Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová

Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová

psycholožka a certifikovaná psychoterapeutka Gestalt terapie, lektorka Alpha nursingu

Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová
Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová - logo

AKTUÁLNĚ: V čase koronaviru poskytují Skype psychologické poradenství. Platba předem na účet, dohoda na čas konzultace nutná předem po telefonu +420 736 607 320.

Individuální psychologická poradna a psychoterapie s využitím postupů Gestalt terapie a dalších technik pojímajících každého člověka jako jedinečnou bytost – odborná pomoc při řešení mezilidských vztahů, podpora v obtížných životních situacích, sebepoznání a osobní růst. Moderní práce s dětmi se zaměřením na komunikační schopnosti v rámci rodiny (tzv. Montessori přístup) a léčbu dyslexie či dysgrafie. Poradenství je možné realizovat i na dálku přes Skype s využitím webkamery.

Odborné vzdělání v oboru psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a psychoterapie jako Certifikovaný Gestalt terapeut. Absolventka řady specializovaných kurzů: arteterapie, sanoterapie, satiterapie, grafologie, imaginační a relaxační techniky práce s tělem. Bohatá odborná praxe od roku 2000 mimo jiné jako psycholožka v uprchlických táborech a vězeňském systému pro ministerstva vnitra a spravedlnosti ČR.

Status:

k vašim službám

Působnost:

Brno a Tišnov

Kategorie katalogu:

Gestalt terapie:

Gestalt terapie je humanistický terapeutický přístup, který pracuje cíleně s emočním prožíváním. Klient se učí uvědomovat si a pojmenovat své pocity tady a teď, vzít za ně zodpovědnost a otevřeně je vyjadřovat. Zaměří-li se terapeut na patologii, posiluje ji. Proto Gestalt terapie programově odmítá patologické paradigma a jako alternativu nabízí růst: ať už osobní (uvědomuji si své kvality a zdroje, stává se ze mne dospělejší a zdravější osobnost) či duchovní (uvědomuji si své vztahy, svůj potenciál a své poslání).

Při práci s klientem je kladen důraz na aktuální prožívání tady a teď a na celkový proces, kterým klient ve vztahu s terapeutem prochází (jak člověk prožívá svou existenci). Postupné zvědomování pocitů, emocí a myšlenek tak, aby s nimi byl klient v kontaktu, může napomoci ke svobodné volbě v rozhodování, co a jak ve svém životě udělat či změnit. Podstatnou součástí gestalt přístupu je práce s tělem a tělesným prožíváním. Důležitým předpokladem terapie je setkání v bezpečném prostoru.

Gestalt přístup:

  • je zaměřen na posílení uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu
  • klade důraz na přítomnost a uvědomování si co se v přítomném okamžiku děje
  • umožňuje uvědomění si nevědomých a popřených aspektů sebe sama
  • pomáhá rozvoji osobnosti, převzetí odpovědnosti za své činy, myšlenky a pocity (zlepšení a prohloubení vztahu k sobě)

Kontaktní informace

Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová
Malíkova 12
Brno
621 00
Mobil:736 607 320
Email:h.kubecova@seznam.cz
Web:www.kubecova.cz
(tj. adresa této stránky)
Skype:Skype hanka.kubecova
Účet:115 – 5672800257 / 0100 (Komerční banka)
:88068005 (neplátce DPH)

Doporučení z první ruky

Když jsem přišla k Hance před čtyřmi roky, nevěděla jsem si moc rady, co se svými emočními vlnami a důležitými životními rozhodnutími. Chodila jsem před tím na terapii k jedné paní a jednomu pánovi, kteří mi pomohli v cestě k stabilizaci a k průbojnosti, abych našla sílu dále fungovat přes veškeré nepochopitelné psychické a mentální jevy. Měla jsem však stále nezralý vztah ke svým emocím a nacházela jsem se často v situacích, které mě až moc překvapovaly a ohromovaly. K Hance jsem se obrátila kvůli jejímu pohledu na svět na 360 stupňů, jejímu vzdělání v oblasti Gestalt terapie, její rozsáhlé zkušenosti ve mnoha kontextech a její zjevné chuti se stále sebevzdělávat a pracovat s nástroji sebepoznání a seberozvoje, které se mi časem ukázaly a potvrdily v síle dynamického a uzemněného Hančina přístupu. Naučila mě jak sama léčit svá stará i starší traumata: analyticky, ale hlavně také psychicky a fyzicky, změnou mysli, chování a vztahu ke svému tělu, a hlubším poznáním bloků v něm. Pomohla mi také najít v sobě velkou chuť k životu, ke všemu okolí, a najít ty zdroje, které mě teď vedou k uvědomělým rozhodnutím a změnám, a pomáhají mě držet se svého středu. Hance jsem za to nesmírně vděčná a cítím se teď v životě sebejistě, nadšeně, klidně a uvědoměle.
Silvia P.
absolventka magisterského kurzu environmentálních studií na MUNI, Italka a budoucí facilitátorka

2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS