Doporučení z první ruky

Ing. Michal Kosař, Ph.D. — konzultant výrobních a logistických projektů


Zobrazuji obě 2 doporučení

Michal pracoval jako jednatel Biogeny a ředitel výroby AG FOODS Group a.s. a Biogena s.r.o. zhruba pět let. Jeho klíčová role byla zejména po převzetí společnosti Biogena, kdy probíhala celková restrukturalizace této společnosti a nastavení všech firemních procesů. V rámci AG FOODS Group a.s. měl na starosti výrobu, kvalitu a logistiku. Za jeho působení se v AG FOODS prohloubil stupeň automatizace výroby, zvýšila se významně produktivita práce, měl na starosti i řadu logistických projektů, z nichž některé byly zahraniční. Z jeho práce těžíme doteď a jsem rád, že jsme s ním mohli spolupracovat. Rád jej doporučím jako odborníka na složité projekty z oblasti výroby, kvality a logistiky.

Jiří Jízdný
předseda představenstva Ag FOODS Group a.s.

Michal Kosař pracoval v Sonnentoru více než 5 let jako prokurista a ředitel výroby a logistiky. Jeho hlavní pracovní náplní bylo nastavení výrobních a logistických procesů, rozsáhlé výrobní a skladové investice a práce na projektu stavby nové budovy Solis. Jednalo se o největší investici v historii společnosti Sonnentor. Michala vnímám jako velkého odborníka v oblasti výroby a logistiky a jako člověka s velkým přehledem, jasnou vizí, tahem na bránu a schopností dotahovat věci do konce. Rád jej komukoliv doporučím pro podobné projekty.

Ing. Josef Dvořáček
ředitel a spolumajitel Sonnentor, s.r.o.