Doporučení z první ruky

Mgr. Jana Žůrková — tlumočnice a překladatelka francouzštiny a angličtiny


Zobrazuji všechna 4 doporučení

Paní Jana Žůrková pro nás opakovaně tlumočila na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, anglicko-českou i francouzsko-českou kombinaci. Tlumočení filmového festivalu má svá specifika, pokrývá pestrou škálu témat, je to konsekutivní tlumočení v přímém přenosu i simultánní tlumočení tiskových konferencí. Celkově je mimořádně náročné odborně, ale i psychicky a fyzicky. Při tom všem Jana Žůrková opakovaně ukázala, že je vynikající profesionál a člověk pevných nervů. Doufáme, že se s námi festivalu zúčastní i v příštích letech.

L. Weissová
Artlingua, a.s.
www.artlingua.cz

S paní Janou jsme spolupracovali k naší plné spokojenosti při zajišťování tlumočení školení pro našeho zahraničního klienta (PMI Switzerland). Jana perfektně tlumočila celotýdenní školení z anglického do francouzského jazyka a naopak. Její projev je velice kultivovaný, dokonale ovládá nejen oba zmíněné cizí jazyky, ale dokáže naprosto plynule tlumočit z jednoho do druhého, a to i simultánně, je-li to zapotřebí. Na Janě oceňuji nejen vysoce kvalifikovaný tlumočnický výkon, ale i její přístup k přípravě v době před zahájením akce. Pečlivě předem nastudovala poskytnuté materiály, aby se ještě blíže seznámila se specifiky daného strojního zařízení (stroje na výrobu cigaret). Paní Jana je po profesní i osobnostní stránce výbornou a spolehlivou volbou k zajištění tlumočení na velmi vysoké profesionální úrovni, v našem případě v oblasti technické angličtiny a francouzštiny. Naše zkušenost s Janou (spolu s velmi pozitivní zpětnou vazbou získanou od našeho zahraničního klienta) nás vede k tomu, že budeme rádi s paní Janou Žůrkovou nadále spolupracovat v oblasti tlumočení i překladů.

Alena Vostárková
tlumočnická agentura AZ-TERRA

Jana nám opakovaně tlumočila při zasedání valné hromady Unie asociací mezinárodních horských průvodců (UIMLA). Tlumočila z francouzštiny do angličtiny a naopak, rovněž z obou jazyků do češtiny a naopak. Je výborná – přesná, výstižná, pohotová a vždy s dobrou náladou. Zkrátka profesionálka. Oceňujeme, že zvládla ve všech uvedených jazycích i technickou horolezeckou terminologii.

Klára Dvořáková
Český spolek horských průvodců
www.cziml.org

Paní Žůrkovou jsem využila jednou, společně s její kolegyní paní Sabinou Polákovou, při příležitosti evropského setkání kolegů v naší firmě. Tlumočené jazyky: angličtina –francouzština a naopak. Byla jsem velmi mile překvapena profesionalitou, přípravou z obdržených materiálů, velmi dobrým technickým zázemím, které nám doporučily a především kvalitou překladu. Velmi dobře srozumitelné, neviditelné, neúnavné a všudypřítomné. Kontakt na ně jsem již předala kolegům ve firmě s velmi kladným doporučením.

Jana Ovčáčková
Lactalis CZ, s.r.o.