Doporučení z první ruky

Ing. Radim Kudělka — průvodce vnitřní změnou a rozvojem Vědomé komunikace, emoční inteligence a leadershipu


Zobrazuji č. 1-10 z celkem 32 doporučení

S Radimem spolupracuji již 8 let v rámci výuky na NEWTON University. Radim u nás na škole vytvořil a realizuje jedinečný vzdělávací modul Emočně inteligentní leadership, který pomáhá studentům rozvíjet jejich manažerské kompetence - zvládat stres a změnu, efektivně komunikovat, rozvíjet talent v organizacích a budovat pozitivní firemní kulturu. Radima považuji za vynikajícího profesionála, který rozumí svému oboru - disponuje hlubokými znalostmi z oblasti emoční inteligence, vědomé komunikace, talent managementu a rozvoje firemního prostředí. Radim disponuje vynikajícími lektorskými kvalitami, díky kterým dokáže v rámci výuky vytvářet bezpečnou a přátelskou atmosféru, ve které se daří efektivnímu vzdělávacímu procesu. Radimův celostně orientovaný způsob práce se studenty, vysoké nasazení, individuální přístup a praktičnost výuky jsou studenty opakovaně vysoce ceněny. Pro mě osobně se Radim stal, za dobu naší spolupráce, velmi blízkým člověkem a to i v osobní rovině. Vážím si jeho lidskosti, skromnosti a pokory. Je mi v mnohém inspirací a děkuji, že mi ho osud nabídl jako přítele.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
Vedoucí Ústavu humanitních věd Newton University
www.newtonuniversity.cz

Kurz Ve svém středu je pro mne naprostým vrcholem Radimových kurzů a jeho umění. Vždy obdivuji, jak Radim umí propojit témata z ostatních jeho kurzů a citlivě je zasadit na potřeby nás, účastníků. S lehkostí otevíráme náročné otázky dle našich objednávek, na povrch vykoukne všelicos, ale Radim má témata perfektně zpracovaná a vždy má situaci pevně v rukou. Velmi mě také baví vzájemné sdílení a naše zapojení do tvorby náplně kurzu malými workshopy, čímž kurz získá ještě více na různorodosti, barvitosti a bohatosti. Do detailu promyšlenou náplní, kolektivním prováděním praktických cvičení a mindfulness meditací se nám daří ponořit do svého Středu s takovou hloubkou a klidem, kterou jsem nezažil. Po třech dnech odjíždím maximálně odpočatý, svěží a nabitý energií, kterou si užívám ještě několik následujících dní. Zároveň si odvážím poznání pro mě nejcennější, a sice že už konečně nemusím nikde hledat. Už jsem TO našel! Díky Radime!

Ing. Petr Stavárek, Ph.D.
vědecký pracovník

K Radimovi mě dovedl můj vnitřní zmatek v otázkách týkající se práce. Jsem stavební inženýrka s 20-ti lety praxe a před 1,5 rokem jsem udělala ve svém životě nový krok a přijala výzvu být vedoucí projekce, tj. pracovat na pozici, kterou jsem nikdy předtím nedělala. Většinou jsem pracovala sama na sebe, teď vedu lidi. Nová práce mě nesmírně baví a naplňuje, ale začala se vymykat mé kontrole, práce přibývalo, nadšení sláblo, začala ve mně sílit agrese, vznětlivost a obavy, zda vůbec na tuto pozici mám předpoklady. Nevěděla jsem si sama se sebou rady. V tomto stavu jsem vyhledala pomoc – Radima, s kterým jsem postupně na 5-ti individuálních konzultacích prošla proměnou, o které se mi ani nesnilo. Na jednotlivých konzultacích jsme probírali nejprve obecně Time management – co TM vlastně je? A následně jsme řešili konkrétní pracovní věci, které mě trápily. Obratem jsem dostávala Radimovu zpětnou vazbu – jak je možné situace řešit, jak se postavit k věci čelem a rovnou si i na lekci vyzkoušet, jak např. vést rozhovor s kolegou, kterému chci říci nepříjemné věci týkající se práce popř. kolegu ocenit za dobře odvedenou práci. No a posléze mě čekal rozhovor "na živo" s kolegou v praxi. Krůček po krůčku jsem začala zdolávat své strachy, obavy a následně i sílit, věřit si, mít radost, že jsem překonala samu sebe, že jsem šla přes svou komfortní zónu. Netušila jsem, jak velký a krásný dopad na mě budou mít konzultace TM nejen v práci, ale i v osobním životě, vlastně v základních životních postojích k sobě, k druhým, k životním výzvám a životu takovému. Děkuji ti Radime – tvé neskutečné empatii, podpoře, vhledům do situací, vypíchnutí konkrétních a jasných řešení, kam energii zacílit, aby došlo k úlevě a žádaným výsledkům. Zažila jsem s tebou mnoho uvědomění si!

