Tomáš Ševčík

webdesignér a technický dozor při tvorbě webu

Vytvořím vám kompletní webové stránky a postarám se i o jejich správu a údržbu. Weby ode mě jsou responzivní, takže se bez problému zobrazí na všech typech zařízení (počítače, tablety, chytré telefony), budou dobře čitelné a pohodlně ovladatelné.

 • Analýza vašeho byznysu, trhu, konkurence a cílových skupin.
 • Tvorba zadání a návrh komunikačního stylu, informační architektury, wireframů a prototypu.
 • Implementace grafického návrhu, kódování, nasazení na CMS.
 • Správa a údržba webu, měření jeho účinnosti, optimalizace a aktualizace.
 • Technický dozor při tvorbě webu. Pomoc při sestavení správného zadání, vybrání dodavatele, ohlídání celého procesu tvorby, řízení webového projektu od A do Z.

Mám kolem sebe skvělý tým freelancerů, takže jsem schopen pro váš online projekt zajistit i další doprovodné služby: corporate design, tiskoviny, fotografie, copywriting apod.

Mám 9 let praxe v oblasti webdesignu, více než 100 realizovaných webových projektů a přes 130 spokojených dlouhodobých klientů, mj. H1.cz, Masarykova univerzita, Pavel Ungr a další.

Proč se mnou spolupracovat?

 • Přímé jednání a osobní přístup. Na rozdíl od velkých agentur budete komunikovat přímo s člověkem, který bude tvořit váš web od základu až do konce.
 • Pozitivní reference. Mám spoustu kladných ohlasů na mou práci.
 • Dlouholeté zkušenosti. Tvorbou a vývojem webů se zabývám 9 let.
 • Dlouhodobá spolupráce. Po spuštění webu poskytuji plnou podporu a různé možnosti správy.

Znalosti

 • software – Adobe CC (Photoshop, InDesign, Lightroom, XD a další), PHPStorm, WampServer, MAMP
 • technologie – HTML5, CSS3, PHP, MySQL, JavaScript
 • frameworky – Symfony 4, Nette, jQuery, Bootstrap
 • CMS – WordPress

Vybrané reference

 • H1.cz
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Pavel Ungr
 • Jelínek Trading
 • Technické služby Zlín
 • Město Vizovice
 • Valcon Systems
 • Sdružení dechového orchestru mladých Zlín
 • Městská knihovna Josefa Čižmáže Vizovice
 • MAS VaS
 • Modrý had
 • Zemánek.pro CZ
Tomáš Ševčík
Logo či doplňková grafika

Kontakty

Tomáš Ševčík
Pardubská 198
Vizovice (Zlínský kraj)
763 12
Mobil:733 383 868
Email:info@sevciktomas.cz
Web:www.sevciktomas.cz
Facebook:sevciktomas.cz
LinkedIn:sevciktomas
Twitter:vyzjart
Skype:shevisko
Účet:1221688034/3030
IČ:88001121 (plátce DPH)
DIČ:CZ8712054571

Doporučení
z první ruky

S Tomá­šem spo­lu­pra­cuji již delší dobu. Vytváří na základě mých poža­davků gra­fické návrhy webů nebo HTML/CSS či Wor­d­Press šab­lony. Zau­jala mě jeho práce na jed­nom komu­nit­ním pro­jektu a od té doby jsem věděl, že práci tohoto člo­věka chci mít na svých pro­jek­tech. A to zejména proto, že pro své kli­enty chci to nej­lepší. Tomáš kli­en­tovi naslou­chá a snaží se poznat to, co kli­ent opravdu potřebuje. Jako gra­fik je velmi kre­a­tivní, má cit pro myš­lenku webu a roz­hodně je to člo­věk, s kte­rým spo­lu­pra­cuji rád, a roz­hodně bych jeho práci rád doporučil.

Pavel Ungr
Pavel Ungr

konzultant SEO a online marketingu