Doporučení z první ruky

Mgr. Petra Pešková — tlumočnice a překladatelka anglického jazyka, korektorka textů


Zobrazuji všech 10 doporučení

Paní Petra Pešková je absolutní profesionálka, na akce chodí velmi dobře připravena a nerozhodí ji ani improvizace. Sjednání zakázky je snadné, rychlé a spolehlivé. Spolupracovali jsme s ní zatím na dvou akcích a určitě s ní počítáme i do budoucna. Má velmi příjemný hlas a kultivovaný projev, což ocenili zejména naši posluchači, od kterých máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Petru jsme oslovili na základě osobního doporučení a rozhodně jsme neprohloupili. Doporučení předáváme dál.

Renata Zikmundová
Sales Event & Marketing Manager, UNIQA pojišťovna, a.s.
renata.zikmundova@uniqa.cz 725 724 303

Spolupráce probíhala v rámci objednaného tlumočení firemních setkání se zaměstnanci či obchodních jednání vždy na výbornou. Paní Pešková je velmi profesionální, spolehlivá a flexibilní tlumočnice, jejíž služby plánujeme využívat v dlouhodobém horizontu.

Andrea Strnadová
Volkswagen Financial Services
strnadova.andrea@vwfs.cz 737 255 019

Služeb paní Mgr. Petry Peškové využívá Institut ochrany obyvatelstva již řadu let, a to nejen pro simultánní tlumočení, zajištění překladů dokumentů pro Evropskou komisi, ale především pro překlady odborných článků, publikovaných v zahraničních vědeckých databázích. Kromě vysoké kvality překladů si ceníme také její flexibility, ochoty a v případě potřeby také urgentní reakce.

Mgr. Jana Veselá
Institut ochrany obyvatelstva, Ministerstvo vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR
jana.vesela@ioolb.izscr.cz 950 580 412

Petra nám simultánně tlumočila hodinu a půl dlouhý online event a byli jsme nesmírně spokojeni. Komunikace před akcí probíhala skvěle, Petra byla velice vstřícná ke všem našim požadavkům. Při samotné akci podala velmi profesionální výkon a vše proběhlo bez jediného problému. Byla opravdu radost s ní spolupracovat a těšíme se na další příležitosti ke spolupráci. Všem mohu Petru upřímně doporučit.

Iva Čebišová
marketingová manažerka, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
iva.cebisova@dofe.cz 602 523 230

S paní Peškovou spolupracujeme pravidelně a dlouhodobě již několik let při simultánním tlumočení skupinových diskuzí a individuálních rozhovorů. Její služby tak můžeme vřele doporučit nejen z důvodu vysoké kvality a vstřícného přístupu, ale také z důvodu spolehlivosti, které si na paní Peškové velmi vážíme. Těšíme se na další spolupráci v budoucnu.

Barbora Beranová
Associate Director, Ipsos UU
barbora.beranova@ipsos.com 728 095 574

Paní Petra Pešková, tlumočnice anglického jazyka, spolupracuje s naší firmou již několik let a tlumočila pro nás simultánně řadu významných akcí: Podnikatelská fóra Ústeckého kraje, jednání a podpis Memoranda o těžbě lithia atd. Její práce je vždy naprosto profesionální a na excelentní úrovni, proto ji mohu bez jakýchkoliv výhrad doporučit.

Marcela Hergesselová
ředitelka Mezinárodního jazykového institutu Most
info@mjimost.cz 774 522 244

Petra Pešková pro nás zajišťovala překlady psaných stavebních technologických postupů a jiné stavební dokumentace z anglického do českého jazyka. Velmi jsme ocenili profesionální kvalitu těchto odborných překladů, pružnou komunikaci ohledně kalkulace, terminologie i včasné a bezchybné dodání požadovaných překladů.

Michaela Vavroňová
Metrostav a.s.
michaela.vavronova@metrostav.cz 604 681 560

Mezinárodní konference Aleje jsou tradiční akce, na kterou zveme odborníky z několika evropských zemí. Hledáme vždy tlumočníka, který zvládne organizační a časový stres a zároveň je schopen se zorientovat v odborné terminologii. A přesně taková je Petra Pešková. Na konferenci Aleje 2019 – Systematická ochrana a obnova nám pomohla operativně vyřešit i technické problémy s tlumočnickým zařízením, což nejlépe ocení ti z vás, kdo někdy zajišťovali chod takové akce. Kvalitní tlumočnickou práci potvrdily neformální pozitivní reakce účastníků konference z Česka, Polska, Slovenska, Švédska, Německa a Ruska.

RNDr. Marcela Klemensová
koordinátor projektů Arnika – Centrum pro podporu občanů
marcela.klemensova@arnika.org 777 104 230

Paní Petru Peškovou míváme coby tlumočnici už řadu let pravidelně na našich knihovnických seminářích Komise IVIG (https://www.akvs.cz/komise-iniciativy/komise-ivig/). Tlumočí „do ouška“ českou část programu našim zahraničním hostům. Je vždy skvěle připravená, zcela profesionální a s úsměvem zvládá hodiny a hodiny tlumočit pro velmi zvědavé zahraniční knihovníky, kteří se rádi ptají, ještě raději vstupují do diskusí a hlavně chtějí vědět všechno, co říkají všichni ostatní kolem nich. Takové simultánní tlumočení na třetí – minimálně. Ráda bych ji doporučila každému, kdo potřebuje skvělého tlumočníka – nemůžete si vybrat lépe.

Lenka Bělohoubková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb
lenka.belohoubkova@vse.cz

Mgr. Petra Pešková pro nás opakovaně tlumočila z anglického jazyka na odborných seminářích pořádaných naší asociací. Semináře se věnovaly například tématům dlahování v ergoterapii nebo ergonomickým technologiím. Paní Pešková vždy přispěla k úspěšné komunikaci mezi zahraničními lektory a českými posluchači. S její prací jsme byli vždy velmi spokojeni, na každé tlumočení se svědomitě připravila včetně potřebné slovní zásoby a její tlumočnický výkon byl na vysoké úrovni. Pokud budeme opět potřebovat, rádi služby paní Peškové opět využijeme.

Jana Jelínková
Česká asociace ergoterapeutů