

S Hankou jsem se potkal v rámci koučovacího výcviku. Je to velmi milá, lidská kultivovaná a příjemná žena, která přistupuje ke své práci profesionálně a přesto uvolněně. Věřím, že se naše profesní dráhy zase brzy protnou.

Jiří George Konečný
společenský a sportovní moderátor, facilitátor

S Hanou Vykoupilovou jsme spolupracovali v rámci projektu Podpora podnikání žen. Její semináře byly účastnicemi hodnoceny jako velmi přínosné, nabízející spoustu inspirace pro pracovní i soukromý život. Účastnice oceňovaly zejména velmi příjemnou atmosféru, která na seminářích panovala.

Ing. Petra Martinková
Regionální hospodářská komora Brno

Pro naši instituci je velkým potěšením, že se Hana Vykoupilová na období léto–zima stala lektorkou předmětu Mezinárodní obchodní strategie. Naši studenti oceňují její způsob předávání odborných a praktických znalostí. Hana usiluje o rozvoj dovedností studentů, motivuje je k lepším výkonům a je vůdčím typem při budování silného týmového ducha. Veškerá její činnost směřuje k úspěchu celé třídy. Hana hraje v naší instituci důležitou roli. (překlad)

Alejandro Garcia Chaparro
vedoucí realizačního týmu mezinárodní instituce The College of Central Europe

Paní Hanku Vykoupilovou jsme oslovili na základě kladných referencí, s požadavkem přípravy školení Krizové komunikace pro naše zaměstnance. Kurz byl připraven přesně na míru, dle specifických potřeb naší firmy. Účastníci velmi oceňovali nejen zajímavou formu výuky teoretické části, ale především praktický nácvik možných situací a přátelskou a otevřenou atmosféru během celého školení.

Ing. Hana Olšerová
Brand manager, Pěkný-Unimex s.r.o.

Školení pro náš střední a vyšší management připravená Hanou Vykoupilovou měla velmi pozitivní ohlas u našich zaměstnanců. Team leadeři denně využívají nově získané informace v praxi. Znalosti, které si v průběhu školení osvojili, výrazně zlepšily jejich komunikační schopnosti s podřízenými. Značný přínos mělo i školení vyššího managementu zaměřeného na správné vedení porad a stress management. Návrhy školení na základě našeho zadání, samotná školení i závěrečné zprávy byly zpracovány velmi profesionálně, přesně v souladu s našimi potřebami. S Hanou pokračujeme ve spolupráci i na dalších rozvojových programech pro naši společnost a jsme vždy zcela spokojeni.

Ing. Jana Peřinková
Plant manager, SMS InfoComm (Czech) s.r.o.

Spolupráce s paní Hankou Vykoupilovou probíhá v naší společnosti již několik let. Její školení jsou připravená na míru potřebám zaměstnanců i Wistronu a probíhají v přátelské atmosféře. Znalosti a dovednosti, které si v průběhu školení zaměstnanci osvojí, aktivně využívají v rámci každodenní komunikace a řešení problémů. Školení zaměstnance obohacuje nejenom v pracovním životě, ale i v jejich osobním. Je nám milým potěšením s Hankou Vykoupilovou spolupracovat a těšíme se na nové projekty, které máme před sebou.

Martina Navrátilová
HR Manager, Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.

S paní Hanou Vykoupilovou jsme se dohodli na společné spolupráci v rámci potřeby zvýšení asertivního přístupu pracovníků obchodního oddělení vůči kolegům z výroby. Líbila se mi pečlivá příprava kurzu a také začlenění teoretických znalostí z oblasti komunikace do velmi interaktivních bloků kurzu. Účastníci proto hodnotili pozitivně nejen nově nabyté poznatky, ale i jednoduchý, hravý a efektivní způsob jejich memorování, který byl během kurzu praktikován. Oceňuji také přípravu kurzu na míru našim požadavkům a profesionální vyhodnocení a zpětnou vazbu po ukončení kurzu. Na spolupráci chceme navázat organizací dalších kurzů, do kterých bychom zapojili v přímé konfrontaci účastníky různých oddělení a které by nám měly pomoci dále zlepšit kvalitu vnitropodnikové komunikace. Vzhledem k individuální přípravě kurzů a na základě zkušeností s prvním kurzem jsem přesvědčen, že paní Vykoupilová bude ideálním koučem pro tato potenciálně hektická setkání.

Ing. Tomáš Tuček
ředitel pro export, BMT Medical Technology s.r.o.

Koučovací sezení s Hankou pro mě byla jako odpočinek, během kterého jsem odvedla velký kus práce. Hanka mi byla oporou při vzniku a realizaci nového projektu u nás v Kanceláři. Pomocí jejích trefně mířených otázek jsem si sama pro sebe dokázala vyhodnotit všechna rizika projektu a zvážit jednotlivé kroky. Velmi oceňuji její citlivý a empatický přístup, který je postaven na odborných znalostech a praktických zkušenostech z koučovacích výcviků, a mohu její práci jen doporučit.

Mgr. Marcela Vaňatková
vedoucí oddělení vzdělávání, Komora daňových poradců ČR

S Hankou Vykoupilovou naše společnost spolupracuje prvním rokem a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit její talent se doslova vrůst do skupiny, pro kterou organizuje seminář. Její lektorský přístup je bezesporu profesionální a zároveň velmi příjemný, přínosný a podnětný. Účastníci pravidelně odcházejí se spoustou užitečných informací, které mají přesah i dál, než do pracovního života. Nezřídka se stane, že díky pozitivnímu náboji kurzu jsou inspirováni k další účasti.

Ing.Ondřej Krejza, Ph.D
ředitel závodu BVB-D, HARTMANN – RICO, a.s.

S Hankou spolupracujeme již řadu let. Začali jsme hledáním společných životních hodnot, které lidi v naší firmě spojují. Definovali jsme si vize, na základě, kterých bychom naši společnost chtěli rozvíjet. Tyto hodnoty a vize aktualizujeme pod vedením Hanky každý rok. S růstem vzájemné důvěry Hanku často přizýváme také k řešení personálních záležitostí. Dle potřeby volíme formu koučingu, mediované diskuze nebo workshopu. Hanka zvládá všechny formy. Nejdůležitější ale je, že s její pomocí vždy najdeme řešení jakéhokoliv problému. Spolupráci s Hankou tedy jednoznačně doporučuji!

Ing. Jakub Tománek
CEO, RESEA s.r.o.