Rachel Lees, BA PGCE TEFL

korektorka a distanční lektorka angličtiny jako rodilá mluvčí britské národnosti

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Profesionální korektury a distanční výuka angličtiny (přes telefon či Skype) na vysoké úrovni jako rodilá mluvčí britské národnosti s trvalým pobytem v Česku a odborným jazykovým i pedagogickým vzděláním na britské University of Hull (titul B.A. Honours odpovídající českému BcA. a postgraduální pedagogický stupeň PGCE) a dalšími zkušenostmi s výukou na jazykové škole Lingua Centrum a na střední škole v Jevíčku.

Dobrá znalost českého prostředí a 25+ let praxe s korekturami a výukou angličtiny, mimo jiné jako dlouholetá lektorka angličtiny s certifikací TEFL.

Precizní korektury anglických textů po jazykové, gramatické, stylistické a obsahové stránce, včetně odborné terminologie v oblasti kultury, pedagogiky aj. Přepis mluvené řeči z audiovizuálních záznamů neboli transkripce angličtiny. Distanční výuka a nácvik anglické konverzace přes telefon a Skype s použitím speciální metodiky pro rychlé zlepšování.

Také životní koučování v angličtině (pro alespoň středně pokročilé) na dálku přes Skype, usnadnění hlubokých změn za pomoci aktivního sebe-vědomí.

Zakázky se realizují na Dohodu provedení práce.

Poznámka: Vzdělaný rodilý mluvčí (neboli native speaker) má velkou výhodu oproti profesionálům, jejichž rodný jazyk je zcela jiný. Angličan dokáže rozlišit jemné nuance jazyka a volit formulace, které jsou pro daný kontext či situaci ideální. Proto se spolupráce s rodilým mluvčím doporučuje všude tam, kde se klade velký důraz na kvalitu (typicky firemní komunikace, výroční zprávy, odborné a vědecké publikace či přednášky, krásná literatura apod.).

Vybrané reference:

 • Korektury angličtiny
  • Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno
  • Konsulta s.r.o.
  • Quo Vadis Femina (kniha)
 • Výuka angličtiny
  • ředitel KB Brno (individuálně)
  • Mars s.r.o.
  • Blades s.r.o.
  • Gymnázium Jevíčko
  • jazyková škola Lingua Centrum
Rachel Lees, BA PGCE TEFL

Kontakty

Rachel Lees, BA PGCE TEFL
Zadní Arnoštov 60
Jevíčko (Pardubický kraj)
569 43
Mobil:732 792 701
Telefon:461 325 008
Email:naomirachel@seznam.cz
Skype:daisy.farm

Doporučení
z první ruky

Během prvního ročníku Ph.D. studia jsem hledala takové kurzy angličtiny, které by mi pomohly zlepšit moji úroveň tak, abych mohla plynule konverzovat se zahraničními kolegy, řešit s nimi vzniklé situace a prezentovat své výsledky. Bylo tedy třeba zapracovat na porozumění rodilým i nerodilým mluvčím, odbourání chyb v mluvnici a nezbytné bylo také prohloubení slovní zásoby v daných tématech. Kurzy probíhaly přes Skype a paní Lees je přizpůsobovala přesně podle mých požadavků. Jako trénink pro porozumění mi každý týden zasílala záznamy přednášek z TED talks. Tyto přednášky hodnotím jako velmi užitečné nejen proto, že témata byla velmi zajímavá, ale především proto, že je prezentovali přednášející z celého světa. Každý přednášející má trošku odlišný styl prezentace (přízvuk, tempo, etc.) a posluchač má tedy možnost ještě intenzivnějšího tréninku. Nejasnosti v gramatice jsme řešily na konkrétních příkladech, vždy podle toho, co jsem si na danou lekci připravila a chyby v mluveném projevu mi paní Lees zasílala do chatu. Celkově hodnotím tyto lekce jako velmi užitečné a všem zájemcům o anglický jazyk bych je vřele doporučila.

Klára Jagošová

Ph.D. student v oboru analytické chemie