Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová

psycholožka a certifikovaná psychoterapeutka Gestalt terapie, lektorka Alpha nursingu

Status: k vašim službám Působnost: Brno a Tišnov

AKTUÁLNĚ: V čase koronaviru poskytují Skype psychologické poradenství. Platba předem na účet, dohoda na čas konzultace nutná předem po telefonu +420 736 607 320.

Individuální psychologická poradna a psychoterapie s využitím postupů Gestalt terapie a dalších technik pojímajících každého člověka jako jedinečnou bytost – odborná pomoc při řešení mezilidských vztahů, podpora v obtížných životních situacích, sebepoznání a osobní růst. Moderní práce s dětmi se zaměřením na komunikační schopnosti v rámci rodiny (tzv. Montessori přístup) a léčbu dyslexie či dysgrafie. Poradenství je možné realizovat i na dálku přes Skype s využitím webkamery. Pomoc nejen jednotlivcům, ale i rodinámpárům.

Odborné vzdělání v oboru psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a psychoterapie jako Certifikovaný Gestalt terapeut. Absolventka řady specializovaných kurzů: arteterapie, sanoterapie, satiterapie, grafologie, imaginační a relaxační techniky práce s tělem. Bohatá odborná praxe od roku 2000 mimo jiné jako psycholožka v uprchlických táborech a vězeňském systému pro ministerstva vnitra a spravedlnosti ČR.

Gestalt terapie:

Gestalt terapie je humanistický terapeutický přístup, který pracuje cíleně s emočním prožíváním. Klient se učí uvědomovat si a pojmenovat své pocity tady a teď, vzít za ně zodpovědnost a otevřeně je vyjadřovat. Zaměří-li se terapeut na patologii, posiluje ji. Proto Gestalt terapie programově odmítá patologické paradigma a jako alternativu nabízí růst: ať už osobní (uvědomuji si své kvality a zdroje, stává se ze mne dospělejší a zdravější osobnost) či duchovní (uvědomuji si své vztahy, svůj potenciál a své poslání).

Při práci s klientem je kladen důraz na aktuální prožívání tady a teď a na celkový proces, kterým klient ve vztahu s terapeutem prochází (jak člověk prožívá svou existenci). Postupné zvědomování pocitů, emocí a myšlenek tak, aby s nimi byl klient v kontaktu, může napomoci ke svobodné volbě v rozhodování, co a jak ve svém životě udělat či změnit. Podstatnou součástí gestalt přístupu je práce s tělem a tělesným prožíváním. Důležitým předpokladem terapie je setkání v bezpečném prostoru.

Gestalt přístup:

  • je zaměřen na posílení uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu
  • klade důraz na přítomnost a uvědomování si co se v přítomném okamžiku děje
  • umožňuje uvědomění si nevědomých a popřených aspektů sebe sama
  • pomáhá rozvoji osobnosti, převzetí odpovědnosti za své činy, myšlenky a pocity (zlepšení a prohloubení vztahu k sobě)
Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Hanka Pelčáková Kubecová
Malíkova 12
Brno
621 00
Mobil:736 607 320
Email:h.kubecova@seznam.cz
Web:www.kubecova.cz
Skype:hanka.kubecova
Účet:115 – 5672800257/0100 (Komerční banka)
IČ:88068005 (neplátce DPH)

Doporučení
z první ruky

Pani Hanku Kubecovou chválím a blahořečím za její odborný a profesionální přístup. Díky jejím radám a pomoci se mohl můj syn bez problémů zapojit do školní výuky a kolektivu. Její motivace byla i pro mne přínosem a jsem moc ráda, že jsem mohla tuto milou a vstřícnou paní poznat. Děkuji a všem, co jim záleží na sobě i svých blízkých, vřele paní Kubecovou doporučuji!

Jindřiška Halvová