Doporučení z první ruky

Veronika Pavlíková — konzultantka a mentorka projektového řízení


Zobrazuji všech 5 doporučení

Během půlroční zkušenosti s mentoringem od Verči jsem se zdokonalil v plánování a rozvržení pracovních projektů tak, abych byl schopný lépe plánovat svůj pracovní i osobní čas. Verča vám pomůže v projektech vytvořit pořádek, dá zpětnou vazbu a poradí, jak se v dané problematice dále posouvat. Rád bych Verču doporučil všem, kteří se ve vedení projektů a lidí stále ještě hledají a chtějí na sobě pracovat.

Matěj Pošta

Veronika mi jako naprostému laikovi ohledně projektového řízení vše vysvětlila, seznámila mě se základy a principy, které jsem pak úspěšně aplikovala při své školní práci. Vše vysvětluje citlivě, trpělivě a pomocí otázek vás navádí ke správným odpovědím. Pomohla mi pochopit, že při správném pohledu můžu jako projekt rozdělit nejen pracovní, ale i soukromé věci a tím si ulehčit time-management, ucelit si a definovat představy co má vlastně být výstupem a vědět, co v jednotlivých částech cyklu projektu můžu očekávat. Děkuji jí a určitě se na ni ráda opět obrátím znovu.

Tereza Skala
HR & Operations Manager

Veronika mi pomáhala zavést a správně nakonfigurovat nástroj Jira. A to jak interně pro projekty, které jsem koordinoval, tak externě jako Service desk pro vybrané klienty. Ačkoli takto zadaný pracovní úkol nezní jako něco, na co by se člověk těšil, opak byl pravdou. Veroničin vhled do práce s Jirou v kombinaci s jejími zkušenostmi z praxe a osobním entuziasmem vedl k tomu, že na naši spolupráci velmi rád vzpomínám. S odstupem také oceňuji, že se Veroničina doporučení velmi dobře osvědčila.

Zdeněk Ručka
CEO

Jsme Verče velmi vděční za skvělou spolupráci v oblasti project managementu a leadershipu. V naší firmě zvládla nastavit procesy přesně podle našich potřeb, zefektivnila naši práci a umožnila nám dále růst a rozvíjet se. Vyškolila nám také několik projektových managerů, nastavila a naučila nás pracovat s JIRA, plánovat kapacity a byla vždy ochotná pomoci s jakýmkoli problémem. Verča je opravdová profesionálka a přes její nelehkou úlohu i velmi oblíbená kolegyně. Velmi jsme ocenili její odbornost, odvahu a vnímavost k potřebám firmy i jednotlivých kolegů.

Michal Froněk
Integrator Engineer Lead

Spolupráce s Verčou mi ukázala, že i ve světě chaosu, který je mi blízký, se dají nastavit procesy, které zefektivní práci a zároveň tak nějak splynou s běžným denním programem. Na Verče oceňuji její empatický přístup a schopnost pracovat jak s modelkami, dřevorubci, tak programátory. Jde o silnou osobnost, která se staví k problémům čelem a ne zády.

Adam Hladík
Developer Lead