Doporučení z první ruky

Mgr. Pavel Vranka — konzultant produktového managementu, optimalizace procesů a agilního řízení


Zobrazuji všechna 3 doporučení

Pavel strávil v T-Mapách dlouhých 12 let. Oceňuji na něm analytické schopnosti uvažování a správnou argumentaci, při které vždy uměl zohlednit a vybalancovat potřeby zákazníka i zájmy firmy. Průběžně projevoval zájem o nové věci a snažil se je okamžitě prosazovat do reality. Osvědčil se jako konzultant u našich klíčových zákazníků (Magistrát města Brna, Oredo) i jako týmový hráč uvnitř T-Map.

Milan Novotný
majitel firmy T-Mapy, s.r.o.
www.tmapy.cz

S Pavlem jsem spolupracoval na oddělení vývoje SW, které vedl. Řídil teamy pracující na projektech spojujících aplikace pro jednočipy, přes databázová řešení až po uživatelské rozhraní v podobě desktopových aplikací nebo webových stránek. Dokázal nalézt cestu mezi často protichůdnými požadavky jednotlivých týmů tak, aby jsme v poklidu projekty dokončovali včas a úspěšně. Oceňuji jeho osobní a lidský přístup, organizaci práce oddělení a jeho přínos k pozitivní atmosféře na pracovišti.

Jaromír Cháb
programátor VF, a.s.

Pavel byl hlavním členem naší inovační skupiny. Vždy klade správné otázky, aby se dostal k věci. Oceňuji jeho schopnost myslet zcela out-of-the-box, což jsem často používal pro cennou zpětnou vazbu. Je lovcem hodnot, hybatelem nápadů a zároveň praktický a pragmatický při realizaci.

Josef Mikloš
T-Mapy, s.r.o.
www.tmapy.cz