Hana Žouželová
vedoucí projektant

„Naše společnost“, která má 12 zaměstnanců, absolvovala s Radimem Kudělkou školení komunikačních dovedností a emoční inteligence. Na základě mnoha praktických testů, dotazů a rad, jsme hravou formou hledali svoje přednosti, znalosti a dovednosti. Také jsme si upřesnili, co je „darem“ každého z nás, tak abychom co nejoptimálněji využívali svoji energii nejen k výkonu práce. Hledali jsme společně cesty, jak se na práci naladit a tím zpříjemnit a zefektivnit svoji činnost. Učili jsme se, jak naslouchat druhým, jak je oceňovat, a jak správně reagovat na negativní podněty, tak abychom taktně a přitom otevřeně dokázali říci svůj názor, aniž bychom tím ublížili lidem okolo nás. Během školení jsme se učili pracovat i se stresem a získali spoustu praktických rad do života. Pro mne bylo toto školení velkým přínosem. Spoustu těchto dovedností jsem již dříve intuitivně používala, ale přesto jsem našla nové, jednodušší cesty, k lepší komunikaci a tím i efektivnějšímu řešení někdy i velmi komplikovaných záležitostí. Díky Radimovi jsem se naučila pozitivnímu přístupu k sobě samé a tím i ke svému okolí a za to patří Radimovi opravdu velké díky.

Alena Jurajdová
provozní ředitelka ActivEnergy s.r.o.
www.activenergy.cz

Objevit svůj dar, můj skrytý poklad, je mojí velkou, celoživotní touhou. I když různé životní události reflektují toto téma, přes různé bloky, pochyby a strachy stále nejsem schopen vidět jasně, co je moje. Na semináři u Radima vnímám a chápu svoje vnitřní procesy mnohem jasněji. Díky okamžité a srozumitelné zpětné vazbě, pečlivé analýze slovního vyjádření i řeči těla a práci s intuicí jsem zcela jasně pochopil a prožil to, co mi unikalo desítky let. Radim je pro mě průvodce mým vnitřním světem.

Petr Pospíšil
kamnář

Už při první hodině Emočně inteligentního leadershipu, jehož je Radim autorem, bylo jasné, že nepůjde jen o obyčejný seminář. Tehdy jsem ale vůbec netušila, že mi setkání s tímto člověkem tolik změní život. Během šesti seminářů na Newton University jsem se okrajově seznámila se všemi tématy, kterými se Radim zabývá a tím mi poskytl vodítko k jeho kurzům, které, jak jsem později zjistila, jsou k nezaplacení. Kurz vědomé komunikace mi ukázal cestu, jak být věcná a milá zároveň, jak a kdy využívat kouzlo empatie a pro mě to nejdůležitější - jak si efektivně říct o to, co doopravdy chci. Kurzy probíhají v úzkém kruhu podobně naladěných a smýšlejících lidí, člověk se proto nemusí bát před nimi otevřít. Radim se vždy snaží jednotlivé kurzy ušít na míru účastníkům a dává dostatečný prostor pro debaty. Radima kurzy vědomého vzdělávání považuji za nejlepší investici do života a moc se těším na další spolupráci s ním.

Kateřina Krejčíříková
sportovní poradce a HR koordinátor ve společnosti DECASPORT s.r.o.
www.decathlon.cz

