Černé labutě

26. října 2011 Robert Vlach

Podnikáte uprostřed statického Průměrostánu, anebo lovíte černé labutě na neprobádaném území tajuplného Extrémistánu? Odpověď na tuto zdánlivě nesmyslnou otázku, jako z Alenky v říši divů, může být klíčem k záhadám vašeho podnikání.

Propastný rozdíl mezi zamýšleným a skutečným výsledkem podnikatelských záměrů či projektů je téma, které mne nepřestává fascinovat. Něco si krásně naplánujeme. Doslova to vidíme před očima, jakoby se to už stalo. Ale ono ejhle, nakonec se to vyvine úplně nečekaně, jinak. Následuje další smělý plán, nečekané prozření, a tak stále dokola. Proč?

Osvětluje to tzv. krocanův problém tisíce a jednoho dne: Milého krocana krmí a hýčkají už coby malé krůtě. Sílí a roste a každým dnem si je stále více jist, že v tomhle ráji bude žít navždy. Tisíc dní blahobytu jej zbaví všech pochybností o nejisté budoucnosti. Až 1001. den se vše náhle změní. Nic netušícího krocana zabijí a upečou jako hlavní chod vánoční večeře.

Krocan padl za oběť černé labuti, nepředvídatelné události s velkým dopadem. Z pohledu jeho životních zkušeností nic nenaznačovalo tomu, že by taková událost mohla nastat. Naopak, omezenost jeho poznání jej setrvale utvrzovala o opaku, až této iluzi uvěřil.

Libová definice s příklady

Spojení černá labuť se ve středověku používalo pro označení krajně nepravděpodobného, až nemožného jevu. Ovšem jen do té doby, než byla objevena Austrálie a v ní, světe div se, skutečná černá labuť. Jediné pozorování postavilo na hlavu poznání předchozích generací:

černá labuť
Labuť černá (zdroj: Wikipedia)

Zavedený pojem si vypůjčil Nassim Nicholas Taleb v názvu své knihy Černá labuť pro označení ojedinělé události či jevu, který má 3 základní atributy:

 1. výjimečnost zcela mimo rámec očekávání a prognóz (jako blesk z čistého nebe)
 2. mimořádný dopad na budoucnost projektu, firmy, společnosti či jednotlivce
 3. je obětí vysvětlování a pozdější klasifikace jako nevyhnutelné, předvídatelné události

Několik příkladů známých černých labutí:

 • havárie jaderné elektrárny Fukušima následkem nečekaně vysoké vlny tsunami
 • nástup internetu a raketový růst společností jako Google či Apple
 • útoky v USA 11. září nebo rozsah obětí a škod 2. světové války
 • ropná havárie v Mexickém zálivu a marné pokusy o zastavení úniku ropy do moře
 • erupce islandské sopky a náhlé pozastavení letů nad Evropou
 • fenomenální bestsellery jako Harry Potter či Šifra mistra Leonarda
 • bleskový krach na americké burze v roce 2010 vyvolaný chybou software

Příkladem však může být i to, když se nějaký velmi pravděpodobný a očekávaný jev nestane. Černé labutě nejsou objektivní fenomén, ale spíš důsledek omezenosti hranic poznání a přehnané důvěry v to, co už víme. Vyskytují se zcela běžně všude kolem nás, ale většinou si toho nejsme vědomi, protože máme tendenci tyto mimořádné jevy zpětně vysvětlovat jako nevyhnutelný následek známých příčin. Tak je to.

No dobře, ale co z toho?

Možná si vzpomenete, že o Talebově knize a černých labutích jsem už psal v souvislosti s rolí náhodynezávislosti v podnikání. S půlročním odstupem, po několika přednáškách a živých diskusích však mohu říci, že problematika nahodilosti, pravděpodobnosti a predikce je pro pragmatické podnikatele těžce uchopitelná. Ptají se vždy stejně: „Co z toho?“

Taleb sám vyzdvihuje praktický význam teorie černých labutí, když říká, že to hlavní, oč mu v životě jde, je nebýt ten krocan. Souhlasím. V praxi to však představuje obrovský problém. Jak se mohu připravit na něco, co podle našich omezených představ neexistuje? Odpověď je geniálně prostá: Musím změnit svou představu o tom, v jakém prostředí podnikám.

Průměrostán vs. Extrémistán

Černé labutě žijí v dynamickém prostředí, které Taleb označuje výmluvným termínem Extrémistán. Oproti němu staví statické, kontrolované a předvídatelné prostředí neboli Průměrostán. Rozdíly vysvětluje názorně pomocí následující tabulky:

PrůměrostánExtrémistán
neškálovatelný, relativně malé extremityškálovatelný, mimořádně velké extremity
malá nahodilostvelká nahodilost
typický člen je průměrnýčlen je atypický obr či trpaslík, nenormální
vítězové ukrajují malou část koláčevítěz bere (téměř) vše
příklad: obecenstvo před objevem gramofonudnešní globální obecenstvo umělce
běžný výskyt ve starověku a středověkuběžný výskyt v moderním novověku
odolnost vůči černým labutímzranitelnost černou labutí
podřízený pomyslným zákonům gravitaceneomezen běžnými limity
fyzikální podstata a daná omezení (např. výška)číselná podstata (např. bohatství)
nejtěsnější možná blízkost utopické rovnostinadvláda extrémní nerovnosti
pro celek není určující jediný výskytcelek je dán výskytem několika extrémů
krátké pozorování poskytuje dobrý obrázekbez delšího pozorování se nedá nic zjistit
tyranie kolektivutyranie nepředvídatelného
neznámé se dá předvídat ze známéhotěžce předvídatelný z historických dat
historie se vyvíjí postupněhistorie se vyvíjí skokově
jevy jsou rozloženy na gaussově křivcerozložení jevů je fraktálové nebo neurčitelné

Skeptický empirismus vs. platonický přístup

Vtip je v tom, že v Průměrostánu bychom chtěli žít všichni (stejně jako ten krocan). Nemáme rádi nepříjemná překvapení a přání je nám otcem myšlenky. Bohužel, většina problémů či projektů se vyskytuje v otevřeném a špatně předvídatelném prostředí.

