Mgr. Jana Čihánková

osobní koučka a mentorka

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Cokoliv v životě můžeme hrát jako smysluplnou vyhratelnou hru, kterou stojí za to hrát.

Jako certifikovaná koučka a mentorka pomáhám manažerům, ředitelům, starostům a podnikatelům osobně i profesně růst, zažívat úspěch, realizovat změny, překračovat osobní limity, nacházet životní rovnováhu, žít život, který baví.

Pomáhám odvážným lidem, kteří se chtějí v životě posunout, mají odvahu a chuť jít vpřed, najít vnitřní sílu, vlastní hodnotu, objevit své vlastní touhy, být úspěšní v kariéře, vztazích, žít život podle vlastních představ. Doprovázím je na cestě za jejich Sny:

 • Nalezení vlastní identity, sebehodnoty, vnitřní síly
 • Objevení vlastních darů, talentů, superschopností
 • Nastavení vlastních hranic, umění říkat „ne“
 • Práce s myšlenkami, vnitřními kritiky
 • Ovládání strachu, rozhodnutí k novému kroku
 • Zlepšení komunikačních dovedností v osobních i pracovních konverzacích
 • Zlepšení vztahů v osobním životě i na pracovišti
 • Kariérní růst, změna profese, start nového podnikání
 • Efektivní využití času, lepší time management
 • Nalezení rovnováhy, work-life balance

Co je TA JEDNA věc, kterou chcete právě teď ve svém životě změnit?

Mám 20+ let zkušeností jako manažerka, ředitelka školy, maminka dvojčat a i díky těmto životním etapám jsem objevila své poslání, být osobní koučkou. Koučink je pro mě radost, naplnění, osobní růst, dává mému životu hlubší smysl. Baví mě inspirovat ostatní svým vlastním příběhem.

Pracuji podle profesních standardů ICF a v souladu se svým odborným vzděláním v oblasti vzdělávání dospělých a koučování (podrobný seznam viz níže) a 20+ let praxe v manažerských a výkonných pozicích i jako koučka a mentorka. Používám techniky Transformačního koučování, Pozitivní inteligence, metodu Život jako hra. Poslouchám svoji intuici a své tělo. Zachovávám naprostou mlčenlivost a dodržuji Etický kodex ICF.

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Nabízím úvodní schůzku zdarma. Úvodní schůzka trvá 30–60 min a probíhá online. Vzájemně se poznáme, naladíme a podíváme se společně na téma, které je pro vás důležité. Plán další spolupráce vytvoříme na míru podle témat, která identifikujeme na této úvodní schůzce. Následující setkání probíhají online v délce 60 minut, pravidelně 1× týdně nebo 1× za čtrnáct dní. Domluvíme si délku spolupráce, cenové podmínky a příští termín. Vaše HRA může začít.

Jako koučka poskytnu bezpečné prostředí v přítomnosti, kde se může snít, přemýšlet o myšlenkách, o kterých jste dříve nepřemýšleli, říkat věci, které jste nahlas ještě neřekli… Pomůžu vám vidět situace z různých úhlů pohledů, budu naslouchat, klást podpůrné otázky, volit správné koučovací techniky, sdílet, podporovat vás na cestě za vašimi cíli a sny. Také vás budu pobízet k výzvám, opakovaným aktivitám a spolu porosteme.

Osobní koučink

Při setkávání nad otázkami z osobního života vám pomůžu například:

 • najít vlastní hodnotu, vnitřní sílu, posílit sebevědomí, sebelásku
 • objevit vlastní dary, talenty a schopnosti
 • ujasnit si priority, naučit se říkat ne
 • objevit cestu svého povolání nebo poslání
 • zorientovat se v situacích, vztazích, v životě
 • překonávat a rozšiřovat své vlastní limity
 • odolávat stresu, strachu, obavám
 • rozpoznat, co v životě již neslouží, propustit to a uvolnit tak místo něčemu novému
 • udělat rozhodnutí, které dlouho odkládáte
 • najít rovnováhu v životě, ve vztazích, sám v sobě

Profesní koučink

Díky profesnímu koučinku si můžete zejména:

 • posílit sebevědomí, uvědomit si vlastní hodnotu
 • posílit manažerské dovednosti v oblasti komunikace, motivace týmu a efektivního vedení
 • objevit a rozvíjet své silné a slabé stránky
 • podpořit vlastní motivaci, iniciativu, schopnosti
 • rozvíjet spolupráci týmu, firmy
 • vytvářet zdravé vztahy na pracovišti
 • zvládat organizační změny, stres, konfliktní situace
 • efektivně plánovat a organizovat čas
 • hledat směr v kariéře, dosáhnout kariérního růstu
 • nastartovat a vést fungující podnikání
 • nalézt a dlouhodobě tvořit work-life balance

Univerzitní vzdělání a vybrané kurzy

 • Profesionální koučovací dovednosti – ICF ACTP certifikovaný program; 50 odkoučovaných hodin, 12 hodin ICF akreditovaného výcviku
 • Koučink – ICF ACTP akreditovaná škola koučů Coachville
 • Andragogika, vzdělávání dospělých – Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • Sociologie – Univerzita Palackého
 • Mentor Coaching – ICF ACTP certifikovaný program
 • Metoda Život Jako Hra 1, 2 – ICF ACTP certifikovaný program; 50 + 50 odkoučovaných hodin, 10 + 10 hodin ICF akreditovaného výcviku
 • Transformační koučování – ICF ACTP certifikovaný program; 50 odkoučovaných hodin, 24 hodin ICF akreditovaného výcviku
 • Základní koučovací dovednosti – ICF ACTP certifikovaný program; 50 odkoučovaných hodin, 12 hodin ICF akreditovaného výcviku
 • Jak připravit a vést obtížný rozhovor
 • GDPR srozumitelně a prakticky
 • Emoce na veřejnosti – využití emoční inteligence
 • Koučovací přístup pro vedení lidí
 • Vzdělávací lídr
 • Ředitel jako manažer řízení
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Mgr. Jana Čihánková

Kontakty

Mgr. Jana Čihánková
U Lazebníka 1043/21
Krnov (Moravskoslezský kraj)
794 01

Doporučení
z první ruky

Setkání s Janou mi přinesla jasnou vizi mého osobního růstu a cíle, ke kterému chci směřovat. Spojil jsem se také s vnitřními zdroji a silou, díky kterým jsem cítil důvěru, že ten sen přivedu k životu.

Marek H.