Ing. Petr Plaček

marketér

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Profesionální marketingová řešení a koncepce, jejichž výsledkem je funkční, výkonný a srozumitelný marketing. Komplexní služby od posouzení stavu marketingu, přes návrh marketingové strategie, až po jeho každodenní exekuci ve firmách:

 • Audity – komplexní hodnocení firmy z pohledu marketingu, účinnost jednotlivých marketingových aktivit, marketingový rozpočet a efektivita vynakládaní prostředků, úroveň marketingového řízení, spolupráce jednotlivých úseků na dosahování marketingových cílů firmy atp.
 • Strategie, koncepce a plány – postavené na výsledku auditu a na nezbytné znalosti produktů firmy, firemní kultury, konkurence a podmínek na trhu.
 • Realizace – realizace navržené marketingové koncepce v každodenní praxi s důrazem na měřitelnost, příznivý parametr cena-výkon a s preferencí cílených aktivit před aktivitami plošnými. Realizace se zodpovědností za výsledek.
 • Startupy – více osvěty, méně marketingu, ale ryzí radost ze spolupráce s těmi, co do toho dávají srdce.
 • Vzdělávání manažerů – zaměřené na to, jak řídit, měřit a vyhodnocovat marketing firmy. Vzdělávání je prioritně určené pro vrcholové vedení firem.
 • Analýzy – SWOT, benchmarking, produktové a tržní analýzy pro potřeby marketingu nebo jako podklad vrcholovému managementu pro strategické řízení firmy, plánování obchodu, vývoje či výroby.
 • Internetový marketing – návrhy koncepce internetového marketingu, výběr vhodných aktivit, stanovení cílů a parametrů těchto aktivit, vyhodnocování přínosů. Realizace ve spolupráci se specialisty na jednotlivé online profese.
 • Systematizace agendy – tvorba a zavádění systému pro rychlou, intuitivní a efektivní správu marketingové agendy. Okamžitá dostupnost marketingových podkladů, přehledná ekonomika marketingu, výstupy srozumitelné pro vedení firmy.

Marketingová praxe od roku 2000 s prokazatelnými výsledky ve firmách, které jsou lídry ve svém oboru. A tedy i dobré reference: Vítkovice, Lanex, Viadrus, Envy, Pilana aj.

Kdo jsem

Jsem člověk s komplexním, analytickým myšlením, se schopnosti vidět věci shora. To mi umožňuje vyhodnocovat věci ve správných souvislostech a integrovat jejich vzájemné přesahy ve funkční smysluplný systém. Možná proto si mě, původem strojaře, přitáhl marketing.

V marketingu s firmami spolupracuji, když:

 • firmy s marketingem začínají nebo ho chtějí začít dělat systematicky a neví přesně jak
 • peníze vynaložené na marketing se jeví jako ztracené, výsledky jsou za očekáváním
 • firmy neví, jestli jejich marketing funguje nebo ne, neví, jak marketing řídit a hodnotit
 • firmy vstupuji na nové trhy nebo uvádění nových produktů zaostává za očekáváním, viditelnost firmy a jejich produktů na trhu je malá
 • je marketing ve firmě zdrojem napětí

Formy spolupráce

Spolupráce se zákazníkem je obvykle střednědobá a delší. Je založená na dobrém poznání firmy, jejích produktů, trhu a zákazníků. To mi umožňuje navrhovat a realizovat řešení, která jsou pro zákazníka ekonomicky smysluplná.

K zákazníkům přistupuji tak, abychom ve vzájemném vztahu slovo klient v krátké době nahradili slovem partner. Vstupuji a setrvávám v takových vztazích, ve kterých vzniká a postupně se rozvíjí oboustranná důvěra a spokojenost. Spolupráce může mít tyto formy:

 • Marketingové poradenství a konzultace – já poskytuji know-how, firma sama zajišťuje realizaci a nese zodpovědnost za výsledek. Nejméně účinná forma spolupráce.
 • Hands on marketing – aktivní spolupráce na marketingu s firmou. Já zodpovídám za koncepci a výsledek, o realizaci jednotlivých kroků se v různém poměru se dělíme s firmou. Účinná forma spolupráce.
 • Interim marketing management – práce pro klienta v prostorách jeho firmy, po dobu nezbytně nutnou, např. v situaci, kdy se nedaří dosahovat marketingových cílů.
 • Outsourcing marketingu – všechny aktivity firmy od koncepce přes exekuci až po zodpovědnost za výsledek jsou realizovány externě, firma pouze připravuje zadání a podklady.

Proč se mnou firmy rády spolupracují

 1. Mám výsledky ve firmách, které jsou lídry ve svém oboru.
 2. Služby vysoce kvalifikovaného odborníka platí pouze v rozsahu, v jakém je využívají, nemusí ho zaměstnávat.
 3. Zajímá mě cíl, kterého se má dosáhnout, až pak úkol, který se má provést.
 4. Nesu odpovědnost za výsledek, nejen za realizaci.
 5. Hledám řešení, jak daného cíle dosáhnout s nejmenšími náklady, ale preferuji řešení účinná, ne pouze laciná.
 6. Upřednostňuji řešení s měřitelným přínosem před postupy obtížně měřitelnými.
 7. Spolupracuji pouze s prověřenými marketingovými specialisty.
 8. Pohotově realizuji zakázky i pro vzdálené zákazníky.
Ing. Petr Plaček

Kontakty

Ing. Petr Plaček
Střelniční 2125
Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj)
738 01
Mobil:775 611 755
Email:petr.placek@ppmarketing.cz
Web:www.ppmarketing.cz
LinkedIn:petr-placek
Skype:placekpetr
IČ:60058714
DIČ:CZ6507051628

Doporučení
z první ruky

Petra Plačka hodnotím jako marketingového manažera velmi pozitivně a to pro jeho analytické schopnosti, smysl pro detail a v neposlední řadě jeho komplexní pohled na marketingové aktivity firmy. Díky dlouhodobé zkušenosti v oboru úspěšně aplikoval ve společnosti PILANA TOOLS nové marketingové přístupy (např. optimalizace vyhledávání dle klíčových slov).

Ing. Ladislav Koutňák

PILANA TOOLS, a.s., ředitel společnosti