Ing. Radim Kudělka

průvodce vnitřní změnou a rozvojem Vědomé komunikace, emoční inteligence a leadershipu

Status: k vašim službám Působnost: celá ČR

Pomohu vám jasně vidět a přesně pojmenovávat vaše „témata“, zaměřit se na podstatné, osvojit si a dovedně používat funkční nástroje, techniky a dovednosti Vědomé komunikace, emoční inteligence a práce s vnitřní motivací. Provedu vás změnou ke spokojenosti, seberealizaci a účinnosti při dosahování vašich cílů.

Při spolupráci s organizacemi se zaměřuji na rozvoj emočně-sociálních kompetencí leaderů, aktivizaci vnitřních zdrojů motivace zaměstnanců a pěstování pozitivního firemního klimatu. Nejčastěji formou školení, přednášek a individuálních konzultací.

Poskytuji také individuální provázení osobnostem, kterým záleží nejen na tom, co dělají, ale hlavně proč a jak to dělají. Setkat se spolu můžeme též na kurzech pro veřejnost.

Jsem přesvědčen, že kvalitativní posun při práci s lidmi může zažehnout jen změna ve vnitřním prostředí jednotlivce či organizace. Proto se svými klienty pracuji stylem „zevnitř ven“ – vedu je k tomu, aby rozvíjeli své vědomí a uvědomění, nacházeli vlastní poznání, zjistili, jak sami na sebe a o to efektivněji pak dokázali působit na své okolí, vést druhé a realizovat své vize.

K tomu vytvářím bezpečné a inspirativní prostředí, ve kterém společně nastavíme strategii vašeho rozvoje, doporučím vám vhodné nástroje a techniky, které si individuálním či skupinovým tréninkem osvojíte.

Izolované změny nemají trvalý charakter a pouhé předávání informací klouže po povrchu. Proto se na společné cestě se mnou můžete těšit na celostní způsob práce se zapojením všech složek své osobnosti: vědomí, myšlení, emocí i fyziologie. Služby, které nabízím, tvoří komplexní rozvojový systém, ve kterém se jednotlivá témata vzájemně prolínají a jejichž studium potencuje hluboké změny.

Jak vám mohu být prospěšný?

PŘI INDIVIDUÁLNÍ PRÁCI můžeme rozvinout vaši kapacitu:

 • ukotvit se do vědomí přítomnosti, lépe pracovat s vlastní pozorností, vyladit se do optimálního stavu pro hlubokou práci (kognitivní management, meditace mindfulness);
 • řídit emoce, lépe zvládat stres, změnu a zátěž, rozvíjet pozitivní emoční naladění a využívat emoce k dosahování vašich cílů (transformační zvládání stresu, stav flow);
 • tvořivě řešit konflikty, rozvíjet respekt, vzájemnost a důvěru v osobních i profesních vztazích (umění Vědomé komunikace);
 • aktualizovat svoji životní vizi a profesní směr, efektivně rozvíjet své nadání a silné stránky (práce se záměrem, rozklíčování přirozených potenciálů, mistrovské trénování);
 • efektivně vést druhé, tým či organizaci (emočně inteligentní leadership);
 • nastavit si mentální a emoční kotvy, osobní rituály, rytmus dne/týdne a díky tomu pěstovat životní rovnováhu a vnitřní klid (well being and work-life balance).

Efekty naší společné práce můžete očekávat jak v rovině hlubší osobní spokojenosti a seberealizace, tak v rovině lepších rozhodnutích, navýšení účinnosti při jednání s lidmi a větší lehkosti při dosahování vašich cílů. Spolupracovat můžeme buď formou individuálních konzultací, nebo můžete přijít na kurzy pro veřejnost.

PŘI PRÁCI S TÝMY A ORGANIZACEMI posilujeme emočně-sociální kompetence leaderů, rozvíjíme atmosféru bezpeční a důvěry, ve které se daří aktivizovat vnitřní zdroje motivace a pěstovat pozitivní firemní klima:

 • školení emočně inteligentního leadershipu (rozvoj sebeuvědomění a sebeřízení leadera, zvládání stresu a zátěže, práce se záměrem, vizí a přirozenými potenciály);
 • školení Vědomé komunikace (nácvik respektujících dovedností, tvořivé řešení konfliktních situací, rozvoj empatického jednání a emoční vazby, tréning ocenění);
 • facilitace procesu definování vize, poslání a hodnot organizace (výstupem naší spolupráce může být také etický kodex organizace);
 • optimalizace nastavení pracovních rolí a rozvoj talentu klíčových zaměstnanců (definování osobního nadání, hodnot a silných stránek, mistrovské trénování);
 • poradenství při zavádění inovací a strategických změn ve vzdělávacích procesech organizace (nastavení vnitřního prostředí učící se organizace);
 • manažerská supervize a individuální konzultace na zvolené téma.

Mojí vizí je silný a laskavý, v přítomnosti ukotvený leader, který se umí orientovat sám v sobě, dokáže rozvíjet mezilidské vztahy, pozitivně působí na druhé a přitom dosahuje zvolených cílů. Takový vedoucí přirozeně podporuje atmosféru bezpečí a důvěry, ve které se daří růstu vnitřní motivace, angažovanosti a loajality zaměstnanců.

