Doporučení z první ruky

Mgr. Zuzana Vrbová — překladatelka angličtiny


Zobrazuji č. 21-25 z celkem 25 doporučení

Paní magistra Vrbová je úžasná profesionálka. Vytvořila pro mne několik prvotřídních překladů, vždy byla milá a ochotná a čeho si vážím nejvíce – nejenže dodržovala termíny, na kterých jsme se předem shodly, ale někdy se mi snažila práci ulehčit i tím, že zadaný překlad zvládla i rychleji. Naše spolupráce tak byla velmi efektivní a určitě se budu vracet. Mohu vřele všem doporučit.

MgA. Andrea Danková

Se Zuzanou a jejím překladem jsem ohromně spokojená. Překládala pro mě cestovního průvodce po Benátkách z českého do anglického jazyka včetně webových stránek a všech dalších souvisejících textů. Celá spolupráce probíhala bezvadně, Zuzana je opravdu pečlivá, spolehlivá a velmi profesionální. Nejvíce oceňuji vždy jasnou a milou komunikaci ohledně překladu a především cit naladit se a zachovat tón původního textu. Zároveň mě velmi mile překvapila struktura zaslaného překladu, která jen potvrzuje Zuzčinu preciznost. Jsem moc ráda, že jsem si pro překlad vybrala právě Zuzanu. Další texty už bych v budoucnu nesvěřila nikomu jinému :)

Mgr. Zuzanu Vrbovou zcela jistě doporučuji. Tématem překladu byla povídka z oblasti fantasy s nemalým množstvím různých archaismů, filozofických obratů, novotvarů a barvitých frází. Pečlivost překladu zcela předčila má očekávání, stejně tak cit pro detail a práce se slohem obecně. Ve finále se mi dokonce anglický překlad líbil více než český originál. Ještě jednou děkuji za vstřícný přístup a úžasný kus práce :-)

Ing. Adam Vesecký
softwarový inženýr
vesecky.adam@gmail.com

Moje osobní zkušenosti s paní Mgr. Zuzanou Vrbovou jsou jen v pozitivním slova smyslu. Ochota, preciznost, odbornost, lidský přístup, vstřícná komunikace přinášejí pocit komfortu. V případě překladu prozatím úryvků z knihy„Pozemský Ráj duše“ bylo třeba vystihnout hloubku myšlenek, což podle odezvy zahraničních nakladatelství se jí podařilo dokonale. Vřele a upřímně doporučuji.

Eva Haberlandová
autorka knihy Pozemský Ráj duše
evahannah@email.cz 606 375 033

Autor textu má těžkou úlohu také v tom, zdali mu budou hledající schopni porozumět. A proto volí taková slova, aby byla pro čtenáře co nejvíce srozumitelná, nikoliv však natolik, aby čtenáře vystavil slepému přejímání a zbavil ho tak svobody přemýšlení o všech souvislostech našich životů. A proto někdy nemůžeme porozumět sebelepšímu překladu, pokud jsou nám předávané myšlenky vnitřně i rozumově nesrozumitelné, a naopak, porozumíme-li, na základě své vlastní zkušenosti a prožitků, nalezneme v něm pravdu, byť by byla skryta mezi oněmi řádky, nemusí být ona pravda srozumitelná pro někoho jiného. A právě proto jsem se rozhodl k doporučení paní Mgr. Zuzany Vrbové, protože jsem se již mohl přesvědčit, jak citlivě a s jakým hlubokým vhledem dokáže duchovní texty překládat do anglického jazyka, a zároveň z jazyka anglického do jazyka českého. Není to jen pouhé „mechanické“ překládání, jak tomu může být u jiné literatury. Jsem přesvědčen, a věřím tomu, že paní Zuzana musí s textem nejdříve vnitřně souznít – ve svém nitru –, a teprve potom se zcela spontánně „rozepíše.“ Někdy je nutné nastudovat věci, které nejsou v žádném slovníku, jako např. starší arabské jednotky, anebo význam různých archaismů. Nemluvě o konzultaci s rodilým mluvčím, pro kterého platí vše, co jsem již uvedl. I v takovém případě je nutné pocitově naslouchat a následně rozhodovat o tom, zdali jím vyjádřené „korektury“ souzní s tím, jak to pociťuje autor textu a následně i jeho překladatel. Paní Zuzana Vrbová mi překládala několik takových textů, a nikdy se mi nestalo, že bych s nimi nesouzněl. Jsem si vědom, že se jedná o mou vlastní (individuální) zkušenost, nic mi však nemůže zabránit v tom, abych její překlady nemohl doporučit všem ostatním. Už jen na základě kladných ohlasů od mých přátel.

Petr Stoll
zaměstnanec v oboru vytápění
petr.stoll@gmail.com 721 824 784