Doporučení z první ruky

Bc. Anna Kremláčková — marketérka s láskou k designu, kultuře a technologiím


Zobrazuji obě 2 doporučení

Annu jsem objevil zde na portále Na volné noze a její profesní profil mě hned na začátku zaujal nejvíce, takže jsem ji obratem oslovil s prosbou o nelehký úkol. Potřebovali jsme vytvořit nejen texty na web, ale spolu s dalšími kolegy si nejprve vyjasnit i samotnou brand propozici a obecné vyznění toho, jak v našem novém projektu budeme mluvit směrem k potencionálním klientům. Přes počáteční, velmi abstraktní a nelehké diskuse, jsme se ale pod vedením Anny poměrně rychle dostali až k finálnímu textovému dokumentu, který nám bude dále sloužit jako podklad pro budoucí obsahovou strategii naší nové firmy a značky.

Antonín Pospíšil
Managing Partner
sdmk.design

Anna Kremláčková pro nás vytvářela texty k jednotlivým projektům, které prezentujeme na našich webových stránkách jako architekti. Dělá svoji práci precizně a profesionálně. Správně klade otázky, kterými dosáhne kýženého efektu, tedy dostane se k jádru věci, aby o něm potom mohla psát. Spolupracujte taky s Annou. Je to moc fajn.

Ing. arch. Barbara Jung
architektka
www.jungarchitekti.cz