Ing. Veronika Blížkovská

datová analytička a data scientist

Jako datový analytik a data scientist už 12 let pomáhám klientům co nejefektivněji využívat data při tvorbě strategických rozhodnutích. Umím pojmenovat řešení, získat potřebná data, vypracovat prediktivní modely včetně ekonomických dopadů a následného vyhodnocení projektů. Vidím příležitosti a současně vnímám jak detaily, tak i tzv. big picture.

Při práci si zakládám na lidském přístupu a jednoduchosti prezentace zjištěných poznatků. Každé řešení vždy dodávám pečlivě, ale zároveň srozumitelně vypracované, aby se v nich snadno orientoval i netechnicky založený člověk. Uvažuji komplexně a zohledňuji jak klientovy potřeby, tak možnosti.

Pomohu vám v těchto oblastech:

 • Datová analýza – na základě relevantních dat vám vypracuji podrobný report se seznamem konkrétních doporučení, abyste mohli učinit data based decisions.
 • Strojové učení – prostřednictvím nástrojů data sciencemachine learning aplikuji prediktivní modely do vašich byznysových procesů.
 • Průzkum trhu – zjistím vám jakékoliv požadované informace z oblasti B2B či B2C. Pracuji s veřejně dostupnými informacemi, ale ve spolupráci s agenturami dokážu zajistit i neveřejné informace o trhu či konkurenci. V rámci konzultace ráda pomohu s přípravou, provedením i vyhodnocením výzkumu, aby byl pro vás co nejpřínosnější.

S daty pracuji celý profesní život. Mám bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde jsem se od datové analýzy postupně dostala i k průzkumům trhu a prostřednictvím efektivního používání kombinace interních a externích dat pomáhala skandinávským firmám růst. Od návratu do ČR pracuji v přední analytické společnosti CEEC Research.

Pro ni jsem vymyslela nový produkt (tvorba ekonomických analýz na míru zákazníkovi včetně finančních analýz, benchmarkingu, analýzy interních dat a procesů, analýzy konkurence, marketingové analýzy, predikce ekonomického vývoje aj.), který dnes tvoří 33 % obratu firmy.

Zároveň zde vedu mnou sestavený tým 4 odborníků. Využívám přitom metody koučinku, selský rozum, houževnatost, procesní myšlení, empatii a emoční inteligenci.

V posledních dvou letech jsem si rozšířila vzdělání i o data sciencemachine learning. To jsou nástroje, které celou práci s daty „korunují“ a umožňují aplikovat prediktivní modely do byznysových procesů.

Byznysové otázky

Během své praxe jsem firmám úspěšně odpověděla na řadu tzv. byznysových otázek a pomohla jim učinit kvalifikovaná rozhodnutí na základě dat. Šlo například o tato témata:

 • Určení, s jakou inovací produktu je vhodné vstoupit na český trh s ohledem na co nejnižší náklady a zároveň co největší ziskovost.
 • Optimalizace marketingových procesů a investic za účelem co nejvyššího ROI.
 • Vyhledání vhodných společností k možné akvizici na základě zvoleného klíče.
 • Analýza interních obchodních informací a průzkum trhu za účelem rozvoje společnosti.
 • Vyhledání potenciálních firemních zákazníků na trhu dle klíče vč. zjištění vybraných neveřejných informací o nich.
 • Tvorba prediktivního modelu poptávky za účelem optimalizace výroby.
 • Analýza trendů na trhu zdicích materiálů za účelem zvýšení obratovosti firmy.
 • Postup zavádění prvků Průmyslu 4.0 do výrobní společnosti za účelem maximalizace efektivity a zároveň optimalizace rozložení investičních nákladů.

Big data

Zpracovávám i tzv. big data, především pomocí Pythonu. Výstupem mohou být jak vizualizace dat, tak jejich hlubší analýza za účelem pochopení vzájemných vztahů. Nabízím také vytvoření end to end řešení v oblasti data science (příprava prediktivních modelů a jejich implementace do byznys procesů).

Pracuji s nástroji:

 • Power BI
 • Tableau
 • SQL
 • Python
 • Excel
 • Keboola
 • Azure
 • BigQuery

Vybrané reference:

 • Isover
 • Tyros Loading Systems
 • Efaflex
 • Porfix
 • Colas
 • DiThem
Ing. Veronika Blížkovská

Kontakty

Ing. Veronika Blížkovská
Jana Uhra 3
Brno
602 00
Mobil:776 141 717
Email:blizkovskaveronika@gmail.com
IČ:29053005 (neplátce DPH)