Doporučení z první ruky

Mgr. Lenka Martinková — tlumočnice a soudní překladatelka německého jazyka


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 11 doporučení

Lenka je již několik let součástí našeho tlumočnického týmu. Bez problémů se vyzná v komplikovaných technických otázkách a náročném tlumočení o tiskařských strojích, ocelových konstrukcích, bioplynových stanicích apod. Vše zvládá vždy k naší plné spokojenosti. Technická školení ani obchodní jednání pro ni nepředstavují žádný problém.

Monika Hradilová
tlumočnicea překladatelka
www.prelozto.cz hradilova@prelozto.cz 602 864 600

Spolupráce s Lenkou Martinkovou trvá již od roku 2012 v oblasti tlumočení obchodních jednání v německém jazyce zaměřených na strojírenskou výrobu a dále překlad dokumentů pro potřeby německých úřadů. Bez problémů se orientuje v překládané problematice, je flexibilní, spolehlivá a má snahu vždy pomoci nalézt řešení v případě nejasných problémů. Naše spolupráce byla vždy na profesionální úrovni a s doporučením všem osobně doufám v jejím setrvání.

Jakub Šmíd
komunikační partner ve společnosti DELA Company s. r. o
jakub.smid@dela.cz 724 600 077

Profesionální služby paní Mgr. Lenky Martínkové při svém podnikání využívám již od roku 2008. Jedná se především o překlady a tlumočení v německém jazyce. Lenka je velmi milý a příjemný člověk, se kterým se výborně spolupracuje. Opakovaně využívám její služby a vždy se mohu stoprocentně spolehnout na její úsudek, porozumění a následné bezchybné tlumočení či překlad. Lenku bych bezpochyby každému doporučil, jelikož je při své práci velmi důsledná, spolehlivá, rozhoduje se samostatně a vždy najde správná řešení.

Ing. Boris Borissov
BUCHITERRA s.r.o.
www.pagel.com terra2@seznam.cz 608 219 280

S Lenkou Martinkovou spolupracujeme již od roku 2012 na tlumočení školení a seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů a rodičů v oblasti montessori pedagogiky. Lenka je pro nás nepostradatelným prvkem zprostředkování expertízy školitelů a trenérů z německy mluvících zemí, protože je schopna do perfektního překladu vložit také emoce a energii lektora, které jsou pro školení učitelů tak důležitá. Současně se vždy můžeme spolehnout, že sdělení, které Lenka překládá, je tlumočené tak, jak jej lektor míní, profesionálně. Tím je zajištěno, že všichni účastníci slyší stejné sdělení, bez ohledu na to, zda rozumí původnímu sdělení. Lenka je spolehlivou součástí týmu, dodržuje termíny, nad prací přemýšlí a často jde „extra mile“ v tom, jak zadání splnit. Proto s ní rádi spolupracujeme a budeme i v budoucnu.

Patrik Matlák
www.ifgl.cz info@ifgl.cz

S paní Lenku Martinkovou jsem se osobně setkala přímo na akci, na které nám tlumočila. Tlumočila na doporučení firmy, která s ní již delší dobu spolupracuje a protože tuto firmu znám, věděla jsem, že se mohu spolehnout. Tlumočnické umění paní Martinkové obdivuji a všichni zúčastnění byli opravdu spokojeni. Jednalo se o česko-německo-rakouské setkání ve Vrchotových Janovicích, kde se vzpomínalo na poválečné období, kdy zámek Vrchotovy Janovice přišel pod správu Národního muzea a zároveň na baronku Sidonii Nádhernou, poslední obyvatelku zámku. Lenka Martinková je bez diskuze velkou profesionálkou a ochotně tlumočila i v momentě, kdy již nemusela. Jsem velmi vděčná za její práci a ráda se na ni (resp. na firmu, přes kterou jsem ji poznala) v budoucnu zase obrátím.

Kristýna Hlavatá

Paní Lenka Martinková je tím správným partnerem do soudního sporu, v němž je třeba jakýmkoliv způsobem pracovat s německým jazykem – ať se jedná o překlady právnických textů či přímo tlumočení v jednací síni. Její znalost německé právnické terminologie je vynikající. Při živém tlumočení je pohotová, vždy svede rychle vyhodnotit okolnosti a jednat věcně a odpovídajícím způsobem. I když se ocitne v emočně vypjaté situaci, dokáže si zachovat chladnou hlavu a nedopustí, aby nastalá chvíle ovlivnila její profesionální výkon. Pro mě ztělesňuje profesionála v tom nejlepším slova smyslu. Počítám s naší budoucí spoluprací.

Martin Lukeš
právník
mlukesak@seznam.cz

S paní Lenkou Martinkovou spolupracujeme dlouhodobě především v rámci literárního open-air festivalu Literatura v parku. Ceníme si pečlivé přípravy, dochvilnosti a spolehlivosti, ale také dobré komunikace s námi a se spisovateli, jejichž rozhovory jsou na akci tlumočeny. To vše přispívá k jedinečné atmosféře festivalu – v roce 2017 se konal již sedmý ročník. Těšíme se na další spolupráci s paní Martinkovou a všem, kteří hledají tlumočnici s profesionálním přístupem, vřele doporučujeme!

Anna Koutská
Pražský literární dům autorů německého jazyka
www.literarnidum.cz info@prager-literaturhaus.com 222 540 536

S paní Martinkovou spolupracujeme již řadu let a po každé odvedla výbornou práci k naší naprosté spokojenosti, především pokud jde o vysokou úroveň překladů i tlumočení z/do jazyka německého či o její odpovědný přístup k přípravám na akce, dochvilnost a rychlé dodávání překladů. Na spolupráci s paní Martinkovou si navíc velice vážíme i toho, že mnohokrát svoje cenové požadavky přizpůsobila našim finančním omezením či flexibilně reagovala na administrativní nároky v rámci našeho komplikovaného projektového řízení jakožto subjektu z neziskového sektoru.

E. Valentová
Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
www.migrace.com

S Lenkou Martinkovou jsme v minulém roce spolupracovali na přípravě zavedení software SAP. Tlumočila nám z a do němčiny na technických jednáních a workshopech SAP. Lenka je velmi profesionální, vždy se důkladně připravila, velmi dobře zvládá jak technickou, tak SAP terminologii. Všem jí mohu vřele doporučit, rádi s ní budeme i nadále spolupracovat.

Paní Martinková ukázala velmi profesionální přístup při překladu dokumentů do němčiny, skvělá komunikace a rychlost. Děkuji velmi pěkně, můžu jen a jen doporučit.

Mgr. Michal Potfaj
IT specialista