Na volné noze - portál nezávislých profesionálů


Na volné noze > Katalog > Mgr. Alena Novotná > Doporučení

Doporučení z první ruky

Mgr. Alena Novotná — překladatelka z francouzštiny a z angličtiny, titulkářka, korektorka češtiny, lektorka francouzštiny

Zobrazuji č. 110 z celkem 14 doporučení prezentace Mgr. Alena Novotná:
Několikrát jsem využila překladatelských služeb Mgr. Aleny Novotné. Šlo především o úřední dokumenty a dokumenty s odbornou terminologií. Vždy jsem byla nadmíru spokojená. Oceňuji zejména vysoce profesionální přístup, kvalitu překladu, flexibilitu a rychlé a precizní zpracovaní. V budoucnu se na ni ráda znovu obrátím.

Mgr. Karolína Hlávková

fyzioterapeutka
karolina.hlavkova@gmail.com
Paní Novotná pracovala pod mým vedením jako asistentka ve Francouzské Alianci Jižní Čechy dva roky. Během té doby denně překládala nejrůznější (často dlouhé) dokumenty z různých odvětví (administrativa, propagace, kultura…). Rychlost a kvalita jejích překladů představovaly velkou pomoc nejen pro vedení, ale i pro tým aliance. Přestože často pracovala pod tlakem, dokázala vždy vyhovět všem požadavkům pro překlad a také tlumočení domluvené na poslední chvíli. Profesionalita jejích překladů byla velmi cenným přínosem pro nás všechny.

Jean-Benoît Foucart

ředitel Francouzské aliance Jižní Čechy
jiznicechy@alliancefrancaise.cz
S překladem smlouvy mezi dodavatelem televizního programu a operátorem kabelové televize jsem se obrátila na Alenu Novotnou. Jednalo se nejen o text právnický ale zároveň i odborný, tyto smlouvy pamatují na všechny detaily a mají kolem 30 stran. Mgr. Novotná si s textem poradila skvěle a vyšla nám vstříc i v následných požadavcích pomoci s grafickou úpravou.

Štěpánka Červenková

zástupce TV5MONDE pro Českou republiku a Slovensko
Jako korektor překladů a pravidelný spolupracovník Aleny Novotné vás mohu ubezpečit o její serióznosti a nesporných lidských a vztahových přednostech. V průběhu dvou posledních let a díky různým překladům, na kterých jsme spolupracovali, jsem mohl ocenit rychlost, se kterou se Alena postará o požadované překlady, profesionální zpracování překladů, jež náleží do rozmanitých oborů, stejně jako kvalitu její práce, která z mé strany vyžadovala velmi málo úprav. Pohotovost a spolehlivost jsou také jejími neopomenutelnými kvalitami, stejně jako úroveň její francouzštiny, angličtiny a češtiny. Právě proto vám rozhodně doporučuji služby Aleny Novotné, která dokáže reagovat na vaše požadavky, ať už jde o texty literární, mediální či technické.

Stefan Tardif

lektor francouzského jazyka, freelance korektor a překladatel
stefan.tardif@gmail.com
Alena pro nás dělala překlad článků a hlavně české titulky pro Arduino videotutoriály. Oceňoval jsem profesionální přístup a samostatnost při řešení našich požadavků. Byl jsem příjemně překvapen také schopností přeložit bezvadně ryze technické texty. Holkám tohle normálně většinou nejde :-) Spolupráci s Alenou určitě doporučuji!

Ing. Oldřich Horáček

info@hwkitchen.com
Alena Novotná začala pro náš překladatelský portál www.gaytitulky.info překládat filmy ve svém volném čase již v roce 2012 a do dnešního dne jich průběžně přeložila šestnáct. Jedná se o velmi kvalitní překlady s citem pro český jazyk a kontext daného filmu. I z tohoto důvodu ji řadíme mezi naše nejlepší překladatele a při výběru filmů k překladu se na ni obracíme.

Milan Hrouda

provozovatel největšího překladatelského portálu v ČR, zaměřeného na překlady LGBT filmů
www.gaytitulky.info
Alena Novotná se podílela jménem Francouzské Aliance Jižní Čechy na realizaci vystoupení francouzské vypravěčky Nathalie le Boucher „Plavba po Ganze“, které se uskutečnilo 14. 6. 2016 v sále historické budovy Jihočeského divadla. Alena koordinovala překlad titulků do češtiny, zajišťovala finální korektury textu a jeho technickou přípravu v příslušném programu a následně samotnou projekci titulků během představení. Dále poskytla profesionální asistenci a tlumočení při komunikaci mezi francouzskou a českou stranou při celodenní náročné zkoušce představení v prostoru divadla a péči o samotné umělce. Zajistila a koordinovala dobrovolníka, který doprovázel francouzské hosty mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Aktivně se podílela na propagaci akce a prodeji vstupenek. Spolupráce s ní byla bezvýhradně vynikající, její přístup je obdivuhodně profesionální i přátelský. Aleniny pomoci si osobně ceníme a s chutí budeme spolupracovat i na dalších projektech.

Michala Piskačová

Ateliér 3D Jihočeského divadla
atelier@jihoceskedivadlo.cz ~ 603 181 612
Paní Alena Novotná byla organizací Kredance, z.s. požádána o tlumočení při festivalu nového divadla Malá inventura 2016, který se v Českých Budějovicích odehrával na konci září úplně poprvé. Do programu festivalu se nám podařilo zařadit inscenaci Cow love francouzské divadelní společnosti Société Protectrice de Petites Idées a byla potřeba zajistit i spolehlivý překlad pro doprovodné aktivity – taneční workshop a diskuzi s protagonisty hlavních rolí. Při workshopu paní Alena překládala různé taneční pokyny, variace pohybů apod. Při diskuzi se s dotazy na herce neobraceli pouze organizátoři, ale hojně se zapojili i sami diváci. Paní Alena překládala velmi dobře, pohotově a její vystupování bylo příjemné a vstřícné nejen k protagonistům, ale také k naší organizaci. Za Kredance jí tímto velmi děkujeme.

Barbora Jílková

výkonná ředitelka spolku Kredance, z.s.
kredance.cz ~ jilkova@kredance.cz
Paní Novotná mi překládala článek z angličtiny z oblasti péče o zdraví. Překlad byl vyhotoven včas a jsem celkově spokojen. Doporučuji!

Tomáš Fáles

tomas.fales@seznam.cz
Překlady Aleny Novotné nevyžadují komentáře – dobrý překlad, ať už z češtiny nebo do češtiny, vyžaduje nejen dokonalou autenticitu, ale také cit pro to, co se autor originálu snaží vyjádřit/zachytit, a jakým způsobem. Náladu autora/originálu pak dokážou vystihnout jen skutečně velcí překladatelé. Na pomyslné škále kvality překladu (1 – zcela nepovedený, 10 – exkluzivně vynikající) hodnotím práci Aleny Novotné zcela jednoznačně a bez zaváhání 11. Jejích překladatelských služeb bych kdykoliv využil a doporučil i svým přátelům.

Honza Vyjídák

advokát, nezávislý poradce ve zdravotnictví, od roku 2005 v zahraničí
https://www.linkedin.com/in/janvyjidak/
Návrat na úvodní stránku této osobní webové prezentace >
Stránka: 1 2 Další »
2005 – 2022 © Robert Vlach Mapa portálu ~ Ochrana soukromí ~ Sledování novinek Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube SoundCloud RSS