Finanční krize

3. listopadu 2008 Robert Vlach

Podnikatelský sektor čekají nemalé problémy v důsledku současné finanční krize. Hospodářská recese ovlivní podnikání všech, nicméně mnohem snesitelnější bude pro ty, kteří se zpomalující ekonomice přizpůsobí.

Během posledních týdnů jsem byl mnohokrát dotázán, co může probíhající krize finančního sektoru způsobit, až dorazí k nám do Česka. Lidé, kteří poctivě pracovali, se nyní začínají obávat o své úspory a profesní budoucnost. Neuvážená rozhodnutí by mohla mít v takové situaci vážné následky. Proto se pokusím srozumitelně vysvětlit příčiny krize, její očekávaný vývoj a závěrem přidám několik doporučení, jak můžete své podnikání na horší časy připravit.

Příčiny finanční krize

Moderní bankovnictví je díky složitému názvosloví a neprůhlednosti většiny finančních produktů laikům zcela nesrozumitelné. Pro běžného klienta je proto celá věc zjednodušena na pár prázdných pojmů, dobrých leda tak do reklamy.

Banky, pojišťovny a jiné finanční instituce dlouhodobě těží z toho, že jejich klienti financím v podstatě nerozumějí. Aby této pozice příliš nezneužívaly, jsou ze zákona podřízeny přísnému dohledu, a právě v jeho selhání je třeba hledat hlavní příčiny současné krize:

 1. Selhání řídících a kontrolních mechanismů – Státní instituce a soukromé agentury, které měly předcházet problémům vyspělých ekonomik, hrubě neodhadly situaci na trhu s nemovitostmi. To vedlo k nadhodnocení celé ekonomiky a následnému splasknutí bubliny. Chyba je také na straně teoretických ekonomů a politiků, kteří volali po stále větší deregulaci a omezování kontroly.
 2. Dluhová ekonomika – Občané, podnikatelé, firmy i celé státy dnes žijí na dluh. Zatímco dříve byla hodnota peněz kryta zlatem nebo jinou komoditou, moderní bankovnictví tuto praxi zrušilo. Hodnota peněz je tak vyjádřena pouze relativně a nepřímo jejich kupní silou. Problém nastal v okamžiku, kdy se ukázalo, že četné pohledávky, na kterých je hodnota peněz závislá, mohou být nedobytné. Tyto náhlé ztráty ohrozily platební schopnost bank a vyžádaly si rychlý zásah národních států.

Zejména v USA je nyní velice módní svalovat vinu na hamižné bankéře a zkorumpované politiky. Krize je nicméně také dílem obyčejných Američanů, jejichž zadlužování vedlo k nadměrné spotřebě a také již zmiňovanému růstu ceny nemovitostí. Podobný trend je bohužel možno vysledovat i v jiných zemích, Českou republiku nevyjímaje.

Hospodářská recese

Globální ekonomika je na všech úrovních propojená. V obdobích prosperity to přináší mnoho výhod a růst životní úrovně ve většině zemí. Tato provázanost má ale i své stinné stránky. Současná krize sice vypukla v USA, ale rychle zachvátila další zahraniční trhy a dosud nevíme, jak velké škody tato nákaza napáchá.

Je pravděpodobné, že extrémně zadlužená ekonomika USA bude recesí postižena nejhůře. Její vliv na objem produkce v ostatních zemích způsobuje problémy s odbytem mnoha velkým firmám, což povede ke ztrátám, propouštění a růstu nezaměstnanosti. Státy a centrální banky se usilovně snaží omezit počet bankrotů přiléváním nových peněz do ekonomiky, čímž ale riskují růst inflace a další problémy.

Jinými slovy, světová ekonomika je nebezpečně rozkolísaná a teprve následující měsíce ukážou, jestli je na místě dnes tolik užívané srovnání s Velkou hospodářskou krizí 30. let. Ekonomové i politici se zatím shodují ve dvou věcech:

 • Nejde o selhání celého systému – Kapitalismus umožňuje problémy zasažených částí globální ekonomiky účinně řešit. Volný trh je i přes určité nedostatky nadále uznáván jako nejlepší ekonomický model, ke kterému naše civilizace dospěla.
 • Recese může být dosti hluboká – S ohledem na závažnost a rozsah problémů se očekává, že očistný proces bude bolestivý a potrvá dlouho, než trhy opět dospějí do rovnovážného stavu. USA mohou přijít o status ekonomické supervelmoci.

Ekonomická prognóza pro Česko

Česká média, politici i státní činitelé jsou pochopitelně velice opatrní, pokud jde o hodnocení rizik současné krize. Oficiální stanoviska jasně hovoří o údajně dobré kondici naší ekonomiky. Nicméně kvůli obavám, že by občany mohla ovládnout panika, se stát musel zaručit za vklady v bankách, stejně jako to udělali ostatní členové EU.

Naše situace opravdu není tak špatná jako v jiných zemích. Ovšem i u nás je zadluženost firem a občanů velká. Můžeme tak jen doufat, že procento špatných půjček a hypoték nebude podobně vysoké jako jinde, a že si Češi při finančním plánování zachovali alespoň trochu zdravého rozumu.

Ať tak nebo onak, většina ekonomických odvětví pocítí znatelný pokles. Již nyní omezují výrobu automobilky a velké průmyslové podniky orientované na vývoz. Klesá poptávka po luxusních produktech, ve zpracovatelském průmyslu došlo na první bankroty a bude následovat vlna propouštění. S ohledem na rizika hypotéčního bankovnictví je ohroženo levné financování staveb – do problémů se tak dostávají developerské společnosti a totéž hrozí v celém stavebnictví.

