První výroční zpráva

24. prosince 2005 Robert Vlach

Většina výročních zpráv, s nimiž se čtenář setká, je nudným čtením plným sebechvály a bez špetky inspirace. Rád bych k této tradici přistoupil jinak a pojal výroční zprávu více jako vizionářský text, který sice krátce rekapituluje uplynulé období, ale především se zaměřuje na věci budoucí. I proto volím pro její vydání klidné období Vánoc, kdy má více lidí čas přemítat o práci i životě v širších souvislostech.

Rekapitulaci si nechám až na závěr (beztak to málokoho zajímá) a ušetřím vás i zcela omletých, byť většinou pravdivých vět o důležitosti všeho, co se týká zákazníků a rozvíjení vlastního podnikání – to vše chápu jako samozřejmost. Raději tedy přejdu rovnou k tomu nejzajímavějšímu, tj. několika vizím pro následující rok 2006:

Rozvíjení spolupráce

Jeden z hlavních cílů projektu tohoto portálu vidím v aktivní podpoře otevřené a zcela dobrovolné spolupráce mezi jednotlivými registrovanými profesionály. Událostí prvořadého významu pro mne v této souvislosti bude uspořádání víkendového setkání pro všechny zájemce z řad účastníků a spolupracovníků tohoto projektu, jejich partnery či partnerky, a v menší míře rovněž pro některé nerozhodné zájemce o registraci. I jinak se neustále snažím seznamovat lidi, kteří se mohou navzájem nějak obohatit, nicméně na skupinové setkání, kde se může seznámit každý s každým, to prostě nikdy mít nebude. Rád bych v pořádání podobných akcí pokračoval i v následujících letech, ale abych nepředbíhal – první setkání proběhne pravděpodobně někdy na jaře roku 2006 v Beskydech.

(Ve svobodné a spolupracující komunitě vidím do budoucna velký potenciál. Původní podtitul názvu tohoto portálu dokonce zněl "online komunita profesionálů", ale později mi to přišlo příliš počítačové, takže jsem jej změnil na stávající "portál nezávislých profesionálů".)

Nové obzory

Když jsme s přáteli sbírali podklady pro utvoření nové nezávislé profese mezinárodního kurýra zásilek, která byla nakonec veřejnosti představena v mém článku, naprosto jsem netušil, jaký zájem tato novinka vyvolá: několik desítek lidí mi volalo či psalo, že mají o tuto profesi zájem a žádali mne o bližší informace. Většina z nich to ale mylně chápala tak, že jde o zavedený způsob obživy a jejich nadšení poněkud ochablo, když jsem jim vysvětlil, že jde o čerstvou novinku, se kterou teprve experimentujeme, a že i když nemám o její osud žádné obavy, potrvá celé měsíce, než se alespoň trochu ujme. To stejné si myslím i nyní, když už nápor tazatelů zeslábl; kurýři se mnou i mezi sebou sdílejí nové informace, zkušenosti a věci se začínají hýbat správným směrem.

To podstatné, co jsem si z této zkušenosti již vzal, je to, že je stále co objevovat a že naše možnosti nejsou nikdy ani zdaleka vyčerpány. Nyní opět s přáteli prozkoumáváme některé nové oblasti a výsledkem možná budou další zajímavé profesní příležitosti pro novátory z vašich řad. Nechte se překvapit!

Ukončení zkušebního provozu

Od květnového spuštění až do konce roku 2005 se portál nacházel v režimu tzv. zkušebního provozu. Chtěl jsem důkladně prověřit jeho funkčnost na co nejširší skupině návštěvníků a zároveň vychytat četné chyby. Nedospělou kvalitu jsem kompenzoval půlročním bonusem zdarma ke každé nové registraci – tato akční nabídka končí 31. prosince a s ní i období testovacího provizoria.

Navenek ale žádnou velkou změnu nečekejte, protože portál již nějakou dobu funguje, jak má. To ovšem neznamená, že by byl jeho vývoj u konce, právě naopak: především bych chtěl co nejdříve dokončit základní webové rozhraní pro registrované uživatele, připravit plynulý přechod na nový výkonnější server a postupně zavádět řadu inovacínápadů, kterých mám neustále plnou hrst v záloze.

Malá rekapitulace

Slíbil jsem na závěr krátké shrnutí prvních sedmi měsíců provozu portálu, ale nechci vás nudit, takže spíš jen vybírám pár zajímavostí:

  • Upřímně – uplynulý půlrok předčil všechna má očekávání a to jak finančně, tak především lidsky. Postupně zjišťuji, že nezávislí profesionálové jsou bez ohledu na dosažené vzdělání či sociální postavení v drtivé většině zajímaví, aktivní a pozitivně naladění lidé, s nimiž je radost se setkávat a komunikovat.
  • Z pětačtyřiceti profesionálů registrovaných k dnešnímu datu je více než třetina žen, téměř polovina lidí má vysokoškolský titul a zhruba dvě pětiny si k registraci připlatily za doplňkovou propagaci.
  • Za sedm měsíců provozu portál zaznamenal cca 40 tisíc návštěv od nějakých 23 tisíc unikátních návštěvníků. Nejnavštěvovanější byly osobní prezentace fotografky Jany Orálkové, masérky Petry Vachové a čajovníka Jiřího Boháče, které zaznamenaly 23 tisíce návštěv každá.
  • Ze všech zastoupených profesí byla tento rok stabilně největší poptávka po programátorech, přepravcích, tlumočnících a překladatelích. Na druhou stranu zde dosud citelně chybí profesionálové, kteří by kryli značnou poptávku po řemeslnících, léčitelích, účetním a právním poradenství, překladatelství exotičtějších jazyků a kosmetických službách všeho druhu. Pokud tedy znáte nějaké dosud nevytížené profesionály těchto odborností, dejte jim vědět – o práci nebudou mít nouzi.
  • Až na tři dosti specifické výjimky se mi všichni registrovaní uživatelé, s nimiž jsem měl možnost s odstupem času hovořit, svěřili, že během prvních tří měsíců získali přes tento portál přinejmenším jednu novou zakázku či klienta a ve čtyřech konkrétních případech se jim dokonce vynaložené náklady vrátily ještě během prvního měsíce. Shrnuto podtrženo, byl to dobrý start.

Sdílejte
a diskutujte

LinkedIn Facebook X (Twitter) Instagram

Odběr newsletteru

Odebírejte nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze. Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

i

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

Newsletter

Nejdůležitější novinky ze světa podnikání na volné noze.
Každý měsíc zdarma ve vašem emailu:

Ochrana soukromí: Váš email bude zachován v tajnosti a nebude nikdy nikomu poskytnut. Odběr můžete kdykoli ukončit pomocí odkazu na konci každé zprávy.

200+ top zdrojů, které sledujeme za vás
Pro freelancery i ostatní podnikatele
Široký záběr ve správném kontextu
Exkluzivní obsah a úvod v každém vydání
Od roku 2009 nepřetržitě každý měsíc
Žádný spam a 100% soukromí