Doporučení z první ruky

Ing. Petr Plaček — marketér


Zobrazuji všechna 3 doporučení

I s odstupem času si pana Petra Plačka budu vážit jako zodpovědného a přemýšlivého kolegy. Zvládnul velmi rychle problematiku aplikačního marketingu a se stejnou rychlostí se orientoval i v oblasti webových služeb. Za mimořádný výkon považuji řízení prací na tvorbě náročného SW projektu „Sherlog“. Jsem přesvědčen, že má osobnostní dispozice ke sběru, analýze a vyhodnocování marketingových dat jako podkladu pro ověřování a řízení marketingových a produktových projektů.

Miloslav Kaplan
NAR marketing, ředitel společnosti

Po více než dvou letech spolupráce oceňuji na Petru Plačkovi schopnost vytvořit originální koncepci projektu, realisticky zhodnotit ekonomickou návratnost navržené strategie a poctivě dotáhnout projekt do konce. Umí si vytvořit a vést menší projektový tým a dobře využívá své komunikační schopnosti pro průběžné řešení překážek při realizaci. Na základě vlastní podnikatelské zkušenosti se naučil při rozhodování o dalším postupu vždy konfrontovat alternativy z hlediska celkového přínosu projektu pro firmu namísto alibistického plnění zadaných úkolů.

Ing. Petr Bennet
ASCON Group, jednatel společnosti

Petra Plačka hodnotím jako marketingového manažera velmi pozitivně a to pro jeho analytické schopnosti, smysl pro detail a v neposlední řadě jeho komplexní pohled na marketingové aktivity firmy. Díky dlouhodobé zkušenosti v oboru úspěšně aplikoval ve společnosti PILANA TOOLS nové marketingové přístupy (např. optimalizace vyhledávání dle klíčových slov).

Ing. Ladislav Koutňák
PILANA TOOLS, a.s., ředitel společnosti