Co čtu

15. ledna 2010 Robert Vlach

Navzdory prudkému nástupu internetu a multimédií zůstává kniha (a četba obecně) dosud nepřekonaným sdělovacím prostředkem pro předávání vědomostí. Profesionál, který pravidelně čte dobré knihy, získává na svou stranu nedocenitelného průvodce a pomocníka.

Toto téma bych rád poněkud netradičně otevřel vlastním příběhem a líčením okolností, které mne dovedly až k myšlence založit si čtenářský blog a napsat tento článek…

Psychologie silných stránek osobnosti říká, že člověk by měl poznat a rozvíjet své talenty více než jiné schopnosti, ve kterých moc nadání nepobral. Podle slavného online testu StrengthsFinder od společnosti Gallup, který umožňuje silné stránky zjistit, jsou mými přednostmi strategické uvažování, aktivní přístup, maximalismus, tah na bránu a flexibilita (Strategic, Activator, Maximizer, AchieverAdaptability). Tolik aplikovaná teorie. Tento test má bohužel tu vadu, že spoléhá na schopnost sebehodnocení respondenta, takže občas neodhalí silné stránky, které si sami nepřipouštíme či neuvědomujeme. To byl i můj případ.

Čtu. Rychle, hodně a rád. Pár desítek knih ročně a k tomu odebírám či kupuji asi tucet časopisů: Euro, Respekt, Reflex, Chip, ComputerWorld, Vesmír, Test, Klíčová dírka aj. Nezabírá mi to ani moc času – většinou si čtením jen krátím čas v dopravních prostředcích či dlouhé zimní večery doma u krbu (nemáme auto ani televizi). Zkrátka, nikdy mi na tom nepřišlo nic zvláštního. Až do loňského léta.

Tím, že jsem se rozhodl vydávat novinky o podnikání na volné noze doplněné o užitečné tipy, jsem se zároveň začal mnohem více zajímat o to, co čtou ostatní. Ke svému velkému překvapení jsem ale zjistil, že četba poněkud vychází z módy. Zejména mladší generace dává podle všeho přednost novým médiím a podle některých průzkumů tím přichází o schopnost vstřebávat a chápat delší texty.

Ačkoli sám dávám většinou přednost škole života, považuji literaturu a vzdělanost za jeden z pilířů svobodné, otevřené společnosti. Ptal jsem se tedy sám sebe, co mohu pro podporu čtení knih udělat?

Ze všeho nejdříve jsem začal přidávat minirecenze užitečných knih do již zmíněných novinek (přihlášení odběru viz níže pod textem článku). Tipy měly ohlas, a protože čtu také tituly, které s podnikáním přímo nesouvisejí, založil jsem si nakonec na doméně www.CoCtu.cz samostatný čtenářský deník včetně minimalistické Twitter verze. Zároveň doufám, že vás tímto článkem budu inspirovat jak ke čtení dobrých knih, tak k jejich následovné propagaci.

Proč číst knihy?

Z loňského průzkumu podnikání na volné noze vyplynulo jedno velmi potěšující zjištění: 100 % respondentů uvedlo, že cítí nutnost se dále vzdělávat, a to nejen kvůli konkurenci. Podle mých zjištění ale mnozí nezávislí profesionálové téměř nečtou. Vysvětluji si to tak, že buď dávají přednost jiným formám získávání informací, anebo zůstávají pouze u slov. Pár argumentů proč to změnit:

  • Kniha je ideální médium pro přenos vědomostí. Člověk nemá dost času, aby získal všechny vědomosti přímo ze zdroje praxí, výzkumem nebo kontaktem se zkušenějšími kolegy. Knihy jsou neúnavným učitelem a pomocníkem, chceme-li se dozvědět něco nového, co není zrovna jednoduché na pochopení.
  • Knihy nás inspirují a otevírají nové obzory. Správná kniha ve vhodný čas může změnit náš život, odhalit nové směry a možnosti (angličtina pro to má krásný výraz mind-blowing book – kniha, která vás dostane). Některé knihy se odkazují na jiné, a tím se zkušenost objevování nového ještě prohlubuje.
  • Čtení trénuje mozek a myšlení. Dobré knihy nás nutí přemýšlet, zejména když jich čteme více a navzájem si odporují. To posiluje naše kritické myšlení a schopnost argumentace. Udržování dobré mentální kondice navíc údajně oddaluje stáří.
  • Čtenáři disponují větší slovní zásobou. Nemusíte se zrovna živit psaním nebo přednášením; slušná slovní zásoba se hodí vždycky. Výřečnost, rétorika, přesvědčovací schopnosti – vše se odvíjí od toho, jak vládneme slovy a jejich významy.
  • Sečtělost je věcí společenské prestiže. Patří to k dobré společenské konverzaci, ale hlavně: v poznání je síla (známý to podtitul populárně-vědeckého časopisu Vesmír). Těžko se budete moci v diskusi postavit oponentovi, který má takříkajíc načteno. Můžete být pracovitější než konkurence, ale ta vás může převálcovat ve vědomostech.
  • Citlivě zvolená kniha je jedním z nejlepších dárků. Pokud čteme, nevyhnutelně nás bude napadat, koho by ta či ona kniha mohla potěšit. Takovým darem dáváme člověku najevo, že jej chápeme jako osobnost, která si zaslouží zvláštní zacházení.

