Výpověď

13. ledna 2009 Robert Vlach

Odchod ze zaměstnání do podnikání na volné noze je jedním z klíčových profesních okamžiků. Odejít s grácií je vždy lepší než uspěchané ukončení pracovního poměru výpovědí podle jednotného vzoru.

Téměř každé mé školení pro úspěšné nezávislé podnikání navštíví také nějací zaměstnanci, kteří zvažují odchod na volnou nohu. Shánějí spolehlivé informace a postupně mapují nový terén, aby předem minimalizovali svá rizika. S mnohými jsem pak i nadále ve spojení a sleduji, že těm připraveným se zpravidla daří lépe. Zodpovědný přístup k přípravě podnikání proto všem začátečníkům jednoznačně doporučuji.

Novou skupinou zaměstnanců, které čeká výpověď a nepříliš vítaná vyhlídka vlastního podnikání, jsou manažeři, ohrožení propouštěním v důsledku finanční krize. Některým se podaří najít uplatnění ve velkých strategických firmách a méně zasažených oborech, ale ti ostatní budou uvažovat o kariéře na volné noze. Ta jim totiž umožní využít znalosti, zkušenosti a kontakty efektivně, pročež získají další praxi a udrží se v oboru.

Strategie pro ukončení pracovního poměru

Při přechodu ze zaměstnání do podnikání jsou obvykle nejúspěšnější ti zaměstnanci, kteří uvažují strategicky dlouho dopředu a přitom zohledňují zájmy svého zaměstnavatele. Tím ovšem nemám na mysli váhavé střelce, kteří se nikdy k ničemu nerozhoupou a promarní každou dobrou příležitost k odchodu. (Opačným extrémem jsou horké hlavy, pálící za sebou všechny mosty i dlouho budované pracovní vztahy.)

Především je nutné si uvědomit, co všechno je v sázce. Předčasně nebo špatně ukončený pracovní poměr může vést k řadě nepříjemných komplikací a ohrozit celé další podnikání. Oproti tomu odchod po dohodě a v pravý čas je pozitivním impulzem pro nový začátek, nemluvě o zachování dobrých vztahů a možnosti získání podpory ze strany bývalého zaměstnavatele.

Prvním předpokladem přípravy na dobrý odchod je silná vize, co chcete dělat a jak podnikání zahájíte:

 1. Předmět podnikání – Na první pohled je jednodušší zůstat v důvěrně známém oboru a nezačínat od píky. Výhoda snadného začátku může být ovšem vyvážena obavami zaměstnavatele, že jej okradete o cenný know-how.
 2. Zahájení podnikání – Často je výhodnější začít podnikat v malém při zaměstnání a snáze tak překonat obávané první dva roky. Pokud to není z nějakého důvodu možné, nezbude vám než se připravit na náhlý skok přímo do podnikání.

Postupným upřesňováním vize vzniká jasná strategie zahrnující všechny pravděpodobné varianty vývoje a souběžně s ní také zcela nepostradatelný podnikatelský záměr. Podle okolností může toto období příprav trvat řadu měsíců, ale setkal jsem se i s důvody pro oddalování odchodu o pár let (dobíhající velký projekt, absence rovnocenné náhrady, dosud nesamostatné děti, dosažení nároku na důchod, rentu či odstupné atp.).

Příprava na odchod ze zaměstnání

Při plánování vašeho odchodu postupně vyvstanou konkrétní praktické úkoly, které budete muset úspěšně řešit. Obvykle jde o několik hlavních oblastí:

 • Podnikání – Příprava podnikání vám pravděpodobně zabere nejvíce času. Patří sem nejen realistický podnikatelský záměr, ale také příprava pracoviště, vybavení potřebných formalit apod.
 • Finance – Do podnikání na volné noze je vždy lepší vstupovat s dostatečnou finanční rezervou a nezadlužovat se více, než je nezbytně nutné. Zaměstnanci s vyšším příjmem mohou spořit až na několik měsíců dopředu. Sledujte vlastní tok peněz a plánujte vše dopředu tak, abyste se při prvních problémech nedostali do platební neschopnosti.
 • Rodina – Silné rodinné zázemí má na úspěšnost podnikání mnohem větší vliv, než se obvykle přiznává. Ve skutečnosti je velice důležité, abyste měli podporu svých blízkých, a nebojovali tak na dvou frontách zároveň. Zejména pokud máte děti, měli byste udělat vše pro to, abyste svým podnikáním zbytečně nezhoršili životní úroveň celé rodiny.
 • Vzdělání – Potřebujete-li si k podnikání doplnit odborné vzdělání, udělejte to raději předem. Na studium se budete moci lépe koncentrovat a často dokonce můžete získat profesní vzdělání zdarma v rámci práce. Mnohé firmy platí svým zaměstnancům užitečné kurzy, posílají je na odbornou praxi apod.
 • Kontakty – Pracovní i osobní kontakty se vám budou na volné noze velmi hodit. Zaveďte si přehledný adresář a budujte své dobré jméno v oboru.
 • Dovolená – Jestliže patříte mezi zaměstnance, kterým zbývá spousta dovolené, začněte ji postupně čerpat. Volný čas můžete samozřejmě využít k další přípravě.
 • Informace – Nepodceňujte složitost českých zákonů a informujte se o všech svých zaměstnaneckých právech a povinnostech. Není na škodu přečíst si na internetu články na téma odchod ze zaměstnání, ukončení pracovního poměru, výpověď atp.