Česká ekonomika pravděpodobně směřuje k recesi, která vystřídá nevídaný ekonomický růst posledních let. Naše situace bude závislá na stavu celé Evropské unie, s jejímž osudem je nyní Česko pevně svázáno. Plovoucí kurz koruny nám sice dává oproti eurozóně trochu větší manévrovací možnosti, ale rozhodující vliv na vývoj krize to zřejmě mít nebude.

Rady pro podnikání v horších časech

Krása tržní ekonomiky spočívá v tom, že volný trh dává v syrových podmínkách hospodářské recese největší šanci ekonomicky přežít schopným firmám a jednotlivcům. Ti méně zdatní ztratí svůj tržní podíl a nějací ti dinosauři nepřežijí vůbec. Jakkoli se to může někomu jevit tragicky, jde veskrze o ozdravný proces, jehož pomocí trh a s ním celá společnost předchází mnohem horším variantám vývoje.

Nezávislí profesionálové, živnostníci a drobní podnikatelé jsou během krize oproti firmám v určité výhodě. Podnikání na volné noze je více flexibilní než to firemní. Umožňuje tak provádět zásadní změny třeba i během jednoho týdne, což je pro větší firmu prakticky nereálné. Jednotlivci rovněž nemívají velké fixní náklady, kdežto firmu může při poklesu obratu ohrozit třeba už jen splácení úvěrů a mezd.

Pro nezávislé profesionály je prvořadé si svou výhodu uvědomit. Mediální zprávy nemusejí být zrovna optimistické, ale vaše situace je jiná a v mnoha ohledech lepší. Aktivně se zajímejte o dění v ekonomice a celé společnosti. Přirozeně pak začnete své podnikání rychle měnit tím správným směrem. Zde je do začátku pár rad, na co byste se mohli zaměřit:

 • Obstarejte si kvalitní informace – Začněte pravidelně sledovat důvěryhodné zdroje ekonomických zpráv. Nepodléhejte panice a důležitá rozhodnutí dělejte až na základě lepšího porozumění nové situaci.
  • iHned – zpravodajský server deníku Hospodářské noviny
  • ČT24 – veřejnoprávní televizní zpravodajství
  • Respekt – ekonomické komentáře v širším kontextu
 • Chraňte své úspory – Postarejte se, aby byly vaše peníze i po dobu krize v relativním bezpečí. Běžných účtů se zatím riziko netýká, ale některé finanční produkty ohroženy být mohou. Máte-li našetřeno více, hrozba inflace vás asi donutí část prostředků investovat.
 • Přezkoumejte rizika – Včasná prevence rizik je často levnější než řešení na poslední chvíli. Podívejte se na své podnikání s odstupem a ujasněte si, jak by vás mohla tato krize ohrozit. Reálnou hrozbou je pokles poptávky, růst inflace a cen.
 • Snižte své závazky a pohledávky – Počítejte s možností zhoršení platební schopnosti odběratelů a věnujte více pozornosti jištění pohledávek. Pečlivě hlídejte vlastní tok peněz, abyste se nedostali do dluhů a mohli s přehledem splácet své závazky.
 • Omezte náklady na minimum – Projděte všechny své nákladové položky a zbavte se všeho nepotřebného. Usnadní vám to vytvoření finanční rezervy pro případ nouze. Škrty by měly samozřejmě zahrnovat také postradatelné osobní a rodinné náklady.
 • Nakupujte s rozumem – Dobře si rozmyslete každou investici s ohledem na poměr cena/výkon. Investujte do kvalitní propagace, abyste zmírnili pokles poptávky, a naopak zvažte pozastavení finančně náročných projektů bez okamžitého přínosu.
 • Zaměřte se na jádro podnikání – Otřesy způsobené krizí musí bez vážné úhony přestát zejména jádro vašeho podnikání. Proto se nerozpakujte opustit v případě potřeby vedlejší činnosti ve prospěch záchrany toho, co vás skutečně živí.
 • Posilujte dobré vztahy – Krize prověří kvalitu vašich vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Méně práce, to je také více času na těsnější spolupráci. Všechny problémy zvládnete lépe v rámci fungující profesní komunity.

Řemeslníci na zlatém dně

Závěrem si neodpustím malé varování pro řemeslníky a zejména všechny stavební profese. V posledních letech jsme byli svědky toho, jak veřejnost nadopovaná penězi z levných hypoték poptávala stavební a řemeslné práce v nevídaném rozsahu. Obrovský převis poptávky nad nabídkou vedl jednak ke zdražení, ale také poklesu zdravé podnikatelské ostražitosti u těchto profesionálů.

Nejenže si stavaři a řemeslníci zvykli na stálý přísun zakázek, ale mnozí z nich tím také začali hřešit na kvalitu a rozvoj vlastního podnikání. Vždyť také proč by se starali, když si mohli řadu let zákazníky vybírat. Domnívám se, že toto dlouhodobé zanedbávání klíčových předpokladů úspěšného podnikání bude mít vážný dopad na situaci řemeslníků v období recese. Nezbývá než doufat, že si změnu tržních podmínek co nejdříve uvědomí a začnou činit kroky, které jejich podnikání ochrání.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí