Doporučení z první ruky

Rachel Lees, BA PGCE TEFL — korektorka a distanční lektorka angličtiny jako rodilá mluvčí britské národnosti


Zobrazuji všech 8 doporučení

S Rachel spolupracuji už přes rok. Umí vytvořit příjemnou osobní atmosféru pro to, aby se člověk nebál dělat chyby. Další, co na ni oceňuji je, že se dokáže snadno tématicky přepnout do oblastí, se kterými nemá zkušenost. Dovede správně interpretovat situace, kontext a nabídnout vhodné jazykové obraty. Zpočátku jsem se obával jejího tempa během naslouchání a v diskusích, záhy jsem si však její způsob vyjadřování zamiloval. Je ideálním učitelem pro rozmluvení, když máte obavy z toho, zda mluvíte správně. Je osobní, jde k jádru věci, nenechá vás na pochybách, že je to vaše lekce.

Roman S.
HR Development Manager, Nagel Česko

Paní Rachel Lees korigovala asi 15 vědeckých článků, jejichž autory byli zaměstnanci Fakultní nemocnice Brno. Tyto články se týkaly molekulární biologie a zejména pak výzkumu rakoviny. Byly odeslány do předních vědeckých časopisů jako např. Blood (oficiální časopis Americké hematologické společnosti), Leukemia (britský vědecký časopis prestižního vydavatelství Nature Publishing Group) či European Journal of Hematology (oficiální časopis Evropské hematologické asociace). Ve všech případech články vyhověly mimořádně vysokým jazykovým nárokům, které jsou v této vysoce konkurenční oblasti standardem.

Dr. Martin Trbušek
Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno

Rachel Lees vyučovala angličtinu po telefonu v naší škole přes dva roky. Učila více než 50 vysoce postavených zaměstnanců velkých francouzských společností. Přestože s touto metodou výuky u nás začínala, prokázala mimořádnou schopnost zvládnutí této techniky a vybudovala si vynikající vztahy se svými studenty. Rachel je dynamická a velice zodpovědná lektorka, která se nebojí přijímat nové výzvy a situace s lehkostí.

Adrien Lefevre
Call in Progress (Francie)

Rachel Lees vypracovala korekturu mé knihy (žánr fantasy, rozsah cca 300 normostran). Tato korektura vyžadovala nejen mimořádné znalosti anglického pravopisu, ale také precizní cit pro stylistiku, perfektní pochopení textu a umělecké pochopení autora. Pracovali jsme postupně a mohu zcela upřímně říct, že čtení každé upravené části bylo pro mne dobrodružstvím. Četla jsem vlastní slova, která najednou zněla mnohem půvabněji. Rachel zlepšila v textu mé vyjadřování, nesmírně zvýšila čtivost a atraktivitu textu. Navíc konzultace byly velmi příjemné. Takže bych ráda doporučila paní Rachel Lees nejen jako profesionální překladatelku, ale také jako člověka. Děkuji a doufám, že spolu budeme spolupracovat i nadále.

Stanislava Sobotková

Rachel je senzační učitelka angličtiny, mohu ji jen doporučit. Je rodilá mluvčí, profesionálka - vystudovaná lektorka jazyků. Oceňuji její přátelský přístup a humor.

Pavla Fialová
Head of Resources Schenck Process s.r.o.

Během prvního ročníku Ph.D. studia jsem hledala takové kurzy angličtiny, které by mi pomohly zlepšit moji úroveň tak, abych mohla plynule konverzovat se zahraničními kolegy, řešit s nimi vzniklé situace a prezentovat své výsledky. Bylo tedy třeba zapracovat na porozumění rodilým i nerodilým mluvčím, odbourání chyb v mluvnici a nezbytné bylo také prohloubení slovní zásoby v daných tématech. Kurzy probíhaly přes Skype a paní Lees je přizpůsobovala přesně podle mých požadavků. Jako trénink pro porozumění mi každý týden zasílala záznamy přednášek z TED talks. Tyto přednášky hodnotím jako velmi užitečné nejen proto, že témata byla velmi zajímavá, ale především proto, že je prezentovali přednášející z celého světa. Každý přednášející má trošku odlišný styl prezentace (přízvuk, tempo, etc.) a posluchač má tedy možnost ještě intenzivnějšího tréninku. Nejasnosti v gramatice jsme řešily na konkrétních příkladech, vždy podle toho, co jsem si na danou lekci připravila a chyby v mluveném projevu mi paní Lees zasílala do chatu. Celkově hodnotím tyto lekce jako velmi užitečné a všem zájemcům o anglický jazyk bych je vřele doporučila.

Klára Jagošová
Ph.D. student v oboru analytické chemie

Anglické konverzační hodiny s Naomi Rachel Lees nejsou jen jedinečnou cestou, jak si zdokonalit angličtinu, nýbrž také zážitkem. Diskutujeme na téma, které si sám žák vybere, a zajímavě ho rozvíjíme (využíváme vynikajících monologů z TED talks). Paní Lees mi v průběhu těchto diskuzí samozřejmě opravuje chyby, a to tak, že mi píše správná slovíčka či fráze do chatu. V případě chyby ve výslovnosti mi předvede, jak se má toto slovo vyslovit správně. Zajímavým přístupem je využívání pouze hlasových hovorů přes Skype - s dotyčným se nevidíme, pouze se slyšíme. V první chvíli jsem byla trochu zaskočená, ale bez problému jsem si na to zvykla a nyní hodnotím tento přístup velmi pozitivně. Člověk totiž nemůže odezírat z úst, nevidí řeč těla toho druhého, a tak se musí pečlivě soustředit na samotný jazyk. Myslím si, že za tu dobu, co se učím u paní Lees, se moje konverzační schopnosti v angličtině výrazně zlepšily. Není to totiž jen o tom, umět odpovídat na různé otázky. Zde se člověk naučí vyjádřit svůj názor, popřípadě argumentovat a polemizovat s jinými názory.

Klára Brtková
studentka

Lekce byly plné anglické konverzace, což bylo s rodilou mluvčí skvělé. Dostávali jsme se na nejrůznější témata. A to jak abstraktní, tak i ze života. Hlavně porovnávání života v Anglii a u nás v době naši totality bylo velmi zajímavé. Na téměř každou hodinu jsme měli připraven jako domácí úkol TED Talk video, které většinou vybrala lektorka. To jsme si měli pustit kolikrát jsme chtěli jako domácí úkol a to byl základ další lekce. Ale ne nutně. Jak jsem psal, často jsme přešli z látky domácího úkolu, tedy videa, na téma jiné nebo úplně jiné. Za mě to tedy byly super lekce a je vlastně velmi škoda, že již nepokračují. Myslím, že jsem si tím rozšířil slovní zásobu na různá témata a co je hlavní, musel jsem v lekcích mluvit a mluvit.

Miroslav Havrda IT expert
Cleverlance s.r.o.