Ing. Veronika Blížkovská, MBA

datová analytička

S daty pracuji již přes 12 let a jako OSVČ datová analytička čtvrtým rokem. Pomáhám klientům jejich data poznat, učinit na jejich základě strategická rozhodnutí a pomáhám jim rozvíjet a zavádět business inteligence řešení. Nejčastěji se věnuji automatickým reportingům, datovým analýzám, vizualizacím či tvorbě prediktivních modelů různého druhu.

Za svoji silnou stránku považuji schopnost zaměřit se na detail, ale zároveň neztrácet pohled na tzv. bigger picture. Klienti také oceňují moji schopnost vše lidsky vysvětlit, srozumitelně prezentovat výsledky práce a doručit dané řešení včas. Při mé práci je pro mě prioritou klient a jeho potřeby. Soustředím se na to, aby moje práce přinesla klientovi co největší hodnotu.

Pomohu vám v těchto oblastech:

 • Automatický reporting – pomáhám klientům zbavit se excelových tabulek a využívat automatického reportingu např. s pomocí Power BI.
 • Datová analýza – věnují se analýzám velkého objemu dat za účelem zmapování trendů, forecastingu nebo detekci anomálií.
 • Strojové učení – prostřednictvím nástrojů data science a machine learning aplikuji prediktivní modely do byznysových procesů.
 • Datový sklad – klientům pomáhám vytvořit či udržovat chod datového skladu.

Nejčastěji pracuji s marketingovými, obchodními nebo výrobními daty. Mezi moje klienty ale patří také společnosti, kde jsem zaváděla komplexní BI řešení.

Pokud potřebujete s datovou analytikou pomoct, zavolejte nebo napište mail a domluvíme si krátký nezávazný hovor, kde probereme možnosti realizace vašeho zadání. Budu se na vás těšit! 😊

Se svými klienty řeším často tato témata:

 • Tvorba automatického reportingu pro všechny firemní oddělení nebo jejich část.
 • Optimalizace marketingových procesů a investic za účelem co nejvyššího ROI.
 • Tvorba prediktivních modelů za účelem optimalizace výroby.
 • Analýza trendů.
 • Zavedení kompletního BI řešení.
 • Model odchodu zákazníka (tzv. churn model).
 • Automatické zpracování dat a tvorba datových skladů.
 • Napojení externích systémů na systémy interní (např. napojení dat z reklamních platforem na CRM firmy).
 • A mnoho dalších.

Pracuji převážně s jazyky SQL a Python. Dále při své práci nejčastěji využívám tyto nástroje:

 • Power BI
 • Tableau
 • Keboola
 • Big Query
 • Google Analytics
 • Google Cloud
 • Snowflake
 • Linux
 • SAS
 • Hadoop
 • Knime
 • Looker Studio
 • A další
Ing. Veronika Blížkovská, MBA

Kontakty

Ing. Veronika Blížkovská, MBA
Jana Uhra 3
Brno
602 00
Mobil:776 141 717
Email:blizkovskaveronika@gmail.com
IČ:29053005 (neplátce DPH)