Poznámka: říkám knihy, ale v podstatě mám na mysli také namluvené audio-knihy, elektronické e-knihy (na přenosné čtečky se vyloženě těším) a rozsáhlejší články.

Knihy o podnikání na volné noze

Česky dosud nevyšla žádná kniha o podnikání na volné noze (anglicky freelancing). Proto jednu už asi rok píšu – vyjde snad ještě letos. Veškerá literatura, ze které jako autor a lektor čerpám, je ze zahraničí a v angličtině. Nové knihy nakupuji většinou přes Amazon, starší přes Alibris, v krajním případě eBay. Nabídka je opravdu velmi bohatá, odhadem jde o desítky až stovky různých titulů.

S ohledem na četné zvláštnosti podnikání na volné noze nejsou bohužel tyto knihy jednoduše nahraditelné jinou literaturou o firemním a živnostenském podnikání. Citelnou mezeru na knižním trhu se snaží zaplnit náš blog, ale to samozřejmě nestačí. Věřím, že v budoucnu se tento stav zlepší a velmi produktivní čeští vydavatelé nabídnou nám čtenářům něco i z tohoto soudku. Jinak bychom se do toho asi pustili my z portálu Na volné noze.

Motivační literatura pro podnikatele

Na závěr jsem si nechal téma, které je poněkud kontroverzní a zasluhuje zvláštní pozornost. Když hovořím se začínajícími podnikateli, často mohu téměř s jistotou říci, kdo z nich byl ovlivněn populární motivační literaturou. Pozná se to podle snů o úspěchu, které takto zasažení lidé spřádají. V jejich představách bývá úspěch úzce spojen s jakýmsi finančním exitem podnikání a odchodem do zaslouženého finančního důchodu, nejlépe někde v Karibiku či Tichomoří. Takový podnikatelský happyend.

Jde v podstatě o velkoobchodní import amerického snu do našeho podnikatelského prostoru. Bestsellery autorů jako Robert Kiyosaki (Bohatý táta chudý táta), Napoleon Hill (Myšlením k bohatství), Donald Trump (Zbohatněte jako já) a podobných super-podnikatelů se u nás prodávají po tisících, přestože jen mizivý zlomek čtenářů dokáže na základě jejich doporučení opravdu uspět a zbohatnout.

Nemohu se ubránit dojmu, že v evropském prostředí individuální podnikatelská strategie postavená na tomto ideovém základě selhává. Potkávám mnohem více lidí, jejichž podnikání se důsledkem takovéhoto způsobu uvažování ocitá v problémech, než těch, jimž skutečně pomohlo k profesnímu úspěchu a smysluplné existenci. Jako podnikatelé bývají netrpěliví, mají sklony ke spekulacím a přílišné zaujetí ziskem bývá z jejich počínání patrné, což pochopitelně odrazuje zákazníky.

Více se touto problematikou zaobírám v připravované knize. Zde bych chtěl říci alespoň tolik, že podle mých zkušeností žádný zaručený recept na podnikání neexistuje. Každá podnikatelská strategie má svůj omezený potenciál a její úspěšnost nutně klesá úměrně počtu podnikatelů, kteří ji uplatňují. Deset podnikatelů může mít s určitou strategií úspěch, ale jakmile vyjde knižně a začnou ji praktikovat miliony lidí, nemohou již být ani zdaleka tak úspěšní.

Motivační literatura má na trhu své místo, ale je ve vlastním zájmu každého čtenáře, aby si udržel kritický odstup. Naštěstí je zde také spousta vynikajících knih o dílčích oblastech podnikání, jako je management, projektové řízení, obchodní jednání či rétorika, i jiných, které nás mohou tak či onak inspirovat k vlastním úvahám a činům. Každý z nás je dědicem tisícileté kulturně-literární tradice a je pouze na nás, jak s tímto odkazem naložíme.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí