Zuzana Šumlanská

front-end kodérka a konzultantka rychlosti webů

Již více než 5 let se pohybuji v oblasti IT. Mám bohaté zkušenosti s agenturním vývojem webů. Kódovala jsem šablony pro velké e-shopy a nasazovala je na různé CMS systémy pro správu obsahu. Také jsem vyvíjela větší designové weby s animacemi, prezentační weby pro menší klienty nebo rozsáhlé design systémy jako základ pro desítky webů.

Ráda vám posloužím v těchto oblastech:

  • Kódování webových stránek – Při kódování kladu důraz na preciznost, přístupnost, použitelnost, vzhled a rychlost načítání. Hodinová sazba je 600 Kč.
  • Konzultace rychlosti webu – Praktické znalosti z vývoje jsem schopná předat v rámci individuálních konzultací rychlosti webu. Hodinová sazba je 1 000 Kč.
  • Tvorba odborného obsahu – Své odborné znalosti z frontendového vývoje webů a precizní psaný projev umím zužitkovat při tvorbě a revizi obsahu pro web nebo odborná média. Nacenění individuálně dle rozsahu.

S chutí propojuji své znalosti webového vývoje s vystudovanou žurnalistikou. I díky tomu jsem pro blog SUPERKODERS napsala, editovala nebo pomáhala se vznikem více než třiceti odborných článků. V rámci Pagespeed.cz pak publikuji odborné články na blogu a připravuji pravidelný newsletter.

Profesně se neustále vzdělávám. Pravidelně se účastním konferencí a meetupů Frontendisti.cz. Této komunitě také pomáhám jako aktivní členka, mimo jiné pro ně píši newslettery.

Zkušenosti:

  • 2020–dodnes, PageSpeed.cz – konzultantka rychlosti webových stránek, tvorba komplexních auditů, ale také menší analýzy jednotlivých metrik
  • 2017–2022, SUPERKODERS – front-end kódování často designových webů; používané technologie: HTML, CSS, JavaScript, GSAP
  • 2016
    • Inspire CZ – agenturní front-end kodérka se zaměřením na technologie HTML5 a CSS3, psaní Latte šablon
    • igloonet – odborná stáž zaměřující se na znalosti z oblasti front-end developmentu

Přednáška o rychlosti webu na #FrontKon konferenci

Zuzana Šumlanská

Kontakty

Zuzana Šumlanská
Březnice 458
Zlín
760 01
Email:zuzana.sumlanska@gmail.com
LinkedIn:zuzana-sumlanska
Twitter:Zuza_Sumlanska
Účet:1625088035/3030
IČ:04272838