Více o firemním školení na klíč zde.

MŮJ PŘÍBĚH: ZKUŠENOSTI – VZDĚLÁNÍ – UMĚNÍ

Během posledních 18 let jsem realizoval několik desítek rozvojových programů pro špičkové organizace, jako je Komerční banka, Deichmann, Masarykův onkologický ústav či Institut pro zrychlené učení Hampson. Od roku 2014 spolupracuji s vysokou školou Newton University, kde jsem vytvořil a jako odborný garant vedu unikátní program Emočně inteligentní leadership.

Dlouhodobě spolupracuji také s firmou Přírodní bydlení na rozvoji pozitivního firemního klimatu a na Mendelově Univerzitě zastřešuji leadership supervizi pro vysokoškolské pedagogy. Od roku 2013 pořádám kurzy osobnostního rozvoje pro veřejnost a individuální provázení jednotlivců formou hlubokých konzultací.

Své bohaté zkušenosti nadále tříbím studiem u předních odborníků na celostní vzdělávání, vědomou komunikaci a emoční inteligenci u nás i v zahraničí. Původně jsem vystudoval Slezskou Univerzitu, kde jsem se ve vedlejším studijním oboru specializoval jako komunikační expert (2004). Při práci s dětmi v dětském domově jsem však zjistil, že ani vynikající komunikační dovednosti nestačí, nejsou-li propojeny s emoční inteligencí.

Proto jsem se v rámci studia Waldorfského semináře (2007–2010) zaměřil na výzkum technik emoční kultivace. Na jakých principech fungují excelentní služby, jsem mohl zažít a pochopit při mém ročním pracovním pobytu v outdoorové komunitě MEC v Kanadě (2010–2011). Svou komunikační zručnost jsem rozvíjel také na kurzech respektujících dovedností u manželů Kopřivových a tréninkem dialogického jednání prof. Ivana Vyskočila (2015–2020).

Zásadní pro mě bylo setkání s učením zenového mistra Thich Nhat Hanha a hluboký trénink meditace mindfulness v Centru vědomého života Plum Village ve Francii (2011–2021).

Více než 6000 hodin lektorské a konzultační praxe při práci se stovkami klientů a oddanost kontinuálnímu studiu mi umožnily jasně vidět, že nejen co, ale hlavně proč a jak se učíme, rozhoduje o efektivitě vzdělávacího procesu. Proto jsem vytvořil jedinečný způsob Vědomého vzdělávání, který účinně kombinuje osvědčené principy celostní pedagogiky, techniky vnitřní práce a zrychleného učení s moderními poznatky pozitivní psychologie.

Díky tomu jsem schopen optimalizovat proces vašeho rozvoje, zvolit vhodný postup a nástroje, které vás provedou změnou „na druhý břeh“. Od jemných technik vnitřního ladění (tzv. subtle skills) přes osvědčené techniky emoční kultivace a vědomé komunikace až k aplikaci nástrojů strategického řízení, jako jsou práce s vizí, záměrem a hodnotami.

Asi nejlépe o způsobu mé práce a praktických přínosech vypovídají hřejivé reference mých klientů, kterých si hluboce vážím. Děkuji vám všem za přízeň a intenzivní práci na sobě!

Bude mi ctí, pokud se budu moci podělit o to nejlepší z toho, co umím a znám, také s vámi. Začít můžeme nezávazným telefonním rozhovorem, osobní schůzkou anebo mi můžete napsat e-mail. Spolupráce probíhá fyzicky nebo online. Těším se na setkání!

Ing. Radim Kudělka
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Ing. Radim Kudělka
Skorkovského 136
Brno
636 00
Mobil:724 291 964
Email:radim@vedomevzdelavani.cz
Web:www.radimkudelka.cz
Facebook:radim.kudelka.393
LinkedIn:kudelkaradim
IČ:02509555

Doporučení
z první ruky

S Radimem spolupracuji již 8 let v rámci výuky na NEWTON University. Radim u nás na škole vytvořil a realizuje jedinečný vzdělávací modul Emočně inteligentní leadership, který pomáhá studentům rozvíjet jejich manažerské kompetence - zvládat stres a změnu, efektivně komunikovat, rozvíjet talent v organizacích a budovat pozitivní firemní kulturu. Radima považuji za vynikajícího profesionála, který rozumí svému oboru - disponuje hlubokými znalostmi z oblasti emoční inteligence, vědomé komunikace, talent managementu a rozvoje firemního prostředí. Radim disponuje vynikajícími lektorskými kvalitami, díky kterým dokáže v rámci výuky vytvářet bezpečnou a přátelskou atmosféru, ve které se daří efektivnímu vzdělávacímu procesu. Radimův celostně orientovaný způsob práce se studenty, vysoké nasazení, individuální přístup a praktičnost výuky jsou studenty opakovaně vysoce ceněny. Pro mě osobně se Radim stal, za dobu naší spolupráce, velmi blízkým člověkem a to i v osobní rovině. Vážím si jeho lidskosti, skromnosti a pokory. Je mi v mnohém inspirací a děkuji, že mi ho osud nabídl jako přítele.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vedoucí Ústavu humanitních věd Newton University