Výpověď a vyjednávání se zaměstnavatelem

Systematická příprava na odchod má za následek správné načasování. Postupným rozmotáváním klubka různých problémů se začne rýsovat příhodný moment odchodu, který bude vyhovovat vám i dosud pravděpodobně nic netušícímu zaměstnavateli. Někdy může trvat déle, než taková chvíle nastane, ale zpravidla se vyplatí počkat.

Pro prvopodnikatele je většinou výhodné zahajovat činnost před hlavní nákupní sezónou v daném oboru anebo na jaře, kdy mají lidé obecně více energie než na podzim či v zimě. Na straně zaměstnavatele může být zase důležité to, jestli má za vás náhradu, zdali s vámi nepočítá pro dokončení důležitého úkolu apod.

Ještě než zaměstnavateli cokoli oznámíte, konzultujte svůj záměr se specialistou na pracovní právo. Prostuduje si vaše pracovní smlouvy a doporučí optimální postup k podání výpovědi anebo rozvázání pracovního poměru dohodou. Jelikož odcházející zaměstnanci někdy berou firmám klienty či know-how, budete odbornou radu potřebovat také v případě, kdy je součástí vaší pracovní smlouvy tzv. konkurenční doložka. (Z hlediska většiny zaměstnavatelů je takové nekalé jednání v rozporu s etikou podnikání, takže se pochopitelně brání, jak mohou.)

O vašem záměru odejít z firmy by se měl zaměstnavatel dozvědět přímo od vás. V prvé řadě tedy oslovte své nadřízené, informujte je o svém rozhodnutí a zároveň je ujistěte o svém odhodlání s nimi spolupracovat.

Výsledná dohoda by měla zahrnovat stanovení podmínek dokončení důležitých úkolů, předání klíčových informací vašemu nástupci nebo i jeho zaučení. Její součástí může být také časový plán vašeho odchodu včetně podrobného pracovního zadání pro zbývající měsíce. Výpověď či dohodu o ukončení pracovního poměru budete muset tak či tak vyhotovit písemně, ale na termínu a podmínkách se můžete předem domluvit.

Takováto výpověď dohodou je mnohem výhodnější nežli jednostranný a unáhlený rozchod ve zlém. Pracujete-li v menší firmě, může se spokojený zaměstnavatel stát prvním zdrojem vašich příjmů na volné noze, pokud se domluvíte na externí spolupráci. Často lze také vyjednat vyšší odstupné, přenechání pracovního mobilu či notebooku, příspěvek na pojištění nebo i jiné nadstandardní výhody.

Jaké budou poslední měsíce v zaměstnání, záleží především na vás. Může jít o plodné období pro vás i zaměstnavatele, anebo o trápení, kdy budete počítat každý pracovní den. Ať tak nebo onak, věnujte mimořádnou pozornost závěrečným formalitám, jako jsou různé předávací protokoly, pracovní výkazy či kontrola plateb sociálního a zdravotního pojištění.

Vzor výpovědi z internetu vám moc nepomůže

Písemná výpověď je jednostranný právní akt, ale jednou ze základních lidských potřeb je komunikace. Proto nelze v žádném případě doporučit postup, který volí mnoho zaměstnanců, tj. že si stáhnou z internetu nějakou šablonu či vzor výpovědi a beze slova vysvětlení ji odešlou zaměstnavateli! Ještě jednou si tedy projděme optimální postup:

 1. silná vize pro podnikání
 2. strategie a příprava na odchod ze zaměstnání
 3. načasování a konzultace s oborníkem na pracovní právo
 4. vyjednávání se zaměstnavatelem o podmínkách odchodu
 5. výpověď či dohoda o rozvázání pracovního poměru
 6. dokončení pracovních úkolů a závěrečné formality
 7. podnikání na volné noze

Zajímavý příklad místo závěru

Není příliš obvyklé, aby se konflikt mezi odcházejícím zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem přetřásal veřejně, jako tomu bylo roku 2005 v případě odchodu téměř celého týmu projektu Dobrý web od firmy Internet Info a založení vlastní poradenské společnosti H1. Oba hlavní aktéři, tedy Marek AntošDavid Špinar, tehdy poskytli interview internetovému magazínu Interval a jejich cenné výpovědi rozhodně stojí za přečtení (včetně pozdějšího názorového střetu v diskusi na serveru 30minut).

Sdílejte
a diskutujte

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí