Ing. Michal Kosař, Ph.D.

konzultant výrobních a logistických projektů

Jako konzultant na volné noze předávám odborné know-how a cca 20 let praxe na nejrůznějších pozicích ve výrobních podnicích, především potravinářských. Poradím vám s následujícími tématy: investice do výrobního zařízení, nastavení nebo zlepšení procesů, zvyšování produktivity práce, snižování materiálových ztrát, rozšiřování nebo stěhování výroby a skladů, automatizace výroby, nasazení systému ERP nebo MES, zavádění prvků průmyslu 4.0 nebo principů udržitelnosti.

Provedu vás celým projektem od úvodní schůzky až po přestřižení pásky nové výroby. Navrhuji vždy maximálně efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení na míru potřebám zákazníka. Mé nápady a projekty posunuly kupředu výrobu v prestižních firmách jako Sonnentor, AG FOODS Group, SAVENCIA či Biogena.

Přehled nejčastějších témat a projektů:

 • výběr nových technologií,
 • návrh vhodného stupně automatizace výroby,
 • zavádění prvků udržitelnosti do výrobního procesu (výroba, obalové materiály, paletizace),
 • rozšíření výroby, skladu nebo areálu,
 • systém sběru dat z výrobních strojů a jejich následné vyhodnocení,
 • návrh layoutu pracoviště,
 • nastavení interních procesů a zlepšení efektivity výroby,
 • obalová řešení pro udržitelnější a efektivnější výrobu,
 • výběr dodavatele interního informačního systému (ERP) a přechod na ERP,
 • logistické projekty – návrh dispozice skladu, procesy ve skladu a nastavením skladových procesů,
 • řízení komplexních projektů – definování projektů a rolí jednotlivých účastníků projektu, definování vhodných parametrů pro finanční analýzu a návratnost projektů,
 • interim management.

Vystudoval jsem magisterský obor Chemie a technologie potravin (2000–2005) a následně doktorský program Genetika a molekulární biologie (2005–2009) – obojí na Mendelově univerzitě v Brně. Od roku 2005 jsem postupně působil na pozicích projektového manažera, ředitele výroby, kvality, logistiky, nákupu, R&D, byl jsem i prokuristou nebo jednatelem v českých i zahraničních společnostech. V roce 2023 jsem se rozhodl zúročit nabyté zkušenosti a nabízet své poradenství jako nezávislý profesionál.

Další informace o mně, mé kariéře, profesních úspěších, stejně jako reference klientů najdete na mých webových stránkáchLinkedIn profilu.

Sídlím v Jihomoravském kraji, ale spolupracuji s firmami a klienty z celého Česka.

Cenové podmínky

Ceny nastavuji individuálně dle rozsahu projektu a spolupráce. Pracuji v rámci MD nebo nacením váš projekt kompletně.

7 důvodů, proč spolupracovat právě se mnou

 1. Zkušenosti z mnoha výrobních podniků
 2. Zkušenosti s různými stupni automatizace výrobního procesu
 3. Praxe v zavádění nástrojů průmyslu 4.0 a prvků udržitelnosti ve výrobě
 4. Zkušenosti s výstavbou nového výrobního areálu, stěhováním výroby a stěhováním skladu
 5. Praxe s nastavováním výrobních a logistických procesů, zvyšováním produktivity práce a omezování materiálových ztrát
 6. Analytické myšlení a nadhled nad řešením
 7. Zkušenost s mentoringem
Ing. Michal Kosař, Ph.D.

Kontakty

Ing. Michal Kosař, Ph.D.
Babice nad Svitavou 387 (Jihomoravský kraj)
664 01
Mobil:720 956 428
Email:jsem@michalkosar.cz
Web:www.michalkosar.cz
LinkedIn:michal-kosar
Účet:2736429028/3030
IČ:19709897

Doporučení
z první ruky

Michal pracoval jako jednatel Biogeny a ředitel výroby AG FOODS Group a.s. a Biogena s.r.o. zhruba pět let. Jeho klíčová role byla zejména po převzetí společnosti Biogena, kdy probíhala celková restrukturalizace této společnosti a nastavení všech firemních procesů. V rámci AG FOODS Group a.s. měl na starosti výrobu, kvalitu a logistiku. Za jeho působení se v AG FOODS prohloubil stupeň automatizace výroby, zvýšila se významně produktivita práce, měl na starosti i řadu logistických projektů, z nichž některé byly zahraniční. Z jeho práce těžíme doteď a jsem rád, že jsme s ním mohli spolupracovat. Rád jej doporučím jako odborníka na složité projekty z oblasti výroby, kvality a logistiky.

Jiří Jízdný

předseda představenstva Ag FOODS Group a.s.