Doporučení z první ruky

Mgr. Tamara Precek — překladatelka a tlumočnice španělského, katalánského a maďarského jazyka


Zobrazuji všech 10 doporučení

Paní Precek nám velmi pomohla jak při pobytu našich techniků ve španělské továrně, tak i posléze při spouštění stroje v naší továrně, když španělští technici přijeli zaškolit naše zaměstnance v jeho ovládání. Bylo zřejmé, že má výrazné terminologické znalosti a chuť dozvědět se více, aby se jí práce dařila co možná nejplynuleji. V případě potřeby se na ni nebudeme váhat opět obrátit.

ing. Miroslav Tejkl
PM implementace nových technologií
klein-automotive.cz

Paní Precek mi velmi efektivně pomáhala nejen při mém pobytu v továrně, kde jsem měl podpořit místní podnik při spouštění výroby, ale i mimo ni během mého volného času. Neváhala na sebe vzít roli mé osobní tlumočnice, kdykoli jsem ji o to požádal. Její profesionální služby rozhodně doporučuji.

Martin Hrach
CEO, Rupa, spol. s.r.o.
www.rupa.cz

Když jsme s Tamarou navázali spolupráci na pozici externí tlumočnice po telefonu, vyškolili jsme ji podle našich potřeb a otestovali její jazykové a odborné dovednosti. Od r. 2015 s námi spolupracuje velmi úspěšně, hovory záchranných složek přijímá i v noci a ohlasy našich klientů na její služby jsou nadstandardně vysoké. Podle naší zkušenosti je aktivní, ochotná spolupracovat a pomůže při jakémkoli úkolu, o který ji požádáme.

Paula Melchor Pérez
Training Manager, Interpret Solutions
www.interpretsolutions.com

Tlumočnice Tamara doprovázela českého technologa, který nám přišel pomoci se spuštěním výroby. Vzhledem k tomu, že on neumí španělsky, byla komunikace díky její přítomnosti plynulejší, neboť rychle pochopila naše potřeby a vynasnažila se být nápomocna při řešení jakéhokoli problému během stáže českého odborníka v naší továrně.

Mirian Ortiz
Senior Technology Manager, Bocadeli (El Salvador)
bocadeli.net

Spolupráce s paní Precek probíhala velmi plynule a ona reagovala vždy pružně, aby vyhověla našim potřebám. Překlady, které pro nás zajišťovala od začátku stavebního projektu v ČR až do jeho dokončení, byly jasné, úplné a profesionální.

Carla Pino Calm
Owner, Pino Automotive
pinoautomotive.com

Role tlumočníka při zavádění nové zahraniční technologie je velmi užitečná a já musím i jménem svých kolegů říci, že Tamara po celou dobu kreativně usilovala o to, usnadnit nám komunikaci. Přicházela s vlastními návrhy na jazyková řešení komplexního ovládání a spolupracovala na jejich implementaci, která později pomohla obsluze stroje. Když pak naši technici v ČR stroj instalovali, věnovala se jim s péčí, která jim umožnila lépe pochopit okolní kulturu, historii atd. Bezproblémová komunikace, radost ze spolupráce!

Jorge Ayensa
PM Engineer, Arisa (España)
arisa.com

Poslal jsem Tamaře řadu poptávek na tlumočení ze španělštiny do češtiny nebo maďarštiny a ona mi na ně vždy vzápětí odpověděla. Přestože ne všechny se nakonec potvrdily, většinou zákazníkova upuštění od objednávky, ti klienti, kteří nakonec využili jejích tlumočnických služeb, byli nadmíru spokojeni, a to jak po odborné, tak i po lidské stránce. Jako zprostředkovatel mohu jejich názor jen potvrdit, protože naše vzájemná komunikace byla vždy bezchybná.

Diego Soto de Lucas
Head of interpretation PM, LinguaVox S.L.
losinterpretes.es

Ačkoli bychom s naším zákazníkem mohli komunikovat anglicky, plynulé španělsko-české tlumočení nám pomohlo porozumět si na hlubší úrovni. Uvědomil jsem si, že paní Precek se na schůzku předem důkladně připravila a přišla na místo setkání dokonce dříve, než jsme se domluvili. Stihl jsem jí tudíž objasnit pár bodů, na které se mě zeptala, vysvětlit jí hlavní téma schůzky a případné problémy.

Florentino Macarro Palazuelos
International Development Director, Contenur (Spain)
www.contenur.com

Naši zapisovatelé dostávají za úkol zpracovat určité množství záznamů živé řeči, které nástroj přepisuje a oni je musí opravit nebo označit. Paní Precek prokázala, že pracuje nesmírně efektivně a vybavena kvalitními jazykovými znalostmi. Proto dostala po úspěšném zaškolení na starosti i revizi práce ostatních členů českého transkripčního týmu a pomáhala se sladěním kritérií a pracovních postupů během celého projektu.

Bárbara Fernández Escamilla
HR, Locteam S.L. (Spain)
www.locteam.com

Naše společnost se věnuje výhradně fotbalovému tlumočení. Tiskové konference s trenéry jsou velmi náročné, především kvůli rychlosti, s jakou se střídají otázky a odpovědi, tlaku médií a specifické terminologii. Když jsme Tamaru poprvé kontaktovali pro česko-španělského tlumočení tiskovek u příležitosti zápasu Slavie v Barceloně, zpočátku práci odmítla s tím, že o fotbale nic neví a že si na něj netroufne. Jen o pár dní později zakázku přijala s tím, že bude nadcházející týdny věnovat intenzivní přípravě. Kolegyně, která poté v kabině využívala její španělské tlumočení jako zdroj pro další cílový jazyk, byla s její prací a profesionalitou nadmíru spokojena. Při druhé spolupráci, zápasu české reprezentace v Málaze během Ligy národů, už věděla dobře, do čeho jde a výsledek první důsledné tlumočnické přípravy tedy mohla využít ještě jednou.

Toni Navarro
Co-ordinator for Spain, Clark Football Languages Ltd.
www.footballinterpreter.com