Navštívila jsem několik Radimových kurzů včetně dvou prodloužených pobytů s tématem „Ve svém středu“. Už při prvním setkání mi bylo jasné, že jsem na správném místě. Jako lékařka totiž velmi oceňuji logické myšlení a evidence-based znalosti (znalosti vycházející z vědecké literatury). Současně se dlouhodobě věnuji józe a spirituálnímu rozvoji a proto empatie, soucit a vhled jsou pro mne důležitými hodnotami. Radim jako učitel spojuje díky své celoživotní práci a zakotvení ve východní tradici svého zenového mistra obě tyto zdánlivě protichůdné cesty a díky tomu je jeho způsob předávání znalostí a dovedností naprosto jedinečný a efektivní. Základním pracovním nástrojem je pro něj vytvoření bezpečného prostředí a práce s ukotvením v přítomném okamžiku a vědomém vnímání, což umožňuje nejen lépe vstřebat perfektně zpracovaná témata, která rozvíjí, ale především je prakticky zažít a vnitřně zpracovat. Důležité je pro mne i to, že jako člověk je pravdivý neboli že to co učí také dělá, což je velmi inspirativní pro každodenní život. Proto jsme nakonec začali navštěvovat jeho kurzy celá rodina – můj muž, já i naše 3 dcery. Techniky práce na sobě, které Radim předává a možnost si je vyzkoušet v chráněném prostředí jeho kurzů naši rodinu velmi obohatily, a ještě více propojily; pozitivně vnímáme, jak se zkvalitnila naše vzájemná komunikace a sdílení, což je základ dobře fungujících vztahů. Děkuji Radime.

Mudr. Kateřina Sheardová, Ph.D.
neurolog

Po kurzu mindfulness jsem pokukovala dlouho a měla jsem šťastnou ruku, když jsem si nakonec vybrala ten Radimův. Akce předčila všechna má očekávání, jelikož Radim nejenže žije to, co předává ostatním, ale vedle autenticity vyniká i profesionálním přístupem k organizačním záležitostem – chci ocenit hlavně zázemí v místě konání, časový harmonogram akce, ideální počet účastníků, velký podíl praktikování a časté výzvy účastníků k poskytnutí zpětné vazby. Ihned po skončení kurzu mindfulness jsem se proto přihlásila na Radimův neméně obohacující kurz vědomé komunikace (abych vytříbené vnímání zúročila při komunikaci jak se sebou, tak s druhými), a následně i na kurz věnovaný práci s emocemi. Schopnost kultivovat vlastní emoce vychází z mindfulness, a zároveň je jednou z ingrediencí zdravé, vyživující komunikace, což budiž důkazem, že obsahy všech tří kurzů se vzájemně prolínají, doplňují a potencují – a pro mě už navždy představují fungující trojčlenku pro pohodovější a úspěšnější žití

Martina Káňová
speciální pedagog

V úterý jsem měl jednání s novým člověkem a uvědomoval jsem si, jak ho během hovoru chválím, jak se ptá, jak reaguje, jak ho vtahuji do problematiky tak, aby byl nadšený. Díky tobě to jde naprosto přirozeně spontánně a má to doufám efekt, pro mě rozhodně ano. Výsledky nechť jsou pro tebe tou největší pochvalou. To že to funguje v praxi, má to pozitivní výsledky je na tom to nejúčinnější. Vždy jsem si myslel, že si musím věci nejdřív nastudovat, abych o tom něco věděl a bude to stačit, budu vědět vše, ale teď už si to tak úplně nemyslím. Je třeba nalézt vyváženost mezi informacemi a kreativitou. Mezi rozumem a srdcem. Myslím, že to ty nalézáš. Na základě strukturovaných nastudovaných informací přecházíš k jejich praktickému využití.

Ing. Michal Žoužela, Ph.D.
vedoucí vědecký pracovník
www.vut.cz
Jakub Gajda

Jako jednu z největších pracovních, ale i osobních výzev vnímám komunikaci. Ta má velký přesah do poznání a dovedností, o kterých člověk často ani neví, nevěnuje jim patřičnou pozornost nebo je jen neumí pojmenovat či s nimi pracovat. Přitom mají zásadní vliv na náš každodenní život a veškeré vztahy, ať už s těmi nejbližšími nebo s lidmi, které potkáváme poprvé. S Radimem spolupracujeme ve firmě od roku 2017. Společně rozvíjíme potřebné dovednosti, které nám pomáhají zlepšovat komunikaci a vztahy v pracovním prostředí a zároveň mají velký přesah do osobního života. Radimovy kurzy nejsou nudnou teoretickou přednáškou. Umí vše dobře vysvětlit a vypíchnout to podstatné, naslouchat a být laskavý, respektující. A zároveň vás zapojí a uvede do praktických situací, kde se naučíte tvořivě řešit konfliktní situace, pozorovat a pracovat se svými emocemi, vyjadřovat a pojmenovat své pocity a potřeby a mnohé další. K tomu dokáže vytvořit bezpečný prostor. Tímto vším je vzdělávací proces velmi efektivní a spolupráci s Radimem mohu jen doporučit.

Jakub Gajda
přírodní stavitel se specializací na ekostavby, dřevostavby a sruby, tesař a truhlář