Mgr. Pavel Kašpar

PR konzultant

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Nabízím profesionální služby v oblasti vztahů s veřejností, médii a související marketingové poradenství, zejména pak:

 • vztahy s veřejností – strategické PR poradenství (tzv. public relations) a realizace konkrétních projektů; usměrnění PR s důrazem na záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizací a veřejností
 • vztahy s médii – neboli media relations, strategie, poradenství a zastupování
 • krizová komunikace – převzetí komunikace s veřejností a médii v případě krizové situace
 • redakční služby – tiskové zprávy, články, komentáře v rámci tzv. publishingu
 • veřejné záležitosti – resp. public affairs, podpora v sektoru státní správy
 • interní komunikace – komunikace s vašimi zaměstnanci
 • další služby – zastoupení pozice tiskového mluvčího, vyškolení interního PR specialisty, mediální tréninky, konzultace k webům, zajištění inzerce, organizace účasti na výstavách a veletrzích, direct mailing aj.

Profesní priority: proaktivita, nasazení a pracovitost. Vysokoškolské vzdělání v programu Management a marketing a následně Mediální a komunikační studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a další stáže a kurzy (Akademie PR APRA, Ogilvy & Mather, tiskový mluvčí apod.). Od r. 2006 praxe v oblasti public relations a dobré reference: Carun Pharmacy, URS Czech, CEMI MBA Studies, Iveco, Donate, Hanák nábytek, mBank, U:fon, Valašský deník, Mafra a.s. aj.

Praxe

 • Just Communication, senior PR manažer a marketingový konzultant. Náplň práce: media relations pro klienty z oblasti zdravotnictví, kosmetiky, nábytku, informačních technologií.
 • Zlín Aircraft, marketing a PR manažer. Náplň práce: řízení všech marketingových aktivit společnosti, produkční činnost.
 • Pram Consulting/Virklis/PR Konektor, marketingové a poradenské pozice. Náplň práce: aktivní pomoc s klienty, administrativa, event marketing, media relations, příprava tiskových materiálů, publishing, kreativa, případové studie, monitoring.
 • Vltava-Labe-Press, redaktor a fotoreportér. Náplň práce: denní příprava zpravodajských a publicistických materiálů, fotoreportáží.
 • MAFRA, a. s., asistent v EZO Department (grafické oddělení), zpracování elektronického obrazového materiálu deníku Mladá fronta DNES.

Myslíte si, že nepotřebujete PR?

Komunikovat firmy musí. Jakýkoli subjekt, který má interakci se svým okolím, PR z definice má, i kdyby nechtěl. Buď má firma vztahy s veřejností řízené a pod kontrolou, nebo je řízené nemá, a pak má buď velké štěstí, nebo problém. PR pomáhá prodávat, dosáhnout nových zakázek, umožňuje získat a udržet špičkové zaměstnance a snižuje riziko konfliktů s úřady či zájmovými skupinami, které mohou mít na vaše podnikání vliv. Sdělovací prostředky jsou přitom opravdu důležitým nástrojem firemní komunikace a mají zásadní vliv na to, zda veřejnost firmu zná a co si o ní myslí.

Neřízená komunikace snižuje hodnotu firmy. Dobré jméno firmy je pro úspěch v podnikání klíčové!

Stále si myslíte, že nepotřebujete PR?

 • PR strategie je primárně zaměřená na oblast podpory rozvoje činnosti firmy prostřednictvím aktivní mediální prezentace.
 • Pozitivní PR materiály podpoří (ve spojení s dalšími marketingovými nástroji) lepší povědomí o firmě u cílových skupin.
 • PR má lepší poměr výkon/cena než klasická reklama.
 • Sdělení je čtenáři důvěrněji přijímáno, považují ho za redakční práci na rozdíl od inzerce.
 • Je možné zdůrazňovat různá témata.
 • Díky průběžné konzultaci s novináři se daří identifikovat čtenářsky zajímavá témata (= aktivní zpětná vazba).

Co vám spolupráce se mnou přinese?

 • Jsem schopen zastat veškerou komunikaci s médii, mluvit za firmu a majitele.
 • Napíši a zajistím zveřejnění tiskových zpráv, článků, komentářů, zrealizuji kampaně milionových mediálních hodnot a vše dosvědčím analýzami.
 • Mám zkušenosti v oblasti krizové komunikace a ovlivňování veřejného mínění.
 • Mohu nabídnout dobrou strategii a neotřelé nápady.
 • Zajistím relevantní mediální pokrytí.

Jak probíhá spolupráce?

 1. Zařídím přímou cestou články v médiích, ať už jde o tisk, internet či další media typy.
 2. Standardní PR servis (resp. Media relations, tvoří cca 80 % PR práce v ČR).
 3. Reporting. Pravidelné přehledy provedených činností a nové návrhy na další období.
 4. Monitoring. Analýzy monitoringu tištěných článků za vybrané období.
 5. Schůzky. 1× za měsíc prezentace výsledků a zhodnocení aktivit za minulý měsíc + nastavení dalších témat na následující měsíc.
 6. Ochrana informací. Ústně či písemně se vám zavážu k ochraně dat a informací.
 7. Každodenní komunikace. Jsem dostupný online (email, Skype) a po telefonu.

Standardní finanční podmínky

 • Cenu za PR služby účtuji buď na základě hodinové sazby a množství času stráveného na projektu, případně podle počtu relevantních výstupů.
 • Cena již zahrnuje poplatek za využívání monitoringu.
 • Zřetelně odděluji práci (honorář) a věcné náklady (např. nákup tiskovin).
 • Veškeré projektové náklady schvalujete vždy s předstihem (to platí i pro průběžné změny).
 • Vyúčtování času i nákladů předkládám vždy na konci měsíce nebo po ukončení příslušného projektu.
 • Konkrétní způsob spolupráce a odpovídající model financí se odvíjí od typu a rozsahu služeb.
 • Měsíční paušál je výhodný v případě dlouhodobé spolupráce.
 • Projektový rozpočet je vhodný pro jednorázový projekt s omezeným trváním.
Mgr. Pavel Kašpar
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Mgr. Pavel Kašpar [ mapka ]
Kašpar PR, s.r.o.
Thámova 221/7
Praha 8
186 00
Mobil:602 884 030
Email:pavel.kaspar@kasparpr.cz
Web:www.kasparpr.cz
LinkedIn:pavelkaspar
Účet:1130227013/3030
IČ:06714030 (plátce DPH)
DIČ:CZ06714030

Doporučení
z první ruky

Na pana Kašpara a jeho tým jsem se obrátila necelý týden před konáním křtu mé knihy Smrtící byznys, protože mnou najatá PR agentura nedodržela naši dohodu. Pan Kašpar byl velmi vstřícný a ačkoliv mi takto na poslední chvíli nic nesliboval, tak během dvaceti čtyř hodin pozval dostatek účastníků. V podstatě mohu říct, že mi akci zachránil a já jsem mu za to velmi vděčná. V budoucnu určitě opět využiji jeho služeb. Teď už konečně v PR světě znám někoho, kdo je spolehlivý, umí svou práci dělat a dělá ji pořádně a svědomitě.

Ing. Hana Hindráková
Ing. Hana Hindráková

spisovatelka a copywriterka