Taleb porovnává důsledky dvou možných přístupů. Zatímco skeptický empirismus z této neuzavřenosti vychází a s výskytem černých labutí počítá, podstatně rozšířenější platonický přístup se s nimi vypořádává až zpětně, pokud vůbec. Rozdíly opět ilustruje tabulka z knihy:

Skeptický empirismusPlatonický přístup
zájem, co leží za teorií a platonickým zlomemzájem o vnitřní prostor definovaný teorií
respektuje ty, kteří mají odvahu říct „Nevím.“„Kritizujete naše modely. Lepší nemáme.“
praktik s nohama na zeminepraktický teoretik
považuje černé labutě za zdroj nahodilostipovažuje běžné fluktuace za zdroj nahodilosti
při hledání řešení vychází z praxeřešení plánuje na papíře, praxí se zabývá poté
zpravidla nenosí obleky (kromě pohřbů)nosí tmavé obleky a bílé košile, mluví nudně
dává přednost správnosti před přesnostíprecizně mylný
minimum teorie, teoretizování má za nemocpřehnaný důraz na abstraktní teorie a modely
nevěří, že lze snadno počítat nahodilostpředpokládá, že náhodu lze spočítat
vzor: Sextus Empiricus, empirický medikvzor: Laplace, svět coby mechanický stroj
praktická intuice, od pozorování ke knizevychází z vědeckých článků, od knih do praxe
nevychází z věd, užívá vlastní metody výpočtuinspirován fyzikou, spoléhá na matematiku
zdravá skepse, vědomí nepoznanéhomyslí si, že toho ví už docela dost
vychází z předpokladu, že je v Extrémistánupředpokládá, že je uprostřed Průměrostánu
sofistikované řemeslonedovařená věda
chce být přibližně správný v reálném světěchce být přesný v rámci úzkého modelu

Poznámka: Tabulky jsou vyňaty z kontextu knihy The Black Swan, takže jsem je v překladu pro účely článku mírně upravil a doplnil. Významově však zůstávají věrné originálu.

Kasino, tygr, dynamit a výkupné

Rozpor mezi plánováním podnikání na rozhraní Průměrostánu a Extrémistánu nejlépe dokládá Talebova zkušenost s kasinem v Las Vegas, které jej přizvalo k analýze rizik:

Z hlediska předvídatelných rizik je kasino velmi bezpečný byznys. Celý herní systém je precizně spočítán tak, že se riziko dlouhodobé ztráty v praxi blíží nule. To je ovšem ta část podnikání, která se nachází v předvídatelném Průměrostánu.

Kasino jako celek se však nachází v dynamickém prostředí Extrémistánu, který je hlavním zdrojem černých labutí a rizik. Taleb uvádí 4 největší problémy, které kasino potkaly. Výčet je šokující, poučný i zábavný zároveň:

 1. Cvičený a jindy krotký tygr napadl nepojištěného a nenahraditelného představitele hlavní role velkolepé show Siegfried & Roy, kterou kasino s velkým úspěchem produkovalo. Důsledkem bylo ukončení produkce a finanční ztráta odhadnutá na 100 milionů dolarů.
 2. Zaměstnanec, který měl povinnost oznamovat velké výhry na finančák, ukládal z neznámého důvodu celé roky neodeslané formuláře někam do šuplíku. Když se na to přišlo, kasino málem přišlo o licenci. Nakonec vyvázlo jen s obrovskou pokutou.
 3. Dodavatel stavby kasina se při práci zranil a když nebyl odškodněn podle svých představ, rozhodl se kasino vyhodit do povětří dynamitem. Naštěstí byl včas odhalen.
 4. Únos dcery majitele kasina jej donutil porušit předpisy a použít peníze kasina pro zaplacení výkupného. No a další podobné historky…

Nebýt krocan

Vybudovat podnikání, které je zcela odolné proti negativním dopadům černých labutí, samozřejmě nelze. Můžeme však změnit způsob, jakým o rizicích uvažujeme, a tím učinit naše podnikání otevřenější a odolnější zároveň. Zde je pár tipů, jak s tím můžete začít:

 • Nesnažte se černé labutě předvídat. Místo toho nadcházejte těm pozitivním a posilujte robustnost jádra podnikání. Delší expozice znamená jistotu výskytu labutě.
 • Naučte se rozlišovat mezi Průměrostánem a Extrémistánem a přizpůsobte tomu svou strategii. Máte-li podezření na Exterémistán, nespoléhejte se na statistické předpovědi.
 • Ověřujte zpětně úspěšnost svých minulých předpovědí. Přiznejte chybu a nevhodné metody vyřaďte. Občas se vám podaří přebarvit černé labutě na šedé, ale potrvá to.
 • Budoucnost je nejistá. Neuvažujte o ní, jako by to byla hotová věc. Není. Také se naočkujte proti příběhovému syndromu. Vycházejte z faktů a naučte se říkat „Nevím.“
 • Nedělejte dluhy. Každá půjčka je v podstatě silnou sázkou na lepší budoucnost, že lépe splatíte to, na co nyní nemáte. Ale budoucnost může být i horší, rozhodně bude jiná.
 • Kultivujte kritické myšlení, skeptický empirismus. Různí lidé vzdorují nahodilosti po svém a čím více metod poznáte, tím lépe. Inspirovat by vás mohly mj. následující knihy:

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí