Nové profese: distanční lektor a tlumočník

10. listopadu 2006 Robert Vlach

Poslední verze programů pro internetovou komunikaci umožňují bezplatné videotelefonování v dobré kvalitě a na libovolně velkou vzdálenost. Byť byly dříve tyto technologie pro veřejnost prakticky nedostupné, nyní je může s minimálními náklady využívat každý a v některých oborech to pravděpodobně vyvolá menší revoluci.

Tento nový trend se začíná objevovat u většiny nezávislých profesí, které jsou postaveny na slovní komunikaci. Zpočátku to bezpochyby budou právě nezávislí tlumočníci cizích jazyků a různí lektoři či učitelé, zatímco další profese, a zejména všemožné druhy poradenství, je budou postupně následovat. Představme si nyní alespoň krátce obě uvedené specializace a společně s nimi i některé základní praktické výhody vzdáleného poskytování služeb:

  • Distanční lektor vyučuje prostřednictvím videohovorů po internetu své studenty a dává jim tím ideální doplněk k běžné výuce (např. formou extra hodin konverzace při studiu jazyků). Výhodou je menší závislost učitele na hodině či místě výuky a z toho plynoucí úspora nákladů i nižší konečná cena vyučovací hodiny. Navíc, pokud jde o náš příkladový nácvik konverzace, může si student nasmlouvat distančních lektorů i více a tím podstatně urychlit své studium.
  • Distanční tlumočník provádí tlumočení z domova, což představuje obrovskou úsporu nákladů, které by jinak byly vynaloženy na cestovné, diety, reprezentativní vzhled apod. Specialitou je zde využití konferenčních videohovorů neboli takzvané videokonference, kdy spolu hovoří několik osob zároveň a každá z nich je přitom na jiném místě.

Zkušenosti ze zahraničí

I když je Česká republika poměrně vyspělou civilizovanou zemí, v nových technologiích často výrazně zaostáváme nejen kvůli nižší české kupní síle, ale především pro naši malou ochotu učit se novým věcem se zaujetím a bez zbytečné skepse. To se bohužel projevuje na všech úrovních, takže zatímco v cizině podporuje tyto inovace vláda nemalými dotacemi do školství i soukromého sektoru, u nás novinky tradičně zavádějí nadšenci za naprostého nezájmu státu i velké části české veřejnosti.

"V roce 2004 jsem ve Francii učila francouzštinu v Národním centru pro vzdělávání dospělých. V některých prezenčních kurzech probíhaly až dvě třetiny vyučování po internetu, nemluvě o dalších možnostech ucelené distanční výuky," popisuje jednu ze svých mnoha zahraničních zkušeností Mgr. Sonia Ennafaa, profesionální lektorka, tlumočnice a překladatelka na volné noze.

Pro distanční výuku po internetu se celosvětově ujal pojem eLearning (resp. e-Learning) a v současnosti již jde o obrovský komerční hit. Za všechny formy jeho uplatnění v praxi uveďme alespoň velmi užitečný německý projekt eTandem, který je hrazen z fondů Evropské unie a páruje konverzační či korespondenční partnery po celém světě.

Technické požadavky

Bezplatné telefonování po internetu s podporou videa umožňuje zejména fenomenální program Skype a s jistým omezením i další aplikace jako např. Messenger od firmy Microsoft nebo populární ICQ. Uvedené programy jsou zcela zdarma a jejich instalaci zvládne i začátečník.

Co se počítače týká, vystačíte si i se základním zvukovým vybavením a laciným mikrofonem nebo nějakou hands-free sadou pro PC. Pro dobrou kvalitu videohovorů je ale velmi důležité rychlé internetové připojení (kabelové či ADSL) a nějaká lepší webová kamera (přinejmenším značková střední třída). Při instalaci webkamery je dobré myslet i na to, že může přestavovat závažné ohrožení vašeho soukromí. Proto ji natočte tak, aby zabírala pouze váš pracovní prostor, a vypínejte ji, když není zapotřebí.

Lektoři a tlumočníci, bděte!

Přestože je v oblasti tlumočenívýuky značná konkurence, drtivá většina profesionálů o nějakých inovacích ani neuvažuje, natož aby je postupně do svého podnikání zaváděli. Přitom jde společně s budováním dobrého jména o jeden z nejlepších způsobů udržení vysokých příjmů v našlapané konkurenci a zároveň vhodnou příležitost pro začátečníky, jak si vydobýt své místo na trhu.

Jinými slovy, pokud si tyto nové technologie neosvojí včas zkušení mazáci, mohou po čase ke svému nemilému překvapení zjistit, že se ve svém oboru ocitli mimo skupinu s nejvyššími příjmy, kam by jinak se svou letitou praxí patřili. Zejména v uplynulém půlstoletí bychom nalezli bezpočet takovýchto případů v oborech, kde nové technologie zcela změnily pravidla hry (namátkou cestovní ruch, přeprava a zásobování, účetnictví, vydavatelství a mnohé další). Nikdy, opravdu nikdy nepodceňujte vývoj trhu směrem k novým, rozumně vyhlížejícím příležitostem!

Pokud byste chtěli své podnikání obohatit poskytováním distančních služeb, vřele vám doporučuji přečíst si i můj starší článek o jištění zakázek a pohledávek, který vám umožní předejít některým nepříjemnostem, dnes tolik typickým pro zakázky z internetu. Případným vážným zájemcům také rád v rámci svých časových možností pomohu videohovory otestovat. Mezi prvními byly třeba soudní tlumočnice Mirka Chroustová nebo již výše citovaná Sonia Ennafaa.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí