Podnikatelský záměr

6. října 2006 Robert Vlach

Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. Úspěšný nezávislý profesionál proto zahajuje své počínání dobrým nápadem a jeho následovným rozvíjením.

Podnikatelský záměr je vlastně správnou odpovědí na drtivou většinu začátečnických dotazů: Kde mám vzít nápad? Kolik budu do začátku potřebovat peněz? Uživím se při stávajících cenách a prosadím se v takové konkurenci? Čím začít? Mám si brát nějaké zaměstnance? …a tak dále. Mnohem lepší, než takto tápat, je nejdřív trochu přemýšlet.

Ve své základní podstatě je podnikatelský záměr jakýsi ideál, utopie či vize, kterou podnikatel sní o svém podnikání a málokdy ji tak bezezbytku naplní – spíše neustále usiluje o její dosahování. V praktické rovině je pak tento záměr chápán jako dlouhodobá strategie či plán, ze kterého vycházíme a s nímž by mělo být celé naše podnikání v naprostém souladu. Intuitivní rozhodování má pochopitelně také velký význam, nicméně v obdobích nadměrné pracovní zátěže a únavy může být podnikatelský záměr jedinou ochranou před špatným rozhodováním, zlovolným nátlakem jiných osob apod.

Dobrý nápad

Je-li podnikatelský záměr kořenem, která dává stabilitu a růst vašemu podnikání, pak je dobrý nápad semínkem, ze kterého tento strom vzejde. Největší chybou mnoha začátečníků jsou příliš obyčejné nápady bez jakékoliv invence a originality. Inovace jsou základním hybatelem tržní ekonomiky a kdo přichází s novými zajímavými nápady, ten bude mít zákazníků dost i bez drahé reklamy.

Čím větší máte rozhled, tím lepší jsou vaše šance přijít s něčím novým. Ale i bez rozsáhlých znalostí a zkušeností můžete uspět. Tajemství velkých myšlenek totiž odnepaměti spočívalo v tom, že opravdu převratný nápad k vám musí přijít sám, racionální a logické úvahy samy o sobě nestačí. Nebuďte ale zklamáni, pokud nepřijde hned, trvá to týdny a někdy i měsíce. Často ovšem pomůže, když odpočinkem uvolníte svou mysl a nebo ji sami před usnutím přímo otevřete vlastní kreativitě.

Rozvíjení nápadu v podnikatelský záměr

Mimořádně důležitý je právě první okamžik, kdy se nápad ve vaší mysli zničehonic objeví. Dobře si zapamatujte i všechny své pocity, protože tento intuitivní vhled do nové skutečnosti vám může říci víc než mnoho hodin pozdějších úvah. Mějte vždy při ruce něco, do čeho si můžete nápady okamžitě zapisovat včetně dalších myšlenek, které přicházejí vzápětí a nezřídka v ohromujícím množství.

V následujících dnech a týdnech noste nápad v sobě, pohrávejte si s jeho variacemi a zkoumáním ze všech stran jej nechte postupně krystalizovat. V krátké době byste měli mít jasno v tom, stojí-li nápad za přetvoření v realistický podnikatelský záměr. Během tohoto procesu uplatníte všechnu svou kreativitu, zkušenost, zdravý rozum i logiku. Dělejte si pracovní poznámky, abyste neopomněli nic důležitého. Zdůrazňuji, že této fázi je dobré věnovat alespoň několik měsíců, protože unáhlené jednání může celý plán snadno zhatit. Někdy se dokonce vyplatí počkat s realizací záměru až do jara následujícího roku, protože v tomto období mají lidé obvykle nejvíce sil. Další doporučení:

  • Nedávejte zbytečně šanci konkurenci a držte svůj nápad v tajnosti, dokud to jen bude možné. Rozhodnete-li se s někým poradit, vyberte si důvěryhodné osoby a zavažte je slibem mlčení.
  • Mějte na paměti, že ani sebelepší podnikatelský záměr není důležitější než vy sami. Proto do něj započítejte několik týdnů dovolené i čas na pravidelnou relaxaci a průběžnou obnovu zdraví a sil.
  • Počítáte-li s budováním značky, požádejte o registraci ochranné známky hned, jakmile se rozhodnete pro její definitivní znění či podobu.
  • Promyslete postupné uskutečňování podnikatelského záměru tak, abyste začali tím nejdůležitějším, co bude tvořit jádro vašeho podnikání. Méně podstatné úkoly seřaďte podle priority, položíte si tím základy dobrého hospodaření s časem.

Podnikatelský záměr v praxi

Jak již bylo uvedeno výše, málokdy je podnikatelský záměr naplněn zcela. Proto je dobré podržet jeho dosud nerealizovanou část v tajnosti a postupně z ní čerpat další inovace. Záměr také průběžně dolaďujte a jednou za dva až tři roky proveďte jeho celkovou revizi, při které jej osvěžíte novými nápady a zároveň odstraníte vše, co není nadále reálné. Tato neustálá modernizace je zejména užitečná dnes, kdy se ekonomika rychle mění.

Neméně podstatná je komunikace neboli sdělování podnikatelského záměru zákazníkům. Pokud dobře pochopí váš obchodní model a dlouhodobé cíle, je mnohem pravděpodobnější, že vám zůstanou věrní, než kdyby se jim vaše podnikání jevilo jako chaotické a bez koncepce. Jinými slovy, i bez podnikatelského záměru můžete fungovat, ale pravděpodobně se tak nikdy nedostanete mezi skupinu s vyššími příjmy, natož abyste se v ní udrželi. V žádném případě proto význam správné přípravy nepodceňujte, aby vám později při běhu na dlouhou trať nedošel dech.

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí