Doporučení z první ruky

Ing. Michal Kovařík — technický dozor a kontrolor výstavby pasivních domů


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Jakub Kadeřávek

Michala Kovaříka jsme poptali na technický dozor nízkoenergetické dřevostavby v Praze. Michal Kovařík po celou dobu aktivně vstupoval do tvorby projektové dokumentace, volby ekologických materiálů i správnosti prováděných technologií. Navrhl mnoho užitečných zlepšení a pečlivě hlídal každý detail. Celá spolupráce byla profesně i lidsky velmi příjemná, vždy reagoval rychle a věcně. Jeho práci velmi rádi doporučujeme!

Jakub Kadeřávek
seniorní vývojář a kodér na platformě WordPress

V únoru roku 2016 byla zahájena demolice původního objektu RD a ihned zahájena výstavba nového RD. Stavba je prováděna stavební společností na klíč. S panem Kovaříkem byla dohodnuta průběžná kontrola stavby, zejména se zaměřením na provádění veškerých opatření souvisejících se zateplením objektu, osazením oken, provedením VZT a dalších částí domu. Dále byla dohodnuta pomoc při administrativě související s dotací z NZÚ, při výběru některých výrobků a materiálů, kontrolou cenových nabídek a fakturací. V průběhu stavby pan Kovařík s námi a stavební společností konzultoval některé drobné změny a technická řešení detailů, které byly po vzájemné dohodě upraveny. V průběhu kontrol byly panem Kovaříkem zjištěny nedostatky/závady/chybné provedení částí stavby, které stavební společnost na základě písemných zápisů pana Kovaříka odstranila nebo bylo dohodnuto řešení. Rovněž byly v některých případech panem Kovaříkem doporučeny drobné úpravy, které např. PD neřeší. S činností pana Kovaříka jsme spokojeni, stejně jako při výměně oken před několika lety ve stávajícím domě, kde ještě nyní bydlíme. Svou práci provádí pečlivě se zaměřením na detaily.

Radka a Jiří Otovi
Rodinný dům, Zeleneč

Díky stavebnímu dozoru Michala se podařilo odhalit mnoho nedostatků, které stavaři v průběhu stavby dokázali vytvořit. Hlavním přínosem však bylo doporučení Blower Door testu, který jsme i následně nechali zapracovat do smlouvy o dílo. Při tomto testu byly odhaleny největší chyby při montáži oken a osazení parobzdné fólie. Tyto chyby byly v převážné většině odstraněny, což nám potvrdil i finální druhý test a my nyní můžeme v klidu bydlet.

David Kovařík
majitel rodinného domu ve